showcase riba kalamehed

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

Eesti järved I-K

 

Järv

Kalad

Sügavus & lisainfo

Ihamaru Palojärv (Põlvamaa) Ahven, haug, linask Sügavus kuni 10 m
Imatu järv (I-Viru) Ahven, tõenäoliselt ka haug Sügavus kuni 1,7 m

Jussi-Paukjärve järved  

 Jussi Kõverjärv

 Ahven, haug, linask, koger

 Keskmine sügavus u 3,9 m, suurim sügavus kuni 7,2 m (järve läänesopi keskel).

Jussi Linajärv Ahven, haug

Keskmine sügavus u 3,8 m, suurim sügavus kuni 9,7 m (idakalda läheduses).

Jussi Pikkjärv Ahven, koger, linask, haug

Keskmine sügavus u 3,5 m, suurim sügavus kuni 9,7 m (idakalda läheduses, järve keskosast veidi põhja pool).

Jussi Mustjärv Pole teada Keskmine sügavus u 4,2 m, suurim sügavus kuni 9,5 m (põhjaosas).
Jussi Veinjärv Särg, ahven, haug, koger, linask Keskmine sügavus u 2,6 m, suurim sügavus 4,2 m (keskosast veidi edela pool).
Jussi Suurjärv Särg, ahven, haug, koger, linask Keskmine sügavus u 2,7 m, suurim sügavus 5,7 m (järve lääneosas).
Paukjärv Ahven, särg, haug Keskmine sügavus u 5,9 m, suurim sügavus 11,1 m (loodeosas).

Jõemõisa-Kaiu järvestik

Jõemõisa, Papi- ja Kaiu järv (Jõgevamaa) Latikas, särg, haug, ahven, nurg, linask, säinas, viidikas, koger, kiisk, luts Järvede keskmine sügavus u 2,6 m, suurimad sügavused ca 3 m. Head kalajärved.
Jõemõisa Särgjärv (Jõgevamaa) Särg, koger, ahven, linask Äärmiselt madal järv, suurim sügavus 0,6 m

Jõuga (Jõuküla) järvestik (I-Virumaa) 

Pesujärv Koger Suurim sügavus 9,5 m
Jõuga Linajärv Koger Suurim sügavus kuni 7 m
Jõuga Liivjärv Koger Suurim sügavus kuni 8,3 m
Armise järv Ahven, haug  

 

Jänukärv (Põlvamaa) Kiisk, särg, ahven, haug, varem ka latikas. Võib esineda ka lutsu, nurgu ja linaskit Keskmine sügavus u 3,7 m, suurim sügavus 9,3 m
Järise järv (Lääne-Saaremaa) Ahven, särg, luts, koger Keskmine sügavus u 0,7 m, suurim sügavus 1,4 m
Järlepa järv (Raplamaa) Ahven, särg, koger, haug, luts, luukarits, angerjas Keskmine sügavus u 1,5 m, suurim sügavus 4 m (idapoolse osa põhjakalda lähedal)
Järve järv (Saaremaa) Koger, haug, luukarits Sügavus kuni 2 m
Järvenpää järv (Põlvamaa) Haug, ahven, särg, latikas, säinas, koger, linask, luts Suurim sügavus 4,5 m. Hea kalajärv.

Järvi järvestik  (Harjumaa)

Järvi Pikajärv Koger Suurim sügavus 3 m
Järvi Pärnjärv Peamiselt haug Sügavus kuni 2,6 m
Järvi Särgjärv Haug, ilmselt ka koger Sügavus kuni 3,2 m
Järvi Pikklaugas Ei ole teada Sügavus kuni 0,4 m
Pühamäe Väikejärv Haug, ahven, särg Sügavus kuni 2,9 m
Pühamäe Laijärv Haug, ahven, särg  

   

Kaali järv (Saaremaa) Elutingimused kaladele puuduvad Sügavus kuni 8,5 m. Tekkinud maapinnale langenud meteoriidi plahvatuse tagajärjel
Kaarmise järv (Saaremaa) Koger, haug Sügavus kuni 0,6 m
Kadajärv (Valgamaa) Ahven, särg, roosärg, latikas, nurg, linask, haug, angerjas, koger, luts, kiisk Sügavus kuni 5 m
Kahala järv (Harjumaa) Koger, haug, ahven, linask, on saadud ka lutsu Keskmine sügavus u 1 m, suurim sügavus 3 m
Kaisma järv (Pärnumaa) Särg, ahven, haug, koger, luts, angerjas Keskmine sügavus u 1,2 m, suurim sügavus 2,2 m
Kakerdaja (Kakerdi) järv Pole teada Sügavus kuni 5 m

