showcase riba kalamehed

Kui lant mängib valesti, võib ta kaotada efektiivsuse ja jätta kalamehe tühja kotiga. Näteks peavad vooblerid liikuma sirgelt ega tohi ujudes külili kalduda ning lusiklandid ei tohi võnkeid vahele jätta. Põhjuseid, miks peibutis valesti mängima hakkab, võib olla mitmesuguseid - lant saab kannatada kalaga võitluse käigus, talle astutakse kogemata peale või visatakse vastu kivi. Juhtub ka seda, et saad juba pakendis vale mänguga landi.

Vooblerid

 vooblerid


Peaaegu kõik vooblerite valmistajad kontrollivad landimängu tootmise käigus. Leides selles puudusi, kõrval­datakse need plastiku puhul tavaliselt keele lõikamise või lihvimisega. Kui keel on metallist, likvideeritakse puudused painutamise teel. Kinnitusaas annab voobleri esiosas ostjale võimaluse peibutist täiendavalt reguleerida. Aasa küljele painutamisega muudetakse landi liikumise suunda. Panutatakse alati vastupidises suunas ehk kui lant liigub liiga palju vasakule, painutakse kinnitusaasa veidi paremale. Painutamise mõju landi mängule kontrollitakse ja kohendatakse seda vastavalt vajadusele.

                                                                 paremale               lant liigub vasakule


Võngete tihedust reg­uleeritakse samuti kinnitusaasa abil. Landi mäng muutub kiiremaks ja tihedamaks, kui aasa painutada ülespoole. Allapoole painutamisel muutuvad võnked aga aeglasemaks ning lant hakkab mängima laiemalt.

                                                         tihedam mang                      laiem mang

                                                   Tihedam ja kiirem mäng                              Laiem ja aeglasem mäng


Aasa painutades peab olema ettevaatlik, et landile viga ei tehta.

Voobleri mängu timmimine

Voobleri võngete reguleerimisel võib arvestada ka vee temperatuuri. Külmas vees on röövkala kangem ja sellepärast on aeglasemad ja suuremad võnked tulemusrikkamad. Sooja vee jaoks sobivad aga paremini kiired ja tihedad võnked.

Peenikese tamiili ja väikesete karabiinide kasutamine parandab väikeste ja kergete voblerite mängu. Päris pisikeste vooblerite puhul võib liini siduda otse kinnitusaasa külge, et mäng veelgi (vt Rapala sõlm) loomulikum oleks.

Lusiklandid

lusikad


Lusik- ehk plekklantide puhul on oluliseks teguriks kerimiskiirus. Efektiivsemaks peetakse korrapäratult külg-küljele liikumist. Võnkeid mõjutavad landi kaal (paksemad ehk raskemad lusikad on "laisemad"), raskuskeskme asukoht ja painde suurus. Lusiktüüpi lantidel (tegelikult ka ka voobleritel) on tähtis see, et ninaosa teeks võimalikult väikeseid võnkeid. Tagaosa peab tegema laiemaid võnkeid.

Võnkumist saab reguleerida kontuuri muutmisega (võnkesagedus ja võngete amplituut võib reageerida ka väikesele landikuju muutmisele, näiteks 1-2 mm). Ei ole harvad ka need juhud, kui lusiklandi parim mäng saavutatakse hoopis niiviisi, et landi tagumine poole vahetatakse ettepoole (keerates nina tahapoole). Mitmed plekklantide eksperdid viilivad lantide servasid õhemaks, et lant oleksid ebaühtlase paksusega - see muudab landimängu ahvatlevamaks.

Lantide häälestamisel tasub jälgida ka ridvaotsa, kuna see reageerib samuti landi mängu muutusele ja võib hakata teistmoodi võnkuma.

Kerimiskiirus ja selle muutmine on kõige enam landi liikumist kujundav tegur. Iga landi häälestamisel on soovitav tutvuda selle mänguga erinevate kerimiskiiruste puhul. Samuti ei tee halba, kui jälgid tamiili jämeduse, pöörade ning karabiinide suuruse mõju landi mängule.

Edukat katsetamist!

 

Kasutatud allikad:

http://www.fishraider.com.au/fishing-articles/tuning-minnow-lures.php

http://www.gofishn.com/content/tuning-lures

http://www.make-your-own-fishing-lures.com/saltwater-fishing-spoons.html

+ erinevad internetiallikad

Kalaportaal, 2011