Foorum

exclamation-circle Kalamehe E-õpik /algtase

Info
11. veebruar 2016 09.45 - 11. veebruar 2016 09.46 #7702 Lumetaat
Eesti põhisedus annab meile nii liikumis- kui ka tegevusvabaduse. Nii annab ka põhiseadus õiguse tegeleda kalapüügiga. Nüüd võiks ju kohe oma vabadusi nautima minna, aga ennem tuleb siiski seadustega ennast harida, et seadustega mitte pahuksisse sattuda ja vabadusest üldse ilma jääda. Kui alustada nii nagu autokoolitus käib, siis enne teooria ja seejärel praktika. Teooriat jagub kuhjaga. Võtsin esialgu eesmärgiks kokku seada olulise info, seadusaktid ja muu abistava, mida peaks üks õngepüüki alustav või harrastuspüügiõigusega isik teadma. Kindlasti leiab teavet oma õigustest, kohustustest, samuti mõnedele tekkinud küsimustele vastuseid väljatoodud viidetest ka kalastuskaarti taotleja ning mootorpaadi omanik. Alustuseks tuleb läbi lugeda Kalapüügiseadus www.riigiteataja.ee/akt/101092015009?leiaKehtiv selles mahus, mis on eelpool mainutud isikutele suunatud. Seejärel tuleb ette võtta Kalapüügieeskiri www.riigiteataja.ee/akt/13305822?leiaKehtiv . Nüüd, kus põhialus on olemas, teeme lühikese kordamise omandatule www.envir.ee/et/harrastuspuuk Samas ei tohi unustada, et iga aasta tuleb end kurssi viia ka uudistega ja selle aasta uudised on: www.riigiteataja.ee/akt/128112015003 ning www.riigiteataja.ee/akt/129122015078

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
11. veebruar 2016 09.47 #7703 Lumetaat
Kas arvate, et nüüd võib kalale minna – vara veel, sest avalikuks kasutamiseks veekogude määramist reguleerib Veeseadus www.riigiteataja.ee/akt/121122011019?leiaKehtiv . Põnev, aga midagi nagu oli kirjas, aga kus on siis avalikuks kasutamiseks määratud veekogude nimekiri? Õppematerjal peab loomulikult sisaldama kõike ja siin see on: www.riigiteataja.ee/aktilisa/3130/3201/2002/VV_08032012_116k_lisa.pdf# . Et asi lihtsam oleks on olemase selline koht nagu EELIS: loodus.keskkonnainfo.ee/eelis .Toksid väljavalitud veekogu sisse ja saad teada nii valgala, kui ka kasutatavuse määratluse. Lõpuks on teada kus, kuna, millega ja millist kala püüda võib. Samuti on teada veekogud, aga osad veekogud asuvad looduskaitsealadel. Nüüd tuleb ette võtta Looduskaitseseadus www.riigiteataja.ee/akt/108072014020?leiaKehtiv . Sealt leiab kaitsealade liigituse, saab teada kus, mida ja kuna võib teha. Saab teada ka, et igal ajal iga pool olla ei võigi. Saab teada ranna või kalda piiranguvööndi laiused ja keelatud ning lubatud tegevused (kaasa arvatud auto parkimise võimalused). Saab teada, et suuremal osal Emajõe kallastel ei tohi ei telkida ega lõket teha. Ka siin on olemas abimees - pump.regio.ee/kalandus/public/index.php .

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
11. veebruar 2016 09.48 #7704 Lumetaat
Nuta või naera aga see pole veel kõik. Peale riigimaa on olemas ka eramaa ning samuti ka eraomandis olevad veekogud. Mitte ammu (01.08.14) hakkas kehtima Keskkonnaseadustiku üldosa seadus1 www.riigiteataja.ee/akt/130122014023?leiaKehtiv See seadus kärpis tugevalt nii Veeseadust, kui ka Asjaõigusseadust. Peale kõige muu mida see seadus käsitleb on kalamehele oluline võõral pinnal liikumine, olemine kalastamine. Kommenteeritud väljaande leiate siit: k6k.ee/keskkonnaseadustik/4-ptk/2-jagu/sissejuhatus , kui jäi väheks saab siit juurde: www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/igauheoigus/ . Kuigi AÕS kooriti igaüheõigustest puhtaks jäi sinna siiski üks rida, mida peaks kalamees teadma. Vaata järgi §133 www.riigiteataja.ee/akt/129062011006?leiaKehtiv , kui aru ei saa küsi targematelt. Siinkohal märkuseks, et AÕS on küll üks sellistest seadustest, millest võiks igal isikul mingitki aimdust olla või vähemalt teaks mida see seadus reguleerib. See on meie kõigi igapäevane elu. Viimaks tuleks ennast veel kurssi viia tasudega: www.riigiteataja.ee/akt/117122015043#para11lg2p3I . Nüüd hakkab vaikselt juba looma. Enne kalale minekut peab ka eksami ära tegema. Teadmiste kontrolli tee siin: test.kalastusinfo.ee/avaleht . Kui test läbitud on algtase käes.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
11. veebruar 2016 09.49 #7705 Lumetaat
Sissejuhatuseks algtaseme läbinuile - algab uus, kuid palju praktilisem osa – varustus, sõlmed, peibutised. Selle läbimiseks tuleb endale siht seada. Sihiks on nii püütav kala kui ka püügiviis ja püügikoht. Näiteks valik püügiviise – käsiõng, lendõng, põhjaõng, spinning, fiider jne. Näiteks valik püütavatest kaladest, mis nõuavad erinevaid püügivahendeid – haug, latikas, karpkala, lest, jõeforell, angerjas jne. Ütleme, et sihiks on ahven. Mis siis ikka, aga ikka ei ole nii lihtne. Ahvenat püütakse väga erinevate püügiviisidega ja peibutistega, mis omakorda nõuab ka erinevat varustust. Mõned neist - käsiõng söödastatud ussi või maimuga, spinning - pöörlevad landid, voblerid, kummilutid, popperid, talipüük – sikud ja kirbud, mikrojigi – jälle omaette teadus jne. Nüüd alles, kui sihid on silme ees ja selged, võiks poodi varustust ostma minna. Peale poodi algab lõpuks kolmas ja kõige praktilisem osa ehk siis omandatud teadmiste- ja varustuse testimine, mille käigus õpid ka ennast tundma. 
Neljas osa on info-, statistika-, ilmavaatluste-, kogemuste- jne kogumine ning praktikas kasutamine.
Kahjuks kõike ei saa kandikul ette tuua ning seega II. III. ja IV. osa väljaõppest jääb igaühe enda mureks.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
11. veebruar 2016 09.49 #7706 Lumetaat
Alljärgnevalt natuke abimaterjali:
www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=list_varia&piirkond_id=51&year=2016 siit saab soetada harrastuspüügiõigust ja kalastuskaarti.
kala.envir.ee/ - kalastuskaarti info
www.rmk.ee/kuuseke/riigimetsa-kaart - seda saab kasutada kui teekonda planeerides viib tee läbi metsa. Kui teekond peaks minema läbi erametsa, siis tuleb üllatusteks valmis olla. Lisaks veel RMK äpp, et olla reaalajas kindel oma mitteolemisest erametsas.
www.politsei.ee/et/nouanded/liiklemine-merel-ja-piiriveekogudel/liiklemine-piiriveekogudel/ - jäämeestele, paadimeestele, jalameestele ja palju muud
www.piiriveekogu.ee/sisse - lihtne viis enda registreerimiseks, kus seda nõutakse
www.envir.ee/sites/default/files/kalastusinfoa7-2014-ee.pdf - taskuabimees, mida on saada kõigis hästi varustatud kalastuskauplustes tasuta.

Lõpetuseks IGAÜHEÕIGUS on tõlgendada seadusi nii nagu ta oskab sõnu väänata ja oma nägemust kohtus kaitsta. Kui keegi peaks tundma, et tema põhiseaduslikke õigusi on kuidagi rikutud, siis pöördugu siia: oiguskantsler.ee .
Kõige siin esitatud info õigsust või ajakohasust mina garanteerida ei saa, kuna kõik veebilehepidajad ei jõua alati info uuendamisega operatiivselt tegeleda. Seega tuleb endal olla hoolikas ja kontrollida algallikast info õigsust ja ajakohasust. Ärge ka unustage, et õigustega kaasnevad ka kohustused.

Toredat õppimist, avastamist, looduse nautimist ja kalapüüki.
Järgnev(ad) kasutaja(d) tänas(id) selle postituse eest: hannes, Jeekim, sven862, Metsniit, Foreman

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
11. veebruar 2016 11.03 #7707 Jeekim
Tõesti tubli töö tehtud! Need viited näitavad kätte küll kõik teeotsad reeglite juurde.

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
11. veebruar 2016 13.16 #7708 sven862
Päris hea vaeva oled ära näinud !

Krdi rasked testid on :D

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.

Info
11. veebruar 2016 13.24 #7709 panajack
Sedauserägastik on meil tõesti korralik. Ega vanasti ilmaasjata kalamehed pidanud klubidesse kuuluma ja vastava eksami sooritama, et püügiõigust saada :)

Palun Sisene või Loo konto ,et liituda vestlusega.