showcase riba kalamehed

Nagu iga kalamees teab, on ilmastik väga oluline kalapüüki mõjutav faktor. Tavaliselt viiakse end enne püüki kurssi pilvisuse, temperatuuri, sademete ja tuulega, kuid püügipäeva edukus võib sõltuda ka õhurõhust.

Õhurõhk on õhu rõhk mingis kindlas kohas Maa atmosfääris. Kuna alati on atmosfääris toimumas mingid protsessid, on ka õhurõhk alaliselt muutumas.

Kuidas on õhurõhk seotud kaladega? Kaladel on teadupärast sees looduslik baromeeter, ujupõis. Õhurõhu muutudes muutub ka ujupõie suurus ja see muudab kala erikaalu - kala tõuseb vees kõrgemale või vajub sügavamale.

ujupoisUjupõis

Kui kala tahab jääda vees samale sügavusele, peab ta muutma oma ujupõie suurust. Umbsoolsetel kaladel (näit. forell ja lõhe) on ujupõie mahu muutmine raske, kuna see toimub gaaside sisemise eritamise teel ja neile on mugavam (energiat säästvam) vastavalt õhurõhu muutumisele vajuda vees kas sügavamale või tõusta pinna poole. Seepärast ongi forelliküttidele forelli aktiivsuse sõltumine õhurõhu muutumisest oluline ilming.

Normaalne õhurõhk on 760 mm Hg (millimeetrit elavhõbedasammast) ehk 1013 hPa (hektopaskalit). Kala aktiivusele ja söögiharjumusele avaldab mõju ka väike, 0,5 mm Hg (0,6-0,7 hPa) suurune õhurõhu muutus. Järsk õhurõhu muutus võib aga osutuda kalapüügil ülioluliseks teguriks. Vaatleme siinkohal tabelit, kus on ära toodud õhurõhu mõju forellipüügil.

 

Õhurõhk Tüüpiline ilm Forellide käitumine
 kõrge  pilvitu  kalad otsivad varjulisi kohti
 tõusev taevas muutub selgemaks toitumine muutub kergelt aktiivsemaks
 keskmine pilvine  kalade tavapärane toitumusharjumus, toitumine nii veepinna lähedal kui sügavamas
 langev  vihmaeelne tihti parim aeg kalapüügiks
madalam hakkab sadama söögikala otsib varju, suuremate kalade toitumine aktiveerub
 madal  vihm ja kõrgem veetase  pikemal madalrõhu perioodil forellide toitumisaktiivsus väheneb

 

Tabeli saab kokku võtta järgnevalt:

1) õhurõhk ca 760 mm Hg mõjub kalapüügile hästi

2) liiga kõrge ning liiga madal rõhk püügile kasuks ei tule

3) langev õhurõhk on parem kui tõusev õhurõhk

 

Allikad:

http://www.nc-flyfishing.com/effects-of-barometric-pressure

http://ajakiri.kalastaja.ee/?1,20,54

http://www.dec.ny.gov/outdoor/9224.html

http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@letsfish/documents/document/228130.pdf

 


Kalaportaal, 2013