showcase riba kalamehed

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

Eesti järved L-O

 

Järv

Kalad

Sügavus & lisainfo

Laose Valgjärv (Viljandimaa) Ahven, haug, koger, särg, latikas, linask Sügavus kuni 4 m, keskmine sügavus 2,4 m

Lasva järved  (Võrumaa)

Lasva Kalijärv Ahven särg, haug, latikas, linask, viidikas, kiisk, roosärg, luts, mudamaim Sügavus kuni 18,5 m, keskmine sügavus 6,4 m
Lasva järv Latikas, särg, ahven, nurg, haug, roosärg, kiisk, viidikas, koger, linask, säinas Sügavus kuni 19,2 m, keskmine sügavus 5 m. Loetakse üsna heaks kalajärveks.

   

Lavassaare järv (Pärnumaa) Ahven, haug, särg, angerjas, luts Suurim sügavus 1 m, keskmine 0,7 m
Limu järv (Harjumaa) pole teada Sügavus kuni 1 m
Lohja järv Karpkala, linask, haug, ahven, särg Keskmine sügavus 2,2 m, suurim 3,7 m
Loosalu järv (Raplamaa) Ahven, haug Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 5 m
Maardu järv Koger, haug, ahven, särg, luts Suurim sügavus 3 m (järve keskosast põhja pool)

Matsimäe järved 

Matsimäe Pühajärv Ahven, haug Sügavus kuni 8 m
Matsimäe Kaanjärv Haug, roosärg, ahven, särg, koger, luts, linask Suurim sügavus 3,7 m
Selijärv Haug, särg, roosärg, ahven, koger, linask, luts Sügavus 1-1,5 m, talvel on oht jääda ummuksisse

Meelva järved (Põlvamaa)

Meelva järv Ahven, haug, mõningatel andmetel ka särg Suurim sügavus 3,2 m (üks sügavam koht on järve põhjaosas idakalda lähedal, teine järve lõunaosa keskel)
Padojärv ahven ja haug, kuid täpsed andmed puuduvad Sügavus kuni 8,5 m
Meelva Saareküla järv Ahven, haug, koger Suurim sügavus, 14,3 m (lõunaosas)
     
Mehikoorma Umbjärv (Tartumaa) Koger, ahven, haug, särg, linask Sügavus 5 m, sellest vett 2 m. Umbjärv, millel on oht talveti ummuksisse jääda

Misso-Vastseliina järved  

Hino järv Latikas, särg, ahven, haug, linask, kiisk, roosärg, viidikas, nurg, koger, angerjas, peled, tõenäoliselt ka luts Keskmine sügavus 3,1 m, suurim sügavus 10,4 m. Hea kalajärv.
Hino Mustjärv Kalad samad, mis Hino järves Sügavus kuni 6 m, Mustjärv on Hino järvega kraavi kaudu ühenduses
Pullijärv Särg, ahven, kiisk, haug, viidikas, linask, latikas, luts, vingerjas, angerjas Keskmine sügavus 3,9 m, suurim sügavus 7,1 m.
Misso Saarjärv Särg, ahven, koger, kiisk, linask, roosärg, latikas, viidikas Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 4,4 m (koos ligi 2 m paksuse lendmudaga).
Misso Palujärv Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, koger, linask, angerjas Suurim sügavus u 3 m, sellest vett 2 m
Savioja Suur-Soojärv Ahven, haug Sügavus kuni 4 m
Savioja Väike-Soojärv Eeldatavasti ahven, haug Sügavus kuni 6 m, on kraavi kaudu ühenduses Suur-Soojärvega
Mägialuse järv pole teada Sügavus kuni 3 m
Sõdaalune järv pole teada Sügavus kuni ca 2 m, umbjärv
Kisejärv Särg, ahven, haug, roosärg, kiisk, latikas, koger, võib-olla ka linask ja luts Keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 5,6 m. Sügavaim koht on kirdeosa põhjakalda juures
Luikjärv pole teada Sügavus kuni 4 m, umbjärv
Pahijärv pole teada Sügavus kuni 2 m, sellest vett u 1 m
Vuhjärv pole teada  
Preeksa järv Särg, ahven, roosärg, haug, latikas, linask, luts, kiisk, koger Suurim sügavus 4,8 m, keskmine sügavus 2,4 m ( sellest vett kuni 2 m)
Uuri järv Ahven, haug, särg, koger, linask, luts Madal, kinnikasvamas järv
Märajärv Ahven, särg Järv on kinnikasvamas
Kirikumäe järv Ahven, särg, haug, kiisk, koger, vingerjas, sisse on lastud ka latikat, linaskit ja hõbekokre Keskmine sügavus 2,8 m, suurim sügavus 3,5 m
Pedeja järv Haug, ahven Madal turbakallastega järv
Punso järv Särg, ahven, koger, haug Madal järv, asub Kirikumäe järvest idapool, võsastunud kallastega
Kurekivi Mudajärv   Sügavus kuni 4 m
Kellari järv Ahven, haug, särg, linask  
Paloveere järv Ahven, haug Sügavus ilmselt kuni 10 m, kaldad soostunud
Engle järv Ahven, kaug, varem ka koger ja karpkala Sügavus kuni 5,5 m
Järvemäe järv Ahven, särg, haug, koger Sügavus kuni 6,8 m
Põrstejärv Koger, ahven, haug, särg, võib-olla ka linask Sügavus kuni 5 m, sellest vett ligi 4 m
Tserepi järv Haug, ahven, särg, koger Sügavus kuni 5,8 m, sellest ca 1 m lendmuda
Mikkeli järv Ahven, koger, linask Sügavus kuni 6,1 m
Pabra järv Ahven, särg, haug, koger, linask, kiisk, roosärg, luts, vingerjas, säinas Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 3,6 m

