Foorum

exclamation-circle Röövpüük!

Info
17. juuni 2021 08.19 #11515 nipi
nipi vastas teemale Röövpüük!
See on svennul õige küll- mida rohkem on spinnamehi jõe ääres seda vähem on asu röövpüüdjatel.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
17. juuni 2021 09.54 #11516 Jeekim
Jeekim vastas teemale Röövpüük!
Ehk on vähem asu röövpüüdjatel, kuid samas me ei oska öelda, kui suurt püügikoormust üks või teine ojake ülepüüki tekitamata talub.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
17. juuni 2021 11.18 #11517 nipi
nipi vastas teemale Röövpüük!
Miks ei oska, andmed on ju olemas.

Tänapäeval räägitakse mingist müstilisest ülepüügist. Minu teada antakse Järvamaa jõgedele ca 350 luba, või anti, siis kui hooaja load olid, seda on sama palju kui oli 80-telgi, lisaks ca 20-30 keeluaja kontrollpüügiluba, ja mingit ülepüüki ei olnud, vaid forelli asuala hoopis laienes.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
17. juuni 2021 12.46 #11518 Jeekim
Jeekim vastas teemale Röövpüük!
Ma torkisin siin sind ühes postituses jõe isetaastumisega, kuigi tean, et jõgede koelmud ise pole endised. Suur osa koelmuist on 50 - 60 aasta jooksul setete alla maetud ja seetõttu ei ole oodata ka endist produktiivsust. Ja setete kuhjumise lõppu tulemas ka ei ole. Kui kalade asurkonna looduslik iive on madal kudealade hävimise tõttu, siis vähemalt kohati on ülepüügist rääkimine küll vajalik.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
17. juuni 2021 16.01 #11519 nipi
nipi vastas teemale Röövpüük!
Jah olemasolevaid koelmuid tuleb muidugi kobestada. Üritan Preedil sel suvel paaris kohas algust teha.

Aga tollal oli üks oluline eelis veel - nimelt maimude asustamine. Nagu arenenud riikideski. Tegin ka nüüd ettepaneku. Ei saa ju olla ühekülgne nagu hambahari - mõlemat on vaja teha.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
17. juuni 2021 20.36 #11520 nipi
nipi vastas teemale Röövpüük!
Üldiselt eesti sisevete kalamajandamine on ilmselgelt läbikukkunud. Saatsin ministeeriumisse sellise kirja:

Ettepanek forellimaimude asustamiseks Järva lõheliste vooluveekogudesseKuivõrd olukord forelli asurkonnaga pole Järva forellijõgedes kiita ja sellele viitab ka kalanduse osakonna poolt kehtestatud püügipiirand kaks isendit ööpäevas püüdja kohta(samas kui näiteks 1984.a. suurendati väljapüütavate isendite arvu ööpäevas samadel jõgedel 3 isendilt 4-le, kuna varude kasv ja areaali laienemine seda võimaldas), siis tehakse ettepanek 100 000 forellimaimu tootmiseks marja hankimiseks, viljastamiseks ja Järva forellijõgedesse Esnasse, Pärnu jõkke, Seinapalu e. Prandi jõkke, Preedi jõkke ja Oostriku jõkke asustamiseks viie aasta jooksul. Maimude tootmine ja maksumus on välja töötatud Põlula kalakasvatuse poolt, ja esitatud eraldi kirja lisana. Suurusjärk on arvestuslikult sama mida kalateadlased soovitasid asutusel 1960-70-tel aastatel nii kesk kui lõuna-Eesti jõgedesse kumbagisse samas mahus.

Rõhutan siinkohal ühtlasi et arenenud maades ei leidu ühtegi riiki, kus kalavarude hea seisu tagaks üksnes kude- ja elupaikade tööd, olgu tegu haugi või forelliga. Kõikides riikides toimub asustamine endiselt.

Isegi kude ja elupaikade tegemiseks juhiseid andvas Taani raamatus, millele nii palju reflekteeritakse siin Eestis, on eraldi peatükk maimude asustamisest olemas, vt. Madsen, B. Danish watercourses. Miljönyt 11, 1995, s 96-97.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
17. juuni 2021 21.05 - 17. juuni 2021 22.31 #11521 Jeekim
Jeekim vastas teemale Röövpüük!
Kes kulud maksaks?
Ka lätlastel oli möödunud kümnendi alguses projekt jõeforelli varude parandamiseks. Nelja aastaga lasti Läti jõgedesse kokku miljon jõeforelli maimu. Maime lasti jõgedesse üle kolmekümnes eri lõigus. Maimude kasvatamisega oli hõlmatud kolm kalakasvatust. Kulud kandis suur ehitusfirma Skonto Būve, kes oli ka kogu ürituse algataja.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
17. juuni 2021 22.30 #11522 nipi
nipi vastas teemale Röövpüük!
Pakun et KIK. Mõelgem- näiteks sel aastal eraldas KIK 25 000 euri kude ja elupaikade jaoks, selle eest saab teha ca 340 m elu ja kudepaiku ühel jõel. 100 000 maimu tegemine läheks maksma 36 000 euri viie aasta peale. Seega on maimude ost ja asustamine palju odavam ja kasutoovam. Muidugi vaja on teha mõlemat, aga ilma maimudeta ei saa, pealegi on see riigile odavam ja asi rentaablim.
Põhiline on see et nendele eesti kalateadlastele, kes kõige järgi otsustades kipuvad mõtlema ühe ajupoolkeraga, et ainult elu ja kudepaikade tegemisega pole ükski riik kalavarusid piisavalt täiendanud. Võtame kasvõi selle et kõik need kude ja elupaikade tööd ripuvad eestis ju maaparandajate lõa otsas ja tehakse nende armust.Seetõttu ei olegi neil töödel oodatud effekti. Arenenud riikides on aga olemas eraldi vooluveekogude seadused.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
20. juuni 2021 17.04 #11524 wingsuit
wingsuit vastas teemale Röövpüük!

nipi kirjutas: Põhiline on see et nendele eesti kalateadlastele, kes kõige järgi otsustades kipuvad mõtlema ühe ajupoolkeraga, et ainult elu ja kudepaikade tegemisega pole ükski riik kalavarusid piisavalt täiendanud.


Ega jah, need teadlased kipuvad igal alal siuksed suht idioodid olema tavaliselt, sittagi ei tea ja tulistavad puusalt mingit jama koguaeg, vaevumata seda kuidagi faktide või näidete või, jumal hoidku, teadustöödega kuidagi põhjendamast.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
20. juuni 2021 19.02 #11525 Jeekim
Jeekim vastas teemale Röövpüük!
Teadlastes kahtlemine on küll imelik. Otsuseid teevad ja raha kasutavad ju poliitiliselt valitud ministrid koos ametnikest bürokraatidega.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
20. juuni 2021 22.47 #11527 STF
STF vastas teemale Röövpüük!
Läheb küll veidi teemast mööda, aga tunnen huvi, kas on ka nimetada mõni konkreetne teadlane "igalt alalt", kes vastab esitatud kirjeldusele? Jääb ka arusaamatuks, kust tulevad need teadustööd, millega teadlased saaks oma seisukohti põhjendada.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
21. juuni 2021 14.38 - 23. juuni 2021 15.06 #11528 Jeekim
Jeekim vastas teemale Röövpüük!
Imelik on ka, et viimasel ajal keskkonna ministeeriumi juhti ei valita keskkonnaala inimeste hulgast vaid vähemtülikate tehnokraatide seast. Nii saadaksegi ministrid, kes ise kaitsevad paisude säilitamist ja propageerivad Vooremaale suure tselluloositehase ehitamist.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
22. juuni 2021 16.02 #11529 scuba
scuba vastas teemale Röövpüük!
Eks igal teadlasel on oma teadustöö tehtud mingis valdkonnas,see ei tähenda,et ta kogu kalandust perfektselt tunneks.Mullu oktoobris jõekale koelmut tehes jaurasid kalavarude osakonna spetsialistid ja ka teadlased,ning paljud koelmuid rajanud praktikud,et hilja teha,ei võta omaks,kruusal vale lõhn jne jne.Praktika näitas,et aga,et eelpoolmainitud spetsialistidel ja asjatundjatel polnud õigus.uus plats võeti kohe mõne nädala pärast vee jahtudes omaks ja vanad, kaladele möödunud aegadest tuttavad kudepesad alles viimases järjekorras.Kui oleks neid teadlasi ja asjatundjaid uskunud oleks üks kadunud põlvkond juures olnud jões.Küll aga on hetkel näha,et voolu aeglustuses ja suve saabudes hakkab mudaollus settima kudeplatsi lohkudesse ja muudesse aeglasema vooluga kohtadesse.Kraavitamine ja toitaineterikkas jões tekkiv muda on probleemiks.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
23. juuni 2021 15.19 #11530 Jeekim
Jeekim vastas teemale Röövpüük!
Kuni paremat lahendust setteprobleemile ei leita, siis vist peaks igal aastal suve lõpupoole kudeplatsid vana sette eemaldamiseks kartulikonksu taolise riistapuuga paarikümne sentimeetri sügavuselt hoolikalt läbi kõplama.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
01. juuli 2021 17.25 - 01. juuli 2021 17.35 #11531 Jeekim
Jeekim vastas teemale Röövpüük!
scuba toodud näite puhul oktoobris ehitatud koelmust jäi veel mind ikkagi kummitama küsimus sellise koelmu elurikkusest. Nagu teada on, alustavad lõheliste maimud peale rebukoti kadumist iseseisvat toitumist pesapaigal zooplanktoni söömisega. Ei suuda kusagilt leida vastust, kas ka talvel veel zooplankton tehiskoelmu uutele kividele aktiivselt levib või on seal tulemas näljalaager. Ehk keegi asjatundlikum oskabki vastata.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
01. juuli 2021 22.31 #11532 scuba
scuba vastas teemale Röövpüük!
Ma ei usu et oskab.Selleks oleks vaja lihtsalt teadusuuringut kus zooplanktoni olemasolu uuritakse uuel kruusal ja paar meetrit eemal oleval vanal kudealal.usun,et vahemaad elus organismide liikumiseks levimiseks pole siiski näljasuma põhjustavaks takistuseks.Pigem on aga populatsiooni hääbumise mõttes tähtsam kudemise võimatus või ülekudemine olematu koelmupindala korral.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.