Kanepi järved (Põlvamaa)

Jõksi järv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, roosärg, koha, viidikas, luts, hink, koger, linask, nurg, rünt Keskmine sügavus u 7,3 m, suurim sügavus 25,4 m (keskosast veidi edela pool)
Kanepi Vähkjärv Ahven, haug, latikas, särg, kiisk, nurg, linask, luts, roosärg, viidikas Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 6 m
Piigandi järv Särg, latikas, ahven, haug, kiisk, nurg, linask, roosärg, koger angerjas, varem ka luts Keskmine sügavus u 6,2 m, suurim sügavus 25,3 m (järve kõige laiemas kohas, lähemal kagukaldale)
Piigandi Ahijärv Haug, ahven (tumeda värvusega)  
Piigandi Kogrejärv Koger, linask, ahven, ilmselt ka särg ja haug. Sisse on toodud ka latikat. Sügavus kuni 7,7 m
Piigandi Mustjärv Ahven, haug, latikas, linask, koger, luts, särg (kalad tumeda värvusega) Sügavus kuni 14 m
Hurmi järv Haug, ahven, särg, koger, varem ka latikas ja kiisk Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 6,5 m
Kalmetjärv Põhiliselt koger Sügavus kuni 6,2 m
Erastvere järv Ahven, latikas, särg, haug, linask, koger, luts, roosärg Sügavus kuni 6,2 m. Arvestatav kalajärv

Kantküla järved  (L-Virumaa)

Kantküla Mustjärv Koger, varem ka ahven ja haug Suurim sügavus kuni 4 m
Udujärv Koger Sügavus kuni 1 m

   

Karala Salujärv (Lääne-Saaremaa) Koger Sügavus u 1 m
Kariste järv (Suur ja Väike Kariste järv, Viljandimaa) Särg, latikas, ahven, haug, nurg, viidikas, koha, angerjas, kiisk, koger, linask, roosärg, luts, turb, on saadud isegi forelli Suurim sügavus 7,2 m (Suurjärve loodeosas). Arvestatav kalajärv. Tüübilt latika-haugijärv.

Karksi järved (Viljandimaa)

Ainja järv Ahven, haug, särg ja koger Sügavus valdavalt 1-2 m, suurim sügavus 3 m (paisu juures)
Karksi järv Ahven, särg, haug Sügavus valdavalt 4,2 m, suurim sügavus 7 m (väljavoolu juures)

Karula järved (Valgamaa/Võrumaa)

