Alates 01.05.2022 on foorum vaid lugemiseks. Selleks on peamiselt kaks põhjust: portaal "kolis ümber" platvormi viimasele versioonile, kuid kahjuks pole veel välja lastud foorumi komponendi töövalmis versiooni ning eesti keelset tõlget. Samuti on viimastel aastatel olnud probleemid spämmijatega, kes murravad läbi ka spämmikaitsest.

  • Aitäh 11000 foorumipostituse eest ning loodetavasti kohtume uuesti tulevikus!

Röövpüük!

More
10 years 5 months ago #4098 by kruks
Replied by kruks on topic Vastus: Röövpüük!
Kui ma tean,et seal kohas kuhu on võrk pandud ei tohi püüda tiriv võrgu välja ja hävitan!!!
Ja mind ei huvita kas keegi saab kurjaks või ei.
More
10 years 5 months ago #4100 by Matu
Replied by Matu on topic Vastus: Röövpüük!
Selline info tuleb kalapüügi seadusest kuid tõesti ei oska ma vastada küsimusele mis ühik on üks nakkevõrk sest ka seaduses oli kirjutatud üks nakkevõrk ning ei olnud laiemalt lahti seletatud

More
10 years 5 months ago #4101 by Jeekim
Replied by Jeekim on topic Vastus: Röövpüük!
Vaata ka kalapüügieeskirja. Seal on öeldud:
1) nakkevõrk, mis on kirjeldatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 artikli 2 punkti b alapunktis i. Võrkude piirarvu ja püügiõiguse tasu arvestamisel loetakse arvestusliku võrgu suuruseks võrk, mille ülemise selise pikkus on 70 m, või võrgujada üldpikkusega kuni 70 m;
[RT I 2006, 40, 308 - jõust. 23.09.2006]
More
10 years 5 months ago #4102 by raikoj
Replied by raikoj on topic Vastus: Röövpüük!

Matu wrote: Selline info tuleb kalapüügi seadusest kuid tõesti ei oska ma vastada küsimusele mis ühik on üks nakkevõrk sest ka seaduses oli kirjutatud üks nakkevõrk ning ei olnud laiemalt lahti seletatud


Kehtiva kalapüügiseaduse järgi ei ole harrastuspüügiõiguse eest tasumine ja kalastuskaart identsed mõisted. Mingis väga vanas seaduses nad olid, aga siis ei olnud jälle nakkevõrk harrastuspüügiõiguse vahendite nimekirjas, nii et ma ei saa aru, kust selline info pärit on.

Ühesõnaga, hetkel kehtivas kalapüügiseaduses on selgelt kirjas, et "keskkonnaministril on õigus määrata [...] piirkonnad, kus on harrastuspüügil lubatud kasutada nakkevõrku [...] ning kehtestada kasutada lubatud püügivahendite piirarv. Nendes piirkondades annab harrastuspüügiõiguse kalastuskaart." Lisaks:"Ühe kalastuskaardi alusel tohib kasutada ühte nakkevõrku [...]. Igale isikule [...] antakse kalapüügiks ühe nakkevõrguga [...] ühte piirkonda kehtestatud piirarvu piires üks kalastuskaart."

Kõige lihtsamamini on see lahti seletatud keskkonnaministeeriumi kodulehel: www.envir.ee/1171854
More
10 years 5 months ago #4103 by Matu
Replied by Matu on topic Vastus: Röövpüük!
Seda ma mõtlesingi mul lihtsalt jäi osa informatsioonist kirjutamata
More
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #4742 by hannes
Replied by hannes on topic Vastus: Röövpüük!
Tänasest on Kalaportaalis üks uus ja väga vajalik link. Tema asukoht on peamenüüs "Kaartide" alamjaotuses.

Ehk siis täpsemalt siin:


Samuti asub ta ka Kalaportaali nutitelefoni lehe menüüs - väga mugav ja lihtne kalal olles vajalik info kohe kätte saada (Y)

Nimelt on Kalanduse teabekeskuse tellimusel valminud veebi ja nutiseadme rakendus "Kalapüügipiirangud".


Rakendus sisaldab andmeid kalapüügieeskirjast, kalapüügiseadusest, looduskaitseseadusest, ajutistest püügikitsendustest, põllumajandusministri ja keskkonnaministri käskkirjadest. Seega sisaldab rakendus infot nii harrastajale kui kutselisele kalurile. Samuti kuvatakse kaitstavaid objekte, mis võivad piirata kalapüüki, näiteks kaitsealad ja seal kehtivad liikumispiirangud.

Rakendus on kolmekeelne: eesti, inglise ja vene. Kasutaja saab otsida teda huvitavat veekogu või aadressi ja nutiseadme puhul saab kasutada ka GPS positsioneerimist. Seejärel kuvatakse selle piirkonna kaart ja nimekirjas seal kehtivad piirangud. Piirangud on jaotatud nelja rühma: kalapüügipiirangud, üle-eestilised piirangud, liikumispiirangud ja kaitstavad objektid. Piiranguid on võimalik filtreerida kehtivusaja, kalaliigi ja püügivahendi järgi. Samuti on võimalik vaadata nn uusi piiranguid: kuvatakse ainult piiranguid, mis hakkasid kehtima kümme päeva tagasi või hakkavad kehtima 10 päeva jooksul. Kaarti ja piiranguid on võimalik printida.

Rakenduse kasutamiseks tuleb arvutiga või nutiseadmega minna aadressile pump.regio.ee/kalandus, kus nutiseadmes küsitakse, kas soovid kasutada nutiversiooni.

Tagasiside ja veateated on oodatud aadressile kalateave@ut.ee või Kalateabe foorumis "Kalahuviline arvab". Veateadete puhul lisage palun veateade ja täpsema kirjelduse juures olev piirangu ID.
Attachments:
Last edit: 10 years 1 month ago by hannes.
Time to create page: 0.142 seconds
Powered by Kunena Forum