Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

NB! Veekogud on lingitud ka kaardiga. Kaardi ja aerofoto vaatamiseks kliki veekogul.

Eesti järved P-Ü

 
 

Järv

Kalad

Sügavus & lisainfo

Paganamaa järvestik  

Kikkajärv

Ahven, särg, haug, kiisk. Mõningatel andmetel ka latikas, luts, linask (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).

 Lisainfo (kasutaja s.o.s poolt, kalale.ee): väike ahven, kiisk, haug , linask ja latikas( need on tont teab kus ja saab ainult võrguga ) koha maime on toodud ja kh 500g karpe nii 600tk ( ca). Esineb minimaalselt vähki, luts võiks öelda, et on välja surnud sest viimase 7 a jooksul küll kuulnud pole, et keegi saanud oleks....... särg ja roosärg.  

Kõige sügavam koht (22,5 m) on saarest loodes Eestipoolse kalda läheduses (kalale.ee kasutaja s.o.s sõnul võib olla järve sügavus ka 25 m).
Sarapuu järv

vt Kikkajärv (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse). 

 Lisainfo (kasutaja s.o.s poolt, kalale.ee): kiisk, haug, särg, ahven, roosärg, linask ( latikat ei tea, pole saanud), koger.

Sügavus kuni 8,8 m
Paganamaa Liivajärv

vt Kikkajärv (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).   

Lisainfo (kasutaja s.o.s poolt, kalale.ee): linask, särg, roosärg, ahven, haug ja mingil määral karpi, latikat, kiiska.

Sügavus kuni ca 20 m, sügavaim ala on järve keskosas
Paganamaa Mudajärv

vt Kikkajärv  (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse). 

Lisainfo (kasutaja s.o.s poolt, kalale.ee): suur haug, roosärg, särg, ahven, linask.

Sügavus 2-3 m

   

Pakasjärv Haug, ahven Suurim sügavus 3,9 m (keskosast veidi ida pool), sellest vett 2,4 m

Pangodi järvestik  

Pangodi järv Latikas, särg, haug, koha, ahven, kiisk, linask, mudamaim, koger, luts, roosärg, luukarits, vingerjas Keskmine sügavus on u 3,9 m, suurim 10 m (koos lendmudaga). Sügavaim koht on Suurjärve kirdeosast veidi lõuna pool olev ala
Kodijärv Särg, ahven, haug, kiisk, mudamaim, linask, roosärg, luts, kunagi ka latikas Suurim sügavus 6,2 m, keskmine 3 m
   
Parika järv (Viljandimaa) Koger, ahven, haug, luts, vingerjas, kiisk Madal järv, suurim sügavus 3,2 m (koos lendmudaga)

Partsi järved (Põlvamaa)

Holvandi Kivijärv Haug, ahven, koger Suurim sügavus 18,2 m
Uibojärv Viimased andmed puuduvad, kunagi ahven ja haug
Pikamäe järv Ahven, haug, angerjas (tumeda värvusega) Sügavus kuni 12 m
Partsi Kõrtsijärv Haug, ahven, roosärg, koger, mudamaim. Sisse on lastud ka angerjat, karpkala ja hõbekokre. Sügavus kuni 5 m
Partsi Mõisajärv Haug, ahven, koger, särg
Partsi Saarjärv Ahven, haug, sisse on lastud ka angerjat Sügavus kuni 11,9 m
Timo Mustjärv Ahven, haug Sügavus kuni 9,5 m
Koolma järv Ahven (tumedat värvi) Sügavus kuni 6 m
Viroste järv Ahven (tumedat värvi), haug. Sisse on lastud ka kokre ja linaskit. Sügavus kuni 10 m, sügavaim koht järve keskosas

Paunküla järved 

Rõõsa järv Koger Sügavus 3-4 m, järvel on oht talveti ummuksisse jääda
Väike Kaksjärv Koger, ahven, haug, särg Sügavus kuni 5,2 m, Järves on palju vettelangenud puutüvesid ja rampu.
Suur Kaksjärv Ahven, koger, haug, särg, sisse on lastud ka hõbekokre Sügavus kuni 6,2 m
Rahkjärv Särg, ahven, haug, koger, hõbekoger Suurim sügavus 2,8 m, keskmine u 1,9 m, järvel on oht talveti ummuksisse jääda
Paunküla Mustjärv

Ahven, haug, koger, särg, sisse on lastud ka hõbekokre (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).

Lisainfo (kasutaja oinz poolt, kalale.ee): aastat 4 tagasi oli seal väikseid süsimustasid ahvenaid ja hauge. Siis käisid Eesti Energia töötajad või muud elektrist lugupidavad härrad järve ääres ja haug kadus.

Suurim sügavus  8 m
Punamäe järv Särg, ahven, haug, roosärg, koger, linask, luts, sisse on lastud ka hõbekokre (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).

Lisainfo (kasutaja oinz poolt, kalale.ee): külluslikult nii hõbe kui kuldkokre (hea elussööta püüda) esineb ka ahvenat. Muid liike kohanud ei ole. Järve kaldal muljetavaldava suurusega kopra maja.

Suurim sügavus 4,3 m, keskmine 2,1 m
Paunküla Linajärv Kääbuskoger, sisse on lastud ka hõbekokre
Lindjärv Koger, haug, ahven, särg, mõnedel andmetel ka latikas Sügavus kuni 1,5 m
Kaatsjärv Kunagi ahven, haug, särg, koger, hõbekoger, viimased anded puuduvad Sügavus kuni 6 m
Kiruvere järv Särg, ahven, latikas, haug, viidikas, roosärg, kiisk, koger, linask, luts, hink  (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).

Lisainfo (kasutaja oinz poolt, kalale.ee): lisan loetelusse angerja. Paraku elutseb seal kaldal ühe vene rikkuri maja öövaht, kes talvel igapäevaselt vähemalt kümmet unda leotab. Seega haugi lootus seal järves suht kesiseks muutunud.

Suurim sügavus 11,2 