Foorum

file Merikas, merikas....

Info
13. märts 2019 09.50 #10339 Vertu
Vertu vastas teemale Merikas, merikas....
Su nägemus nagu piirdukski ainult Paide kandi jõgedega. Mine liigu mööda Eestit ringi siis peaks aru saama palju on püügisurve tõusnud kõikjal.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 10.13 #10340 Vertu
Vertu vastas teemale Merikas, merikas....
Need sinu artiklid klubide teemal on kirjutatud just sinu vaatenurgast, klubimajanduse promomine. Keegi kes viitsiks piisavalt ajaloos ja praeguses ajas tuhnida võiks vabalt kirjutada mitmeid artikleid kuidas klubimajandus on sulgenud ligipääsu tavalisele kalamehele.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 10.26 #10341 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
No ta võib ju kusagil tõusta, aga näiteks Emajõe ääres pole ma ka eriti palju rohkem masse peal näinud kui seda oli ütleme 90-tel. Muidugi räägin ma sellest, mida ma kõige rohkem tean ja tunnen. Minust oleks vastutustundetu hakata lahmima niisama, asja ees teist taga. Peavad olema argumendid.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 10.32 #10342 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
Mul on terve raamat, kus ma analüüsin jõeforelli aspektist klubimajandamist samuti, ja läbi aegade ja kodu - ja välismaal.

Eesti ajal oli eksklusiivseks klubiks näiteks Tallinna kalaõngitsejate Spordiselts, mis rentis 30- tel Keila ja Pirita jõge.
See oli tõesti selline inglise tüüpi klubi, kus tohtis olla vaid 40 liiget ja uusi liikmeid sai alles siis võtta, kui vanadest oli keegi välja läinud. Aga oli ka teistsuguseid klubisid, avatumaid. Isegi Saksa okupatsiooni ajal tegutsesid Eestis õngemeeste ringid, nagu neid nimetati,
Kokku oli 1938.a. seisuga klubidele hallata antud vähemalt 14 siseveekogu.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 10.44 #10343 Vertu
Vertu vastas teemale Merikas, merikas....
Kas nende teiste avatud klubide liikmed pääsesid piiramatult püüdma Spordiseltsi hallatavatele Keila ja Pirita jõele? Ei pääsenud ju. Kas ma eksin kui väidan et merepunase püük jõgedes oli to aeg, esimese EV aeg, kättesaadav ainult rikastele ja ilusatele?

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 10.57 #10344 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
Pirita jõel kehtis tollal selline kord, et lõhe tõusu ajal oli seltsi hallata üks lõik, st. kõige magusam lõik, kus korda pidas seltsi palgatud jõepolitsei. Mu mälu järgi - minu arust tuleks lõhepüügist kirjutada veel omaette raamat, et andmed korralikult ühtede kaante vahele saada - ulatus see Iru sillast Lükati sillani. Seal jah, hooajal teised püüda ei tohtinud.

Aga ega see on mis kellelegi meeldib. Kellele meeldib suletud kord, see promob seda, kellele avatud see promob seda. Mina promon avatud korda, ma olen selles korras omal ajal üles kasvanud ja mäletan neid kalarikkusi, mis tollal olid.
Mis siis muutuks klubilise majandamisega? Praegu maksab kalamees 30 euri forellipüügi loa eest (pean silmas kesk- ja lõuna eestit)aastas ja ei saa selle eest midagi peale püügiõiguse. Klubi (või MTÜ, ühesõnaga - haldaja) majandamise korral maksaks luba sama palju, kuid samas kantaks hoolt ka kalavarude ja kaitse eest. Lisaks oleks hõlpsam taotleda summasid projektide jaoks, nagu maimude asustamine, kudealade hooldamine jne, selleks on ju fondid, KIK, see ei pea tingimata sõltuma lubade müügitulust, ei saagi eriti sõltuda, kuna summad on väikesed.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 11.06 #10345 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
Ma toon veel ühe näite- mul on postkastis terve kirjavahetus Paide linnavalitsuse keskkonnaspetsi Tiina Kivilaga. Linn astus pretsedenditu sammu- oli otsustanud toetada koelmu ehitust Mündi silla juures! Leiti raha! Ja mis tuli välja- heast tahtest tehtud otsus põrkus koheselt igasugu bürokraatlike takistuste, keskkonnaameti klaverimängijatest looduspeaspetsialistide jt vastu, kelle arvates ongi tore, et Pärnu jões (kui just mõne paisu allalaskmise eest Brüsselist pappi ei tule) kala ei ole -
Ja nii soikus ka see, Tiina ütles, et ta ei jõua sellise bürokraatiaga enam võidelda ja ma sain tast täiesti aru.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 11.49 #10346 Vertu
Vertu vastas teemale Merikas, merikas....
Ja kes garanteeriks selle et klubi ei tõstaks püügiloa hinda 300 või 1000 euri peale? Põhjendusega et vaja osta kopp ja palgata jõepolitsei. Kes üldse klubi hallatavatel jõgedel kontrolli teostama hakkaks? Riiklikel inspektoritel pole huvi kuna klubi jõgi, keegi teine seda tasuta tegema ei hakkaks.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 12.42 #10347 ceemic
ceemic vastas teemale Merikas, merikas....
Mitu korda on see faktiviga juba läbi käinud. Esiteks on hooaja "Järva" luba 36€ (või üksiku päeva luba 3€) ja teiseks ei ole mingit Lõuna-Eestit.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 15.05 #10348 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
Kes garanteerib, et riik loa hinda ei tõsta? Nagu allpool lugeda, siis ongi juba tõstnud, 30-elt 36-le eurile,

