showcase riba kalamehed

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

Eesti järved A-H

 

Järv

Kalad

Sügavus & lisainfo

Aegviidu järved 

Nikerjärv Koger, ahven, linask, hõbekoger, haug, karpkala Keskmine sügavus u 2,8 m, suurim sügavus 7 m.
Aegviidu Vahejärv Põhiliselt koger, kuid ka ahven ja haug Keskmine sügavus u 3,1 m, sügavaim kohta järve lõunaosas. Peetakse suhteliselt kalavaeseks.
Urbukse järv Ahven, latikas, linask, särg, koger, roosärg Keskmine sügavus u 5,3 m, suurim sügavus 8,7 m (keskosast veidi põhja pool)
Aegviidu sisalikujärv Koger, ahven, linask Keskmine sügavus u 4 m, suurim sügavus 8,7 m (keskosast veidi ida pool)
Ahvenajärv Ahven, koger, linask Keskmine sügavus u 5 m
Nelijärve linajärv Koger Keskmine sügavus u 5,4 m. Järves on halvad hapnikuolud.
Purgatsi järv Koger Keskmine sügavus u 5.3 m. Järves on halvad hapnikuolud.
Ännijärv Ahven, haug, särg, koger Keskmine sügavus u 3,7 m, suurim 9 m (keskosas)
Jäneda Kalijärv Ahven, särg, latikas, haug, koger, linask Keskmine sügavus u 4 m, suurim 9,1 m (kirdeosas)
Jäneda Allikajärv Haug ja luukarits, pidavat leiduma ka forelli, vikerforelli, linaskit ja ahvenat Madal järv, suurim sügavus 2,8 m

  

Ahitsõ (Ahitse) järv (Võrumaa) Koger, ahven, haug Keskmine sügavus u 2,3 m, suurim 4,5 m (lõunaosas)

 

Aidu järv (Viljandimaa) Ahven, särg, haug, latikas, linask, viidikas Suurim sügavus ca 10m, põhjaosas

 

Andresjärv (Valgamaa) Särg, ahven, haug, latikas, linask, koger Sügavus kuni 16 m. Suhteliselt kalarikas järv.

Antsla-Sangaste järved

Korijärv Latikas, särg, kiisk, ahven, haug, koha, luts, koger, linask, vingerjas, roosärg Keskmine sügavus u 3,5 m, suurim 5,1 m
Kuritse järv Ahven, särg, koha, nurg, latikas, haug, angerjas, kiisk, koger, roosärg, linask, säinas, mudamaim Keskmine sügavus u 5,7 m, suurim 9,9 m
Kungjärv Ahven, kunagi ka haug Keskmine sügavus u 2,1m, suurim 8,3 m
Boose järved (Suurjärv ja Väikejärv) Latikas, haug, hõbekoger, särg, nurg, ahven, koger, linask, angerjas, karpkala Väikejärve suurim sügavus u 6 m
Vastsekivi järv Karpkala, ahven, särg, haug, latikas Tehisjärv. Keskmine sügavus 1,5 - 2 m, suurim 4,6 m (läänekalda juures)

 

Aravuse järv (L-Viru) Ahven, haug, koger, sisse lastud ka angerjat Sügavus u 3 m

Auksi-Karula järved  

Auksi järv Latikas, ahven, haug, on saadud ka lutsu ja koha Suurim sügavus u 10 m
Võistre järv Ahven, latikas, haug, särg, linask, luts Suurim sügavus 6 m, keskkohast veidi põhja pool
Karula järv Latikas, särg, haug, ahven, koha, linask, nurg, roosärg, koger, luts Suurim sügavus 4,8 m
Kuuni järv Särg, latikas, kiisk, roosärg, ahven, haug Suurim sügavus 3,6 m, suurim sügavus 8 m (järve kõige laiema osa keskel)

 Eera järved

Mäsajärv Koger, haug, varem on esinenud ka särg ja ahven  
Pupsi järv Särg, ahven, haug, linask, koger Suurim sügavus 2,5 m

Elva orundi järved

Keeri järv Latikas, särg, ahven, haug, nurg, roosärg, kiisk, säinas, rünt, linask, viidikas, koger, luukarits, luts, turb, koha, säga, tõugjas, vingerjas Suurim sügavus 4,5 m , keskmine sügavus 3,0 m. Hea kalajärv. Kalastiku koosseis sõltub Emajõest ja Elva jõest sisserändavatest kaladest.
Karijärv Latikas, haug, ahven, särg, viidikas, nurg, kiisk, roosärg, linask, koger, luukarits, hink, luts Suurim sügavus 14,5 m , keskmine sügavus 5,7 m. Sügavaim koht järve loodeosas.
Jõnni järv Latikas, särg, roosärg Suurim sügavus 5,2 m
Asema järv Latikas, ahven, särg Suurim sügavus 7,5 m
Viisjaagu järv Latikas, särg, ahven, haug, viidikas, roosärg, linask, kiisk, luts, angerjas, koger Keskmine sügavus 7,4 m, suurim sügavus 13 m (keskosast veidi loode pool).
Vissi järv Latikas, särg, ahven, haug, nurg,, viidikas, kiisk Keskmine sügavus 2,5 m, suurim sügavus 4,5 m (idaosasl).
Vellavere Külajärv Koger, särg, ahven, haug,  latikas Keskmine sügavus 6,9 m, suurim sügavus 25 m
Vellavere Kogrejärv Koger, võib esineda ka haugi Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 5,5 m
Verevi  järv Särg, ahven, roosärg, haug, latikas, linask, koger, kiik, rünt, angerjas, nurg Keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 11 m (laiema osa keskosast veidi põhja pool).
Arbi järv Linask, ahven, roosärg, haug, latikas, särg, nurg, koger, luukarits, karpkala  
Vaikne järv Koger  
Illi järved (Suur-Umbjärv ja Väike-Umbjärv)

