showcase riba kalamehed

Kalastuskaart.  Lõhe ja meriforelli harrastuslik kalapüük Põhja-Eesti jõgedes.

 

Kalastuskaardi alusel on lubatud lõhe ja meriforelli püük spinningu ja lendõngega järgmistes jõelõikudes:

1) Pirita jõel Vaskjala paisust suudmeni 1. septembrist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;

2) Jägala jõel Linnamäe paisust suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;

3) Selja jõel Arkna sillast Rutja-Karepa sillani 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;

4) Narva jõel Narva Hüdroelektrijaamast suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;

5) Vääna jõel Vahiküla astangutest suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;

6) Purtse jõel Püssi paisjärve paisust suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;

7) Loobu jõel Joaveski hüdroelektrijaama derivatsioonikanali väljavoolust suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;

8) Pühajõel Tallinn-Narva maantee sillast (Voka teeristi lähedal) suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini.

Kalastuskaart spinningu ja lendõngega püügiks ning lõhe ja meriforelli püügiks kehtib ülalloetletud veekogudel eraldi.

 

Purtse, Selja, Pirita, Vääna, Loobu ja Pühajõel on ülalloetletud lõikudes keelatud püüda lõhet ning meriforelli 20. oktoobrist 30. novembrini.

Pärnu jõestikus on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 1. jaanuarist 31. detsembrini.

 

Kalastuskaardi alusel on püügiõiguse tasu ülalloetletud piirkondades:

1) kalapüügiõiguse eest 24 tunniks – 7 eurot;
2) kalapüügiõiguse eest 72 tunniks – 14 eurot;

 

Viimati muudetud: 12.04.2022

LIIGU TAGASI