inspektoritega on muide seda küsimust juba arutatud, ja nad on asjaga väga päri. Asi on ju selles, et ei pea mitte töötama nendest lahus, vaid koos nendega. Nii oli see ka nõuka ajal, kui oli klubiline haldus - riiklik inspektor Saar oli see, kes kaasas ka ühiskondlikke inspektoreid ja korraldas reide.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 15.11 #10349 Jeekim
Jeekim vastas teemale Merikas, merikas....
Meie oma vaeses ühiskonnas suudame asutada vaid mingisuguse kerjusklubi. Klubi peaks hõlmama kogu vabariigi huvilisi koos kõigi forellijõgedega, tal peaks olema omad rahalised vahendid, oma kalakasvatus taastootmiseks jne. Utoopia! Pole mõtet luua teisikut SA Eesti Forellile.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 15.28 #10350 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
Minu arust ta ei peagi püsti rikas härrasklubi olema. Sest sel juhul oleks ta just see, mida kardetakse- vähestele väljavalitutele, ja loa hind oleks soolane. Ei saa ka olla nii, et loa hinna tõstmist põhjendataks näit. kopa ostmisega jms. Seadmed ostetakse ju projektipõhiselt ja näit KIK-i või muude fondide arvelt. Tööd on vaja palju teha, Seinapalul on vaja koelmuid korrastada jne. Vaja on kodanikuriiki, ühiskonda, kus riik mitte ei peedista oma inimesi nagu praegu, vaid töö toimuks käsikäes. Tallinna lõhevalvurid on siin nii palju kui mina aru saan (irinat välja jättes, seda on alati), oleks heaks näiteks. Seni on ju üht-teist tehtud, kuid seda on vähe, elupaikadele on vaja lisaks ka maimu asustada jms.

Ega virisejaid leidub alati. Mäletan, et Allpere rääkis, kui forelli alammõõt 19 cm-lt 25l-e cm-le tõsteti 1968.a. - et siis läks kohe lahti hirmus kisa: "Nüüd ei saa üldse enam forelli püüda," jne.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 15.41 #10351 Hein
Hein vastas teemale Merikas, merikas....
Maimu ei pea asustama, kui me ei taha just looduslikku veekogu kasvanduseks muuta. Piisaib, kui koelmuid korrastada või juurde teha kohtadesse, kus elupaiku on, aga kudepaiku mitte. Hulgim maimu asustades on kõigile vähem elu- ja varjepaiku ning toitu (kui jäälinnud ja saarmad välja jätta).

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 15.49 #10352 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
Eks lähenemisi ole mitmeid. Võib nii ja naa. Põhja-Eesti meriforelli varud mida praegu püütakse ja kiidetakse on põhiosas kasvanud just asustatud kalast. Ma ise olin ka kunagi sama meelt, et kudealadest ja elupaikadest piisaks, nüüd ei ole ma selles enam nii kindel..muidugi on tore vaadata, kui rajatud kudeala laugmikul sibavad väikesed forellihakatised nagu lapsed mängumurul,

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 16.44 #10353 Hein
Hein vastas teemale Merikas, merikas....
P-Eestis oli seis kehv, seepärast kiirendati maimudega. Praegustel K-Eesti lisaloaga jõgedel forelli puudust pole, kudemistingimusi annaks ilmselt küll parandada.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
13. märts 2019 17.06 #10354 nipi
nipi vastas teemale Merikas, merikas....
Puudus K Eesti jõgedel on väga suur - seda ei räägi mitte ainult mina ja teised kes sealseid olusid tunnevad, vaid seda kinnitas ka kalateadlane Martin Kesleri katsepüük kaks aastat tagasi - Seinapalus, Esnas on forelli väga vähe, Pärnu jões sisuliselt puudub, nii et numbriliselt väljendada ei saagi, ja Vodjas on 60 isendit 100 ruutmeetri kohta, mis pole väga halb tulemus, kuid võiks olla parem nagu ta klubi ajal oli - kuni 100 isendit. Paraku on seal jões tegu valdavalt vaid noorkalaga ca 10-20 cm

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.