Särg, ahven, haug, latikas, linask (Suur-Umbjärv). Väike-Umbjärves koger.

Suur-Umbjärv u 4 m sügavune

Emajõe suudmeala järved 

Kalli järv Latikas, haug, särg, kiisk, ahven, roosärg, särg, säinas, luts, vingerjas, koger, linask, koha, säga, rünt, siig, teib, turb, angerjas, ka viidikas ja tint Järve kalastiku koosseis on muutlik ja sõltub kalade rännetest Peipsisse ja tagasi. Kevadel saadakse kõige rohkem latikat ja haugi, vähem särge, kiiska ja ahvenat. Sügisel ja talvel on rohkem säinast ja lutsu. Kalli järve suurim sügavus on 1,4 m, keskmine sügavus u 1,1 m.
Leegu järv Särg (kevadel), säinas (sügisel) ja latikas (suvel ja talvel). Lisaks ahven, haug, linask, kiisk, nurg, koger, koha, roosärg, angerjas, luts. On saadud ka siiga ja säga. Keskmine sügavus 0,6 m, suurim sügavus 1,6 m (järve keskosas). Kalarikas järv (ühendus Peipsiga), kuid võib talveti jääda ummuksisse.
 Koosa järv Ahven, särg, haug, latikas, säinas, kiisk, roosärg, koger, linask, nurg, teib, viidikas, tõugjas, vingerjas, luts, angerjas, säga, harva rääbis ja koha  Keskmine sügavus 1,2 m, suurim sügavus 1,9 m (järve edelaosas). Peipsiga ühenduse tõttu kalarikas järv, kuid võib talveti jääda ummuksisse.

Endla järvestik

 Endla järv Särg, ahven, haug, linask, säinas, koger, kiisk, luts, viidikas, varem ka latikas Suurim sügavus u 2,4 m (sügavaim koht järve põhjaosas)
 Männikjärv Koger, linask, vingerjas, haug, särg Madal järv, sügavus kuni 3 m. Võib talveti jääda ummuksisse.
 Linajärved Särg, ahven, koger, linask, haug Lõunapoolse järve suurim sügavus 11,5 m, põhjapoolsel 7,6 m. Järved on omavahel ühenduses.
Tooma Kõrtsijärv    
Väike Linajärv Koger Sügavus kuni 10 m  

