tagasi eelmisele lehele


Kalastuskaart. Jõeforelli harrastuslik kalapüük.


Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega kalastuskaardi alusel on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:

1) Esna jõel
2) Navesti jõel
3) Neeva kanalis
4) Norra ojas
5) Oostriku jõel
6) Palu peakraavis
7) Prandi jõel lähtest Tori sillani
8) Preedi jõel
9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni
10) Vodja jõel
11) Võlingi ehk Võllinge ojas
12) Onga jõel
13) Vahujõel

Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel püügil eelpoolloetletud jõgedel on:

1) kalapüügiõiguse eest 1 aastaks – 36 eurot;
2) kalapüügiõiguse eest 24 tunniks – 3 eurot;

Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil eelpoolloetletud veekogudel.

Jõeforelli püügi keeluaeg on 15. septembrist 31. jaanuarini ning alammõõt L (kogupikkus) = 36 cm.


Osta kalastuskaart forellipüügiks internetist 24/7 aadressil www.pilet.ee ("Piletid" > "Kalastuskaart" > "Forellipüügi piirkond")

Osta kalastuskaart forellipüügiks mobiiltelefoniga:

24 tunniks - helista numbril: 1322*557*isikukood ja kinnitamiseks ID-kaardi neli viimast numbrit

1 aastaks (hooaeg 01.02-14.09) - helista numbril: 1322*558*isikukood ja kinnitamiseks ID-kaardi neli viimast numbrit


Viimati muudetud: 13.01.2017


tagasi eelmisele lehele