Kaagjärv Koger, haug, ahven, võib esineda ka linaskit ja särge Keskmine sügavus 3,3 m, suurim sügavus u 5 m
Jaska järv Ahven, särg, mudamaim, haug, roosärg, koger, linask Keskmine sügavus u 3,2 m, suurim sügavus  4,3 m (keskosast veidi lääne pool)
Karula Pikkjärv Latikas, särg, ahven, haug, linask, nurg, roosärg, luts, koger, kiisk, hink, angerjas Keskmine sügavus u 5 m, suurim sügavus 12,6 m
Tollari järv Ahven, särg, haug, linask, mudamaim Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 10,5 m (keskkohast veidi ida pool)
Köstrejärv Koger, särg, ahven Keskmine sügavus u 3,3 m, suurim sügavus 4 m
Karula Kogrejärv Koger, särg, luukarits. Sisse on lastud haugi. Sügavus kuni 7,8 (keskmiselt u 4,3 m)
Karula Savijärv Ahven, särg, roosärg, linask, haug Keskmine sügavus u 8,6 m, suurim sügavus 17,6 m
Kallete järv Latikas, haug, roosärg, särg, ahven, kiisk Keskmine sügavus u 4,9 m, suurim sügavus 6,2 m
Õdre järv Koger, linask, haug, mudamaim Sügavus kuni 9 m
Karula Rebasejärv Viimased andmed puuduvad. Kunagi on sees olnud särg, ahven, karpkala, haug, linask Keskmine sügavus u 5 m, suurim sügavus 13,4 m. Umbjärv.
Mähklijärv Latikas, särg, haug, ahven, linask, angerjas, luts Suurim sügavus 4,6 (enam-vähem järve keskosas)
Karula Sibulajärv Viimased andmed puuduvad. Kunagi on sees olnud särg, ahven, haug, linask, koger Suurim sügavus 5,5 (järve keskel)
Suur Saarjärv Linask, koger, haug, latikas, ahven, särg ja roosärg Sügavus kuni 5,5 m. Järvel on iga-aastane ummuksisse jäämise oht
Väike Saarjärv vt Suur Saarjärv Sügavus kuni 6,1 m. Kanali kaudu ühenduses Suur saarjärvega
Kaugjärv Ahven, särg, koger, linask, haug, kunagi ka latikas Suurim sügavus 5,7 m
Suur Pehmejärv Haug, koger, ahven, särg, linask, latikas Sügavus kuni ca 2 m
Ubajärv Haug, särg, ahven, koger, mudamaim, linask, vingerjas, võib esineda ka latikat Sügavus kuni 2,1 m (keskmiselt 1,5 m). Järvel on iga-aastane ummuksisse jäämise oht
Ähijärv Latikas, ahven, koha, haug, särg, kiisk, koger, linask, luts, hink, roosärg, angerjas Suurim sügavus 5,5 m, keskmine sügavus 3,8 m. Hea kalajärv.
Veetka järv Ahven, särg, haug, koger Suurim sügavus 5,5 m, keskmine sügavus 3,9 m
Alakonnu järv Koger, särg, ahven, haug, linask Suurim sügavus 4,5 m
Tarupedaja järv Linask, koger, ahven, haug, särg Sügavus kuni 4,7 m
Lajasaare järv Ahven, särg, haug, ilmselt ka linask Suurim sügavus 5,9 m, keskmine sügavus 3,6 m. Järvel on iga-aastane ummuksisse jäämise oht.
Koobassaare järv Koger, särg, ahven, haug, varem ka linask Suurim sügavus 4,9 m, keskmine sügavus 2 m. Sügavaim koht on järve loodenurgas.
Aheru järv Latikas, koha, haug, ahven, särg, linask, roosärg, nurg, viidikas, kiisk, mudamaim,angerjas, luts, koger Suurim sügavus 7,4 m, keskmine sügavus 3,4 m. Sügavaim koht on järve kirdeosas. Hea kalajärv, varem üks Eesti parematest kohajärvedest.
Räime järv Koger, mudamaim, ahven, särg, ilmselt ka haug ja linask Sügavus kuni 5 m
Pügeri järv Koger. Kunagi on sees olnud ka ahven, haug, särg, linask Sügavus kuni 3 m

Kasaritsa järved (Võrumaa)

Kubija järv Särg, nurg, latikas, ahven, linask, haug, koha, viidikas, kiisk, koger Sügavus kuni 5 m
Kasaritsa Vähkjärv Haug, ahven, särg, linask, roosärg Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 5,5 m
Andsu Edejärv Särg, ahven, linask, latikas, koger Keskmine sügavus u 3,3 m, suurim sügavus 6,8 m (järve keskel)
Andsu Perajärv Särg, ahven, linask, latikas, koger Keskmine sügavus u 5 m, suurim sügavus 12,4 m (järve keskel)
Pappjärv Ahven Keskmine sügavus 6,1 m, suurim sügavus 16,9 m (järve keskel)
Kasaritsa Valgjärv Haug, särg, roosärg, ahven, latikas, linask, luts Keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 9,3 m (järve keskosast veidi kagu pool)
Verijärv Särg, ahven, latikas, haug, viidikas, roosärg, kiisk, säinas, luts, koger, linask, angerjas, nurg, võldas, koha Keskmine sügavus 6,3 m, suurim sügavus 19,4 m (järve keskosast veidi loode pooll)
Kaasjärv Haug, ahven, särg, latikas, koger, linask, roosärg Keskmine sügavus 5,2 m, suurim sügavus 14,2 m (sügavaimad kohad järve otstes). Hea kalajärv.
Mäestjärv Haug, ahven, särg, latikas, linask, kiisk, luts Keskmine sügavus 4,1 m, suurim sügavus 12,5 m (kirdeosas)
Noodasjärv Särg, ahven, latikas, haug, nurg, viidikas, kiisk, linask, roosärg, koger, luts, säinas, vingerjas, rünt Keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 3,2 m
Räpo järv linask  

 

Kautla järv (Harjumaa) Särg, ahven, haug, koger, linask Keskmine sügavus 1,9 m, suurim sügavus 2,8 m. Karmidel talvedel on oht ummuksisse jääda.

Keema järved (Võrumaa)  

Suur Marujärv Haug  
Suur Keema järv Ahven, särg, haug, roosärg, koger, latikas, angerjas Suurim sügavus 27 m, keskmine 9,6 m
Väike Keema järv pole teada Suurim sügavus 7,7 m, keskmine 4 m
Keema Orajärv pole teada  

Kiidjärve-Akste järved (Põlvamaa)  

Kiidjärv Särg, ahven, haug, roosärg, mudamaim, koger, kiisk, latikas, linask, rünt, angerjas Suurim sügavus ca 9 m (järve kaguosas)
Akste järv pole teada Suurim sügavus 4,3 m
Saesaare veehoidla Ahven, haug, särg, nurg, latikas, turb Sügavaim osa (kuni 8,5 m) on tammitaguses osas.

 

Klooga järv (Harjumaa) Särg, ahven, haug, linask, kiisk, koger, angerjas Keskmine sügavus 1,9 m, suurim 3,6 m

Koigi järvestik (Saaremaa)

Koigi järv Ahven, haug, luts, silm Sügavus kuni 1,1 m. Järvel on suur ummuksisse jäämise oht.
Koigi Pikkjärv Ahven, haug, särg Sügavus kuni 3 m, kõige sügavam on järve keskosa
Naistejärv Ahven, haug Sügavus kuni 3 m, kõige sügavam on järve keskosa

Koitjärve järved (Harjumaa) 

Pillapalu Kivijärv Koger, ahven Suurim sügavus u 2 m
Mähuste järv Ahven, haug, ilmselt ka särg Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 7,3 m

Kokora-Alatskivi järved (Tartumaa)  

Kokora Mustjärv Särg, ahven, haug, roosärg, linask, nurg, luts, kiisk Keskmine sügavus 5 m, sügavaim on järv põhjaosas
Kuningvere järv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, roosärg, koger, vingerjas. Võimalik, et ka peled. Keskmine sügavus 4,8 m, suurim sügavus 8 m
Alatskivi järv pole teada  
Lahepera järv Koger, särg, haug, viidikas, nurg, ahven, koger, säinas, roosärg, rünt, linask, latikas, luts, angerjas, luukarits, vingerjas, on saadud ka siiga Keskmine sügavus u 2,4 m, suurim sügavus 4,2 m. Kalastik sõltub täielikult Peipsi järvest. Kevadeti tungivad Peipsist Laheperasse uued kalad

Kooraste järved  

Kooraste Palujärv Koger, linask, särg Sügavus kuni 6m (sellest vett vaid ca 3 m)
Mutsina järv Ahven, särg, haug, kiisk, roosärg, viidikas, linask, luts, latikas Keskmine sügavus 2,2 m, suurim sügavus 4,7 m
Kooraste Kõverjärv Ahven, särg, latikas, haug, linask, roosärg, koger, angerjas Suurim sügavus u 10 m. Sügavam on järve idapoolne osa, kõige sügavam keskkohast loodes; teine sügavam piirkond (kuni 5,2 m) on kitsast järvekaelast edelas
Kooraste Linajärv Koger Kehvad elutingimused kaladele- järv jääb talviti ummuksisse, suvel on halvad gaasiolud
Hüüdre järv Koger. Võimalik, et ka ahven ja haug. Sügavus 11,5 m, sellest vett  u 8 m (sügavaim keskosas)
Kooraste Suurjärv Latikas, haug, särg, ahven, roosärg, nurg, viidikas, linask, kiisk, luts, teib, rünt. Võimalik, et leidub ka koha, siiga, peledit ja karpkala Keskmine sügavus u 6 m, suurim sügavus 21,4 m
Uiakatsi järv Latikas, haug, ahven, särg, linask, roosärg, nurg, kiisk, viidikas, sisse on lastud ka tširri (siiglane) Keskmine sügavus 6 m, suurim sügavus 19,7 m. Sügavaim osa on järve keskosast lõuna pool kalda lähedal
Alopi järv Ahven, haug, särg, roosärg Sügavus kuni 15,8 m, sügavaim koht on järve keskosast veidi lääne pool
Hatsike järv pole teada Keskmine sügavus 3,3 m, keskkohas on sügavus 6 m
Vaaba järv pole teada Keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 11 m
Kooraste Pikkjärv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, koger Keskmine sügavus 5,1 m, suurim sügavus 14,8  m (järve lääneotsas)
Liinujärv Ahven, viidikas, mudamaim, kiisk, särg, latikas, haug, linask, nurg Keskmine sügavus 5,5 m, suurim sügavus 12,6 m (keskkohast lääne pool)
Lubjaahju järv pole teada

Keskmine sügavus 3 m, suurim sügavus 4,8 m

Sinikjärv pole teada Keskmine sügavus 4 m, suurim sügavus 6,1 m
Nahajärv Latikas, haug, särg, ahven, linask, angerjas Keskmine sügavus 4,6 m, suurim sügavus 12 m (keskosas)
Lambahanna järv Latikas, haug, särg, ahven, linask, angerjas Keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 10,2 m (loodesopis)
Vokijärv Latikas, särg, haug jm Keskmine sügavus 7,3 m, suurim sügavus u 22 m (idaosas)
Vidrike järv Ahven, haug, särg, koger, latikas, linask, viidikas, roosärg, luts, angerjas Keskmine sügavus 3,8 m, suurim sügavus 8,3 m (lõunapoolne sopp)
Kauru järv Koger Sügavus kuni 5 m, sellest vett 2,7 m

 

Kooru järv (Saaremaa) Ahven, haug Keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 1,2 m

Koorküla järvestik 

Koorküla Valgjärv Latikas, särg, haug, ahven, koger, linask, roosärg, kiisk, luts Keskmine sügavus 8,5 m, suurim sügavus 26,8 m. Kõige sügavam on järve lõunaots u 50m kaugusel kaldast
Udsu järv Ahven, särg, latikas, haug, koger, linask Suurim sügavus u 30 m
Jääva järv Peamiselt koger, ahven, roosärg, ahven Suurim sügavus 8 m, valdav sügavus 2-3 m
Kiisjärv Koger  
Kadastiku järv Ahven, mudamaim, roosärg, särg, latikas, arvatavasti ka haug Keskmine sügavus 6,4 m, suurim sügavus 13,6 m
Nihujärv Särg, arvatavasti ka haug Suurim sügavus 4 m
Väike Nihujärv Pole teada  
Laanemetsa järv Koger, ahven, särg, haug, roosärg, linask, varem esines ka latikat Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 3,8 m
Virtsjärv Ahven, latikas, särg, haug, roosärg, luts, linask, koger, angerjas Keskmine sügavus 5 m, suurim sügavus 9,5 m
Pikrejärv Särg, latikas, ahven, haug, linask, luts, angerjas, koger, roosärg Sügavus kuni 13,5 m
Roksi järv Kalastik sarnane Pikrejärvele, levinuim kala latikas Suurim sügavus ligi 7 m
Vilgjärv Koger, ahven, haug, mudamaim, võib esineda ka linaskit Sügavus kuni 7 m
Petajärv Koger, särg, linask. Kunagi kala- ja liigirikas järv, viimased andmed puuduvad. Sügavus kuni 25 m (sellest vett ca 22 m)
Linaleojärv Koger, linask, mudamaim Sügavus kuni 6,5 m
Kuulja järv Koger, särg. Kunagi liigirikas järv, viimased andmed puuduvad. Sügavus kuni 1,5 m, veesügavus 1 m

Kreo järved  

Kreo Linajärv Koger Umbjärv, talveti ummuksisse jäämise oht
Kreo Kalajärv Kunagi särg, ahven, haug, linask, viimased andmed puuduvad Sügavus kuni 2 m. Talveti ummuksisse jäämise oht
Kreo Väikejärv Kunagi koger, särg, ahven, haug, linask, viimased andmed puuduvad Sügavus 1-1,5 m

Kuimetsa järved  

Kadja järv Peamiselt ahven ja haug Sügavus alla meetri
Aela (Aeli) järv Ahven, särg, haug Põhjaosas sügavus 1-1,5 m, suurim sügavus on lõunaosas (2,5 m)

   

Kurejärv (Valgamaa) pole teada  

Kuressaare järved  

Linnulaht Koger, ahven, haug, särg, kiisk, luukarits, roosärg, linask, säinas Suurim sügavus on 2 m, keskmine sügavus 0,5 m
Mullutu-Suurlaht (Suurlaht / Suur Mullutu laht / Väike Mullutu laht) Ahven, haug, särg, roosärg, linask, koger, kiisk, teib, säinas, viidikas, rünt, luts, angerjas Suurim sügavus on 2,1 m, keskmine sügavus 1 m. Sügavaim on Suurlaht. Tänu heale ühendusele merega on kala- ja liigirikas. On merekaladele ka kudemispaigaks.

Kurtna järvestik (I-Virumaa)  

Konsu järv (Ees-, Kesk- ja Peenjärv) Särg, ahven, linask, roosärg, kiisk, haug, latikas, luts Sügavus kuni 10 m, kõige sügavam on Keskjärv (keskmine sügavus u 5,8 m).
Kurtna Linajärv pole teada Suurim sügavus on 7,2 m, keskmine sügavus 3,8 m. Umbjärv.
Potrijärv pole teada Suurim sügavus 6,5 m, keskmine sügavus 4,2 m
Räätsma järv Särg, haug, roosärg, ahven, linask, kiisk, koger, luts Suurim sügavus on 10,8 m, keskmine sügavus 3,9 m
Kurtna Saarejärv pole teada Suurim sügavus u 6 m
Kurtna Nõmmejärv Särg, roosärg, haug, ahven, kiisk, linask, luts, vingerjas Suurim sügavus 7,5 m, keskmine sügavus 3,1 m
Niinsaare järv pole teada  
Kurtna Mustjärv pole teada  
Kurtna Haugjärv pole teada Sügavus kuni 7 m, sellest vett vaevalt 4,5 m
Kurtna Särgjärv Ahven, särg, haug, koger, ilmselt ka latikas  
Kurtna Ahvenjärv vt Särgjärv  
Peen-Kirjakjärv Särg, ahven, haug, linask Suurim sügavus on 3,3 m, keskmine sügavus 2,3 m
Suur Kirjakjärv  Ahven, särg, roosärg, haug, linask, latikas Suurim sügavus 3,7 m, keskmine sügavus 2,2 m
Kurtna Valgejärv Ahven, haug, särg Suurim sügavus on 10,5 m, keskmine sügavus 4,6 m
Jaala järv Särg, ahven, latikas, haug, kiisk, linask Suurim sügavus 6,4 m, keskmine sügavus 4,2 m
Kurtna Martiska järv Ahven, mõningatel andmetel ka särg ja haug Sügavus kuni 10 m, sügavaim koht järve keskosast veidi põhja pool
Kuradijärv Ahven Sügavus kuni 11,5 m (sügavaim on keskosa)
Kurtna Ahnejärv Ahven Sügavus kuni 7 m, vees on palju roikaid ja rampu. Umbjärv.
Kurtna Suurjärv (Kurtna järv) Ahven, latikas, särg, haug, roosärg, linask Suurim sügavus on 6,9 m, keskmine sügavus 3,7 m. Suhteliselt kalarikas järv.
Aknajärv Ahven, särg, haug, kiisk, luts Sügavus kuni 5 m, keskmiselt 2,8 m
Piirakajärv pole teada  
Kurtna Ratasjärv Ahven, koger umbjärv
Nootjärv pole teada  
Kurtna Mätasjärv Koger Sügavus kuni 9 m
Kurtna Konnajärv Ahven, haug, särg, koger Sügavus kuni 6 m
Vasavere Mustjärv Oletatavasti ahven, haug, särg, linask  
Pannjärv Koger  
Kulpjärv pole teada  
Kurtna Liivjärv Ahven Sügavus kuni 10,7 m, sügavaim on lõunaosa
Rääkjärv Ahven, särg, haug, linask, latikas, luts Suurim sügavus 4,4 m, sügavaim koht järve kirdeosas
Kastjärv pole teada  

Kõnnu järved (I-Virumaa)

Kõnnu Ümmargune järv Ahven, haug, särg Sügavus üle 7 m
Kõnnu Pikkjärv Ahven, haug, särg  

Kõrgessaare järved (Hiiumaa) 

Tammelais Haug, ahven, särg, luukarits, mudamaim, olevat ka kokre ja teibi  
Veskilais Haug, ahven, luukarits, mudamaim, särg, koger, teib Sügavus kuni 1 m

 

Käomardi laht (Pärnumaa) Koger, haug, särg, linask, ogalik, luukarits, viidikas, roosärg, angerjas, ahven, kiisk, võldas, on esinenud ka lõhet ja turska Muutliku sügavusega järv - madala veeseisu korral on sügavus 0,5 m, läänetormi korral sissetungiva merevee mõjul kuni 2,5 m. Kalastiku koosseis on väga muutlik ja kujuneb nähtavasti igal kevadel uuesti,sõltuvalt merest ja kraavidest sisserändavatest kaladest.
Käsmu järv (L-Virumaa) Varasemalt ahven, särg, haug, koger, linask, viimased andmed puuduvad Suurim sügavus on 3 m, keskmine sügavus u 2 m m

Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977

Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.

Kalaportaal, 2013.