Haanja järved
 

Kavadi järv Särg, latikas, ahven, haug, koha, linask, kiisk, luts, roosärg, koger  Keskmine sügavus 3,5 m, suurim sügavus 8,2 m
Saaluse Alajärv Ahven, haug, särg, latikas, linask, koger, nurg, roosärg, kiisk, luts Keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 8,8 m
Mäetilga järv Haug, särg, linask, varem ka ahven ja lepamaim Keskmine sügavus u 3,3 m, suurim sügavus 5,8 m (järve keskosas). Võib talveti jääda ummuksisse.
Puustuse järv Latikas, ahven, särg, haug Sügavus kuni 10,5 m
Saaluse kõrtsijärv Linask, ahven, haug, särg  
Vodijärv Särg, ahven, haug, kiisk, linask, varem ka latikas Keskmine sügavus u 2,1 m, suurim sügavus 5,8 m (järve kauguosas). Võib talveti jääda ummuksisse.
Üvarjärv Särg, ahven, haug Keskmine sügavus u 4,5 m, suurim sügavus 11,2 m (järve laiema osa keskel).
Vällamäe Külajärv Haug, särg, ahven, luts, linask Keskmine sügavus u 3,1 m, suurim sügavus 9,8 m (järve idakalda lähedal).
Vällamäe Keskjärv vt Külajärv Ühendab Küla- ja Perajärve.
Vällamäe Perajärv vt Külajärv Keskmine sügavus  1,7 m, suurim sügavus kun 4 m (järve keskel)
Väikjärv Ahven, haug, särg, roosärg, linask Keskmine sügavus u 4,5 m, suurim sügavus 15 m (kirdeosas)
Kurgjärv Ahven, haug, särg, roosärg, latikas Keskmine sügavus u 4 m, suurim sügavus 9,1 m (kirdeosas)
Vihtla järv Ahven, särg, haug, linask. koger, roosärg, kiisk Keskmine sügavus u 4,1 m, suurim sügavus 12,2 m
Taltjärv Haug, ahven, särg  
Vaskna järv Särg, ahven, haug, koger, linask, kiisk, latikas, luts, roosärg, viidikas Suurim sügavus ligi 10 m
Tuuljärv Särg, ahven, haug, linask, kiisk, koger, luts, roosärg Keskmine sügavus u 4,8 m, suurim sügavus 18 m (kirdeosas)
Plaani Külajärv Särg, ahven, haug, koger, linask, mudamaim Keskmine sügavus u 4 m, suurim sügavus 5 m
Alasjärv Särg, ahven. haug, koger, linask, mudamaim Keskmine sügavus u 2,8 m, suurim sügavus 7,1 m (edelaosas kalda lähedal)
Ruusmäe järv Koger, särg, haug, varem ka latikas ja ahven Sügavus kuni 11,6 m. Hea kogrejärv.
Hanija järv Särg, ahven, luts, roosärg, kiisk, koger Keskmine sügavus u 3,2 m, suurim sügavus 5,7 m (idaosas)
Palujüri järv Haug, ahven, särg, latikas, koger, kiisk, luts Keskmine sügavus u 4,2 m, suurim sügavus 15 m (suurimad sügavused keskel ja idaosas)
Sarise järv Särg, roosärg, haug, ahven, linask, koger, luts  
Tsilgutaja järv Haug, ahven, särg, linask, koger Sügavus kuni 12 m
Kuklase Kogrejärv Koger Sügavus kuni 2 m
Murati järv Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, kiisk, koger, linask, luts, vingerjas Keskmine sügavus u 3,6 m, suurim sügavus 4,3m (kirdeosa idakalda lähedal)
Majori järv Särg, ahven, haug, latikas, kiisk, roosärg, koger Sügavus kuni 11,8 m
Kikre järv Haug, särg, ahven, koger, võib esieda ka lutsu Keskmine sügavus u 4,1 m, suurim sügavus 6,1 m (järve keskel)
Tulbajärv Haug ja koger Keskmine sügavus u 5,5 m, suurim sügavus 15 m (järve keskel)
Väike Palkna järv Ahven, särg, haug, linask, koger Keskmine sügavus u 14 m, suurim sügavus 33 m (järve keskosast veidi edela pool). Eesti sügavuselt teine järv Rõuge Suurjärve järel.
Kellamäe järved (Mustjärv, Keskmine järv, Väikejärv) Kalastik puudub  
Viitina järv Haug, ahven, särg, latikas, roosärg, linask, viidikas Keskmine sügavus u 3,6 m, suurim sügavus 11,3 m (lõunaosa kitsaimas kohas)

Haaslava-Võnnu järved  

Kriimani järv Koger, linask, särg, roosärg, haug, viidikas, rünt, luukarits Keskmine sügavus u 3,4 m, suurim sügavus 7,9 m
Lavatsi järv Haug, särg, ahven, latikas, linask, angerjas Keskmine sügavus u 6,9 m, suurim sügavus 15,2 m (järve keskel)
Poka järv Kalstik ilmselt sama, mis Lavatsi järves Keskmine sügavus u 6 m, suurim sügavus 18,5 m (järve keskel)
Tamme järv Ahven, särg, latikas, haug Keskmine sügavus u 3,6 m, suurim sügavus 10 m (järve keskosast veidi lõuna pool)
Agali järv Särg, ahven, haug, latikas, linask, kiisk,koger, roosärg, luts, säinas, angerjas Keskmine sügavus u 5,8 m, suurim sügavus 19,5 m (järve põhjaosas)

 
  

 Harku järv  Latikas, särg, ahven, haug, linask, kiisk, mudamaim, angerjas jm  Keskmine sügavus u 1,6 m, suurim sügavus 2,5 m (järve kirdekalda lähedal). Kuulub latika-haugi järvede hulka.

Holdre järved  

Egeri järv Ahven, särg, haug Madal järv, kinnikasvamas
Lasa järv Ahven, haug Suurim sügavus 4,6 m
Märdi järv Ahven Sügavus kuni 1 m

Holstre-Pirmastu järved

Holstre järv Ahven, haug, särg, latikas, kiisk, koger Sügavus kuni 16,3 m
Holstre Mustjärv Koger, haug, särg Sügavus kuni 7,6 m
Holster Linajärv Koger, varem ka haug Sügavus kuni 16,7 m
Kullijärv Koger, mudamaim, võib olla ka ahvenat, särge ja haugi Sügavus kuni 5 m
Rõikajärv Haug, ahven, särg, roosärg, viidikas, latikas, luts, varem ka koger Sügavus kuni 13 m, sügavaim koht järve lõunaosas
Tillijärv Roosärg, latikas, särg, ahven, koger, haug, linask Sügavus kuni 16,3 m

Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977

Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.

Kalaportaal, 2013.