showcase riba kalamehed

Vastavalt püügitingimustele säilitatakse kala värskena mitmel viisil. Kui kala elab ja konksu eemaldamine suust teda ka eriti vigastanud pole, siis on parim viis kala elus hoida kas pikemas sumbas või oheliku otsas.

Elusat haugi on siiski kõige parem hoida pika oheliku otsas. Kevadel ja sügisel võib haug niimoodi elada paar nädalat, suvel kuni kaheksa päeva. Ohelikuhaagina on kõige parem kasutada vasest või valgest vasest pehmet 15-20 cm pikkust traati. Lõugade avajaga tehakse kala suu lahti ja seejärel aetakse traat läbi alumise lõuakile ning keeratakse korralikult kinni. Traataasa külge seotakse omakorda 2-3 m pikkune nöör. Nöör kinnitatakse tavaliselt mõne põõsa külge või siis tugevalt maapinda löödud vaia külge. Kui ohelikku on vaja peita, siis seotakse nöör mõne raske kivi või metalleseme külge ja asetatakse kaldast kaugemale vette. Nii oheliku otsas kui ka sumbas tuleb kala hoida vilus, sügavamas kohas, kus on mõni allikas ja vesi on jahedam. Kuid kui vahetate tihti püügikohta ja püüate kaldast eemal, siis see meetod ei sobi.

Kui kala pole võimalik elus hoida, siis tuleb ta surnuks torgata. Ekslik on arvamus, et umbes pool tundi paadis visklev ja lämbuv kala säilib paremini. Aeglaselt lämbuv kala kaotab oma maitseomadused ja säilib samuti halvemini. Kala torgatakse surnuks terava noa või naaskli abii. Torge tehakse pea tagumisse kolmandikku. Veri pühitakse torkehaavalt ära ja lõpuste vahele raputatakse peensoola. Läbitorgatud kalad asetage korvi, kuid mitte tihedalt, kalade vahele laotage värskeid nõgeseid või lõikeheina. Korv pange vilusse, siis ei lähe kalad isegi ööpäeva jooksul pahaks. Kui aga püügi vaheajal kalu puhastada ja raputada üle soolaga, siis säilivad nad veel kauem. Puhastamise ajal tuleb lõpused kindlasti eemaldada.

Täiesti lubamatu on surnud kalade hoidmine vees, kuna seal hakkavad nad kiiresti lagunema.Algallikas: ajakiri Fish

Kalaportaal, 2011