Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

NB! Veekogud on lingitud ka kaardiga (ära on toodud jõe algus- ja lõpppunkt). Kaardi ja aerofoto vaatamiseks kliki veekogul.

Saaremaa vesikonna jõed

 
 

Jõgi

Kalad

Lisainfo

Põduste jõgi Katsepüükidel haug, luts, ogalik, särg Põduste jõe ülemjooksult leiti katsepüükidel kõige rohkem lutsu, seejärel haugi, keskjooksul oli nii haugi kui lutsu arvukus keskmine, alamjooksu levinuim kala oli haug. Ökoloogiliste tingimuste poolest sobiks ka jõeforellile.
Laugi peakraav Katsepüügil haug ja luts
Kärla jõgi Katsepüükidel ahven, teib, haug, luts, särg Ülemjooks oli katsepüügil suhteliselt haugirikas, alamjooks liikide poolest mitmekesisem
Karida peakraav Katsepüügil haug ja luts
Pühajõgi Katsepüügil kala ei saadud
Möldri oja Katsepüügil haug, luts, ogalik, luukarits
Riksu oja Katsepüükidel särg, haug, luts, ogalik, ahven Katsepüükidel oli oja alamjooks kalarikkam kui keskjooks
Vesiku oja Katsepüükidel haug, luts ja jõeforell
Vedruka oja Katsepüükidel haug, luts ja jõeforell
Kihelkonna oja Katsepüükidel ogalik ja luukarits Puudub oluline kalanduslik väärtus
Oju peakraav Katsepüükidel haug, luts ja jõeforell
Pidula oja

Ojal katsepüüke ei tehtud, kuid teadaolevalt on tegemist väärtusliku forellitüüpi ojaga

NB! Oja on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Veskioja Katsepüügil meriforell Kalanduslikult väärtuslik forellioja
Ligeoja Katsepüügil meriforell ja luukarits
Vanakubja oja Katsepüügil haug, luts ja ahven Katsepüügil saadi kõiki nimetatud kalu keskmisel arvukusel
Kalja oja Katsepüügil haug
Tirtsi jõgi Katsepüügil jõeforell, luts, ogalik ja luukarits

Kalanduslikult väärtuslik forellijõgi

NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Kiruma peakraav Katsepüügil meriforell ja ogalik

NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Punapea jõgi Katsepüükidel meri- ja jõeforell, luts, haug, särg, jõesilm 

Katsepüükidel saadi keskjooksult jõeforelli, alamjooksult meriforelli, särge ja lutsu.

NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Leisi jõgi Katsepüükidel haug, särg, forell, luts, ogalik

1937. ja 1939.a. lasti jõkke kokku 65 000 meriforelli maimu. Katsepüükidel saadud forellide puhul ei osatud kindlaks teha, kas tegemist on jõe- või meriforelliga

NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Oitme oja Katsepüügil haug, ogalik
Võlupe jõgi Katsepüükidel forell, haug, ogalik, luts Forellijõe tüüpi jõgi. Katsepüükidel saadud forellide puhul ei osatud kindlaks teha, kas tegemist on jõe- või meriforelliga, ilmselt esineb mõlemaid vorme
Taaliku peakraav Katsepüügil jõeforell ja haug

Forellioja tüüpi veekogu

NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Viira peakraav Katsepüügil haug Puudub oluline kalanduslik väärtus, seda põhiliselt suvise veevaesuse tõttu.
Kuke peakraav Katsepüügil haug, luts, ahven, särg, ogalik
Maadevahe jõgi Katsepüügil haug, luts, särg, luukarits, ogalik
Lõve jõgi Katsepüükidel luts, haug, särg Katsepüükidel oli jõe ülem- ja keskjooks kalarikkam kui alamjooks
Soonda oja Katsepüügil haug

 

Originaalallikas: Eesti Jõed, A. Järvekülg, Tartu 2001

Katsepüüke tehti põhiliselt 1990ndatel aastatel (osaliselt ka 80ndatel), seetõttu on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus, arvukuses ja nende elutingimustes mõningad muudatused.

Kalaportaal, 2013.