Mooste järved (Põlvamaa)  

Mooste järv Latikas, linask, särg, roosärg, ahven, haug, koger, kiisk, luukarits, arvatavasti ka luts, säinas, viidikas ja vingerjas Keskmine sügavus 1,8 m, suurim 3,6 m
Mooste Linnajärv Oletatavasti koger  
Lahojärv Pole teada Umbjärv, suurim sügavus 6 m
Metsküla järv Koger, mudamaim, varem ka haug, särg, ahven Sügavus kuni 3,5 m
Kauksi Linnajärv Oletatavasti koger  

Mäeküla-Muti järved (Viljandimaa)  

Mäeküla järv Latikas, särg, ahven, kiisk, haug, koger, luts, rünt, angerjas, roosärg, viidikas, vingerjas, hink, kunagi ka linask Keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 2,9 m
Muti järv pole teada Sügavus kuni 5 m, vett 3-4 m
Muti Umbjärv pole teada Sügavus kuni 6,3 m

Männiku järved   

Tammetalu järv Haug, ahven, koger. Kunagi ka särg. Sügavus kuni 1,5 m. Asukoht Männiku raba idaserval.
Rätsepa järv pole teada Sügavus kuni 2 m, kraavi kaudu ühenduses Tammetalu järvega.
Raku järv Kalale.ee foorumi andmetel ahven, särg, kiisk, haug, latikas, karp, roosärg Suurim sügavus 23 m.

   

 Narva Veehoidla  Haug, ahven, särg, roosärg, nurg. On saadud ka linaskit, latikat, ojasilmu, harjust, tinti, rääbist, teibi, säinast, turba, mudamaimu, tõugjat, rünti, viidikat, vimba, kokre, vingerjat, hinku, trullingut, angerjat, koha, luukaritsu ja lutsu. Keskmine sügavus 1,8 m, suurim sügavus kuni 15 m (Narva jõe endise sängi kohal). Veehoidlat varustab kvaliteetse vee ja kaladega Peipsi järv.

Neeruti järvestik  

Neeruti Eesjärv Koger, ahven, linask, haug Suurim sügavus u 5 m, sügavaim osa on järve keskosast kagu pool
Neeruti Tagajärv Koger, ahven, linask, haug Valdav osa järvest on 5-6m sügavune, kõige sügavam koht on järve keskosast kirde pool
Neeruti Orajärv Särg, ahven, linask, haug, koger Valdav sügavus 4-5 m
Neeruti Sinijärv Kalastik puudub Sügavus kuni 4,8 m. Kalastik puudub ilmselt halva talvise gaasirežiimi tõttu

 

Nigula järv (Pärnumaa) Ahven (tumedat värvi), haug, luts, mõnedel andmetel ka särg Suurim sügavus 3,1 m, keskmine 2,4 m

Nohipalu järved (Põlvamaa) 

Leevati järv Särg, ahven, latikas, kiisk, mõnedel andmetel ka linask, viidikas, haug Sügavus kuni 1,9 m
Nohipalu Valgjärv Ahven, haug Suurim sügavus 11,7 m, keskmine 6,2 m
Nohipalu Mustjärv Haug Suurim sügavus 8,9 m, keskmine 3,9 m

Nõo Karujärved (Tartumaa)  

Suur Karujärv Särg, latikas, ahven, haug, linask, kiisk, roosärg, varem ka luts Suurim sügavus 4,5 m, keskmine 2,6 m
Väike Karujärv Kalad samad, mis Suur Karujärves, kuid paremate kudemistingimuste pärast on rohkem latikat  

Nõva järved  

Hindaste järv Koger, linask, ahven, särg, haug, roosärg, kiisk, luukarits. Kunagi ka latikas ja angerjas Suurim sügavus u 1 m
Veskijärv Ahven, latikas, särg, roosärg, haug, kiisk, linask, luts, luukarits, koger Suurim sügavus 3 m, keskmine 1,7 m
Tänavjärv Ahven, särg, haug, kiisk, sisse on lastud ka karpkala Suurim sügavus 2,5 m, keskmine u 1,8 m
Soeotsa Mustjärv pole teada Sügavus u 2 m
Järvetaga Mustjärv Haug, särg, ahven  
Peraküla Allikajärv Koger, linask, ahven, särg, haug Sügavus veidi üle 1,5 m
Suur Toatse järv Koger, mõnedel andmetel ka ahven ja haug Keskmine sügavus 0,6 m, suurim 1 m (järve põhjaotsas)
Väike Toatse järv Koger Suurim sügavus u 7 m
Pikkane järv Haug, ahven, rünt Sügavus kuni 1 m
Pumbuta järv pole teada Sügavus kuni 1,2 m

Oesaare laht (Saaremaa)

Roosärg, koger, haug, linask, nurg, viidikas, ahven, särg, säinas, teib, angerjas, kiisk, silm, rünt Suurim sügavus 1,6 m, keskmine alla 1 m. On ühenduses merega.

Orava järved (Põlvamaa)

  
Orava Mõisajärv Särg, koger, haug, ahven, sisse on toodud ka latikat Keskmine sügavus 3,6 m, suurim 12,8 m (idapoolse kolmandiku kohal lõunakalda lähedal)

Solda järv

Särg, haug, ahven, koger Suurim sügavus 9,7 m, sellest lendmuda 3 m
Orava Mustjärv Haug (tumeda värvusega), mõnedel andmetel ka koger, ahven, särg Keskmine sügavus 3,3 m, suurim 9,2 m
Orava Kõverajärv Ahven, haug, särg, koger Sügavus kuni 16m. Kõige sügavam on järve põhjaosa (ka lõunaosa on sügav - kuni 12,5 m)
Kõvera Väikejärv pole teada Sügavus kuni 13,4 m
Tahojärv väidetavalt kalastik puudub Sügavus kuni 10,4 m

Otepää järved 

Pühajärv Latikas, linask, roosärg, haug, särg, ahven, koha, luts, koger, angerjas, kiisk, nurg, säinas, rünt Keskmine sügavus 4,3 m, suurim 8,5 m.
Neitsijärv Haug, koger, särg, ahven, roosärg, latikas Sügavus kuni 2,5 m, sellest vett kuni 1 m. Neitsijärves käivad kudemas paljud Pühajärve kalad
Inni järv Latikas, särg, haug, ahven, kiisk, linask, roosärg Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 7 m
Nüpli järv Latikas, särg, ahven, kiisk, koha, roosärg, mudamaim, haug, linask, luts, hink Keskmine sügavus 4,6 m, suurim 6 m (keskkohast põhja pool)
Väik Juusa järv Laltikas, ahven, särg, haug, kiisk, koger, roosärg, linask, mudamaim Keskmine sügavus 4,5 m, suurim 5,6 m
Pilkuse järv Ahven, haug, särg, linask, koger Sügavus kuni 5,4 m, keskmine 3,9 m
Kaarna järv Särg, ahven, haug, roosärg, latikas, kiisk, mudamaim, hink Keskmine sügavus 2,9 m, suurim 4,3 m
Lüüsjärv Haug, ahven, särg, roosäg, koger, oletatavasti ka latikas Keskmine sügavus 1,8 m, suurim 2,6 m
Pikajärv Ahven, särg, haug, latikas Suurim sügavus u 23 m
Otepää Valgjärv Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, hink, linask, nurg Keskmine sügavus 3,2 m, suurim 5,5 m
Kurnakese järv Haug, ahven, särg, roosärg, latikas, linask, kiisk, koger  
Jaanuse järv Latikas, koha, haug, ahven, särg, roosärg, linask Sügavus kuni 6,3 m
Mäha järv Ahven, särg, koger, hõbekoger, ilmselt ka latikas Järv on sügavaim kirdeosas: 4,1 m

Otepää Kärnjärv

Haug, ahevn, särg, koger, linask, latikas Sügavus kuni  11,5 m, kõige sügavam järve keskosas
Arula Perajärv Ahven, haug, särg, linask, koger, roosärg, angerjas Sügavus kuni 6 m
Päästjärv Ahven, haug, särg, linask, koger, roosärg Sügavus kuni 5,5 m, sellest u 2 m lendmuda
Koljaku järv Ahven, latikas, koger, karpkala  
Kõllijärv Ahven, haug, linask, särg, latikas Ümbruskonna sügavaim järv - 22 m
Tornijärv Särg, ahven, latikas, haug, kiisk, roosärg, linask, mudamaim, luts, koha, koger, ojasilm Suurim sügavus 15,2 m, keskmine 4,3 m
Pülme järv Ahven, haug, särg, latikas Sügavus kuni 13,7 m
Kääriku järv Latikas, särg, haug, ahven, linask, roosärg, kiisk, koger, nurg, luts, angerjas Suurim sügavus 5,9 m (kirdenurgas), keskmine 2,6 m
Juusa järv Latikas, koha, haug, ahven, kiisk, roosärg, särg, linask, mudamaim, hink, sisse on toodud ka kokre Suurim sügavus 8,7 m, keskmine 5 m. Hea kalajärv.

Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977

Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.

Kalaportaal, 2013.