showcase riba kalamehed

Talvine kalapüük kirptirguga (teisisõnu marmõssi / kirbuga) - see on üks vähestest tegevusaladest, mis on võitnud peale eurooplaste ka ennast armastavate Ameerika kalameeste südamed, kelle arvamuste järgi on kõik maailmas nende leiutatud. Kaasaegne kirptirguga püügitehnika on viidud peaaegu täiuslikkuseni. Kahjutundega tuleb konstateerida fakti, et sportlik kirptirguga püük on tavalise harrastuspüügiga tegeleva kalamehe püügitehnikast kaugele ette jõudnud. Järgnevas artiklis püüame teile avada mõned väikesed, kuid suure kala püügiks mõeldud nipid. Me ei peatu kõigil kirptirguga püügielementidel, vaid tooksime esile ja pööraksime teie tähelepanu kõige tähtsamatele püügivahenditele ning püügitehnikale, millest sõltub kalalkäigul saagikus. Söödastatud kirptirguga püügitehnika omandamine annab üleminekuks sportlikumale püügile teile vajaminevad kogemused. Nimelt toimub sportlikus püügis õngitsemine söödastamata tirguga, peibutava mängu põhimõttel.

Ülitundliku nooguti valmistamine tamiilist

Nooguti on kirbutamisel oluline varustuse komponent. Olgugi, et poest on võimaliks osta täiesti korralikke ja erineva jäikusega nooguteid, toome välja kirjelduse, kuidas ise noogutit valmistada. Kirjanduses on väga palju kirjutatud ja iseloomustatud mitmesugustest materjalidest nooguteid. Need erinevad üksteisest oma pikkuse, tundlikkuse ja mängu amplituudi poolest (metsseakarv, terasvedru, mitmesugused metallist ja sünteetilised ribakesed), kuid kahjuks ei saa ühtegi ülalpool mainitud noogutitest tunnistada universaalseks.Talvine püük kirptirguga

Meie poolt pakutav spiraalne, tamiilist keerutatud nooguti on kasutatav igasuguses olukorras ja on mõeldud igat liiki kala õngitsemiseks. Isegi selline 4-5 mm pikkune nooguti säilitab üllatava tundlikkuse, tänu millele kantakse iga väiksemgi võnge tirgule edasi.

Ennetades tekkida võivat küsimust, et milleks nii lühike ja tundlik nooguti, on vastus ühene: kui talveõngel on selline nooguti, siis iga teie poolt sooritatud käeliigutus kantakse kirptirgule edasi muutusteta, sõltumata õngeridva asendist kalamehe käes. Iga teisest materjalist valmistatud nooguti muudab kirptirgu mängu sõltuvalt ridva asendist jää suhtes.

Spiraalne tamiilist nooguti valmistatakse järgnevalt. Õmblusnõelale keritakse keerd-keeru kõrvale 0,25-0.4 mm läbimõõduga tamiil, seejärel kuumutatakse tamiiliga nõela gaasipõleti leegi kohal. Vältimaks tamiili sulamist, tuleb nõela hoida 40 cm kõrgusel leegi harjast (joon.1). Peale kuumutamist, säilitamaks tamiili kaardumist, pistetakse nõel koos tamiiliga mõneks sekundiks külma vette (joon. 2)

              joonis1      joonis2


Nooguti hoidik valmistatakse polüetüleenist. Ümmargusse polüetüleenist valmistatud rattakesse tehakse kaks auku. Üks nooguti jaoks ja teine ridva otsa jaoks (joon. 3 ja 4). Spiraalselt keritud nooguti osa pikkus peab olema vähemalt 4 cm, mis võimaldab edaspidi reguleerida nooguti tundlikkust sõltuvalt püügitingimustest.

joonis3

joonis4


Enam-vähem perspektiivikate, kirptirguga püügi jaoks sobivate püügikohtade leidmine


Püügi edukus sõltub väga paljuski veekogu tundmisest. Kuna kala armastab elutseda madalike, veekogu kõrgendike, järskude sügavuse muutuste ja veevoolu treppide jalamitel, siis hea saagi saamiseks tuleb selliseid kohti osata leida. Selliste kohtade luuretaktika seisneb suurel hulgal jääaukude puurimises ja nendes veekogu sügavuse määramises tegemaks selliselt kindlaks veekogu põhjareljeefi ebatasasused. Saadud tulemuste analüüsimisel tuleb umbkaudselt määratleda veealuste kõrgendike asukohad ja sügavamate kohtade paiknemine. Edasi tuleb oletatavates kohtades puurida mõned kontrollaugud, sest väga tihti juhtub nii, et kõrgem ala on kõigest meetrise diameetriga. Reeglina armastavad kalad koguneda just sellistele madalikele (joon. 5).

joonis5


Sellise madaliku otsimise tulemuslikkuses võite veenduda, kui olete meetrise veesügavusega madalikult järjest mitu suuremat kala kinni püüdnud. Kuid tasub vaid mõni meeter kõrvale, sügavamasse vette püüdma asuda, kui te avastate, et seal kala enam nii hästi ei näkka.

kirptirgud

Tänu oma kompaktsusele ja raskele erikaalule on volframist valmistatud kirptirgud tänapäeval väga populaarsed.

Kalade söötmine kirptirguga püüdes

Kirptirguga püüdes peab isegi eelnevalt sissesöödetud kohale poetama vähemalt 2-4 väiksemat sääsevastset jääauku pärast iga kala väljavõtmist (joon.6). Aeglaselt läbi veekihtide põhjapoole vajuvad sääsevastsed meelitavad kalu sissesöödetud jääaugu juurde ka kaugemalt.

joonis6


Selline toiming aitab tervet kalaparve kauem jääaugu juures kannatlikult uue toiduportsjoni ootel kohapeal hoida. Kui kala näkkamine väheneb, tuleb jääauku poetada suurem, umbes 10-15 sääsevastsest koosnev näputäis ja lasta kalal 10 minutit "puhata". Ei soovita kogu kala jääaugust välja püüda, sest toituva kala askeldamine meelitab läheduses ujuvate suguvendade parvi samuti toituma.

 

Lähemalt kirptirguga püügist (vene k)

 

Kirptirgust ja kunstputukast koosnev tandem

Väga vähesed teavad, et lendõngepüügil kasutatavate kunstputukate kasutamine jääalusel püügil toob endaga kaasa suurepärase saagi. Kunstputukas tuleb kinnitada kirptirgust kõrgemale lühikese lipsu otsa. Väga edukaks osutuvad antud veekogus elavate putukate imitatsioonid. Et valida välja kõige efektiivsem kunstputukas, tuleb eelnevalt kinnipüütud kala rookida ja uurida järele, milliseid putukaid leidub tema toiduratsioonis. Kirptirgu liigutamine peab andma kunstputukale sellise liikumise, mis on samane kõhust leitud putuka liikumisele vees (joon. 7). Kõige huvitavam on see, et selliselt valitud putukas kutsub isegi vähima liikumise korral esile kala näkkamise. Asi on selles, et sulgelemendid annavad putukale elava liikumise isegi väiksemate võngete puhul. Juhtub, et kala haarab ahnelt isegi täiesti liikumatut putukat (joon. 8).

                      joonis7   joonis8


Ainsaks puuduseks selliste putukate kasutamisel on madal temperatuur. Isegi vähese külma korral muutub putukas vormituks jäätükiks ja seepärast peab teda tihti hingeõhu või huultega üles sulatama. Joonisel on näidatud tandemi rakendusvariant, mis koosneb kirptirgust ja kunstputukast.

Klassikaline töö söödastatud kirptirguga

Joonisel on kujutatud kõige tavalisem söödastatud kirptirguga püük. Selline püük põhineb mängeldes, kirptirgu aeglasel ülestõstmisel pärast tirgu veekogu põhja puudutamist (joon. 9).

                      joonis9     joonis10


Kirptirgu põhjast ülespoole tõstmise kõrgus  on igal kalamehel erinev, kuid praktika näitab, et kõige otstarbekam tõstekõrgus on pikk, umbes 1-1,5-meetrine tirgu tõstmine. Võnke amplituud ühe tõste jooksul peab jääma muutumatuks. Kui on soovi võngete sagedust muuta, siis tuleks seda teha kohe uue tõste alguses. Peale tõstet, enne kirptirgu uut allalaskmist, tuleks pidada väike paus. Tihti saadab kala tirku tõusul, kuid haarab sööta alles selle peatudes. Juhul kui näkkamist ei toimunud, ei tohi kirptirku järsult põhja lasta. Seda tuleb teha rahulikult ilma tamiili lõdvaks laskmata. Liiga kiire ja ebaloomulik langemine võib kala eemale peletada (joon. 10).

Loe artikli teist osa siit.

Algallikas: ajakiri Fish

Kalaportaal, 2011