showcase riba kalamehed

Kalastuskaart. Jõeforelli harrastuslik kalapüük.

 

Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega kalastuskaardi alusel on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:

1) Esna jõel
2) Navesti jõel
3) Neeva kanalis
4) Norra ojas
5) Oostriku jõel
6) Palu peakraavis
7) Prandi jõel lähtest Tori sillani
8) Preedi jõel
9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni
10) Vodja jõel
11) Võlingi ehk Võllinge ojas
12) Onga jõel
13) Vahujõel

Harrastuskalapüügi tasu kalastuskaardi alusel 24 tunniks on eelpoolloetletud jõgedel 3 eurot.

Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil eelpoolloetletud veekogudel.

Jõeforelli püügi keeluaeg on 15. septembrist 31. jaanuarini ning alammõõt L (kogupikkus) = 36 cm.

 

Viimati muudetud: 12.04.2022

LIIGU TAGASI