showcase riba kalamehed

Kalastusluba

Harrastuskalapüügil on keelatud ühel isikul püüda ühes ööpäevas järgmisi kalaliike rohkem kui:
 
  Lubatud kogus
Ahven 15 kg
Haug 5 tk
Koha 5 tk
Latikas 15 tk
Lõhe ja forell 2 lõhet või 2 forelli või üks lõhe ja üks forell
Säinas 15 tk
Vimb 20 tk
 

Kala püütakse kalapüügiõiguse alusel. Kalapüügiõigus on tasuta või tasuline. Tasulise kalapüügiõiguse saamiseks tuleb osta kalastusluba.

Harrastuskalapüügi võib Eestis jagada tinglikult kolmeks:


1. Ühe lihtkäsiõngega püük on tasuta ning lubatud kõigile.
Selleks pole vaja eraldi luba ega dokumenti, järgima peab vaid kehtivaid kalapüügieeskirju ja muid Eesti vabariigis kehtivaid seadusi. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust ja millega püügil kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.


2
. Kes tahab kasutada teisi sportlikke püügivahendeid, see peab lunastama üle riigi kehtiva kalapüügi loa ehk harrastuspüügi õiguse. Seda saab teha internetis aadressil kalaluba.ee või SMS-ga (loe õpetust), kusjuures kalapüügiõigust tõendab isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).

Harrastuspüügi õigus annab õiguse kalastada järgmiste vahenditega (lubatud kuni kolm sama- või eriliigilist püügivahendit): lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, harpuunpüss ja harpuun.

Harrastuspüügi õiguse tasud on järgmised:

1)  24 tundi - 1 EUR;
2)  7 päeva (1 nädal) - 3 EUR;
3)  182 päeva (pool aastat) - 13 EUR;
4)  365 päeva (aasta) -  20 EUR.

Püügiõiguse eest EI PEA MAKSMA (sulgudes soodustust tõendav dokument):
•    eelkooliealised lapsed;
•    alla 16 aastased õpilased (õpilaspilet);
•    pensionärid (pensionitunnistus);
•    õigusvastaselt represseeritud isikud (represseeritu tunnistus);
•    puuduva töövõimega isikud (osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument);
•    puuetega isikud (puude raskusastet tõendav dokument).

 
3.
Kolmanda taseme õiguste jaoks on lisaks vaja kalastuskaarti (vt. kalastuskaart ja selle eest tasumine), mille väljastab Keskkonnaamet. Kalastuskaardid reguleerivad kindla püügivahendi kasutamist, et vältida ülepüügiga kalavarude kahjustamist.
 

Viimati muudetud: 01.01.2024