showcase riba kalamehed

Mis põhjusel murduvad spinningud ning õngeridvad? Siinkohal on peamiselt kaks põhjust: praaktoode või ridva kasutaja lohakus. Kui esimese põhjusega pole teil endal võimalik midagi teha (jätame selle asja tootjate südametunnistusele), siis teise põhjuse puhul sõltub kõik teist. Niisiis, mida te peaksite tegema ja mida te ei tohi teha, et teie spinning teeniks teid maksimaalselt kaua?

Mida ei tohi teha?

  • Ühest püügikohast teise kolimisel ei tohiks spinningut kanda ridvaots ees. Ritva kan­takse alati käepidemega ettepoole. Esimesel juhul riskite te torgata spinninguotsa vastu maapinda ja selle tagajärjel võib ritv murduda.

  • Jälgige tähelepanelikult viskeid. Pidage meeles, et õnnetused kalapüügivahenditega juhtuvad kõige enam kalamehe nn. "liigse väsimuse" tagajärjel. Teinekord võib heiteajal lant puutuda vastu ridva otsa tekitades löögiga ridva sisse mikroprao või lausa mõranemise. Sarnane olukord võib tekkida kinnijäänud landi väljatõmbamisel (või kala landi otsast lahti pääsemisel), kui peibutis lendab järsult veest välja ja põrkab siis spinninguga kokku.

  • Ritva ei ole soovitatav koormata liiga ras­kete söötadega. Nii näiteks ei tohi heita spinninguga 50-grammist lanti, mille tegelikuks lubatud heite raskuseks on kõige rohkem 5-15 grammi. Kui teil on tõesti vaja suurendada raskusepiirangut (targem oleks seda mitte teha), näiteks kinnitada raske, võnkuv lant, siis püüdke teha pikaldasi, sujuvaid ning suure amplituudiga viskeid.

  • Ärge püüdke kasutada jõudu kinnijäänud ridvajätkude üksteisest eemaldamiseks. Sellisteks puhkudeks pange oma varustusekasti kaasa kaks tükki peenikest kummi (just sellist nagu on majapidamiskinnastel). Tänu kummile suureneb käte haardetugevus ja spinning ei hakka teie käes libisema. Niiviisi õnnestub lahtiühendamine palju paremini. Kui aga kaasata protsessi trobikond tugevaid mehi, siis riskite spinningu purunemisega.

  • Kala veest välja tõmbamisel, eriti aga selle lõppstaadiumis, ärge tõstke spinninguotsa horisontaaltasapinnast kõrgemale. Sellisel juhul on ridva ots väga suur pinge all, kuid kõik ridvad on mõel­dud tööks kogu kandepinna pikkuses.  • Ärge tõstke suurt kala paati ega visake teda kaldale, kui ta on spinningu otsas. Spinning pole selleks ette nähtud. Ritv on vajalik heide­teks ja kala enda juurde toomiseks! Kala võtke veest välja kahvaga, käega või spetsiaalse konksuga.

  • Ärge kerige lanti, landikinnituskarabiini või vaherõngaid esimesse ridva rõngasse. Ridvarõnga sisemine liugepind on küll piisavalt tugev, kuid habras ning võib tugevast löögist puruneda.

  • Ja kõige tähtsam, mille tõttu toimub ena­mus spinningu murdumisi, on peibutise jäik kinnijäämine veekogu põhja. Kui te tunnete, et sööt jäi lõplikult kinni (kärestiku, kivide taha, veetaimede külge), siis ei ole vaja ritva tõmmata "kõigest jõust". Proovige lühikeste tõmmetega (spinningu- ja veevaheline nurk ei tohi olla üle 45°) lant vabastada. Kinni jäänud peibutist võib proovida ka teistmoodi vabastada. Pange spinning põhja kinni jäänud tamiili suhtes pa­ralleelselt ning tõmmake seda enda poole, kuni vabaneb lant või puruneb liin.


Veel soovitusi:

1.  Enne autosse asetamist võtke spinning kindlasti lahti.

2.  Hoidke spinningut puhtana ja loputage seda tavalise veega.

Lõpetuseks aga pidagem meeles, et kõigest 1 % spinningutest, mille hind ületab ca 30-40 EURi, mur­duvad tootja praagi tõttu. Tavaliselt on spinningu murdumise põhjuseks kasutaja hoolimatus.


Algallikas: ajakiri Fish

Kalaportaal, 2011