Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded

 kalade-alamõõdu-joonis

l – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.

 

L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.

 

Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.


Alammõõtude tabel


KalaliikVeeala, kus alammõõt kehtib1l, cm L, cm
Lõhe jõgedes 55 60
Meriforell (iherus)     50
Jõeforell   32 36
Rääbis   10 12
Siig   30 35
Meritint   10 12
Haug   40 45
Angerjas merre suubuvates jõgedes   35
Võrtsjärves, Peipsi ja Pihkva järves   55
teistes siseveekogudes   50
Säinas meres ja sinna suubuvates jõgedes 32 38
Linask   25 30
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35
Vimb   26 30
Luts Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärves   40
Koha meres ja sinna suubuvates jõgedes (kehtib 2017. aastal)
40 46
Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves 40 46
Võrtsjärves 45 51
teistes siseveekogudes 40 46
Lest alapiirkonnas 28   21
alapiirkondades 29 ja 32   18
Jõevähk2   10  
Ahven meres 16 19
 

1 Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade lõikes erinev või kehtib ainult teatud veealal.

2 Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata). 


NB! Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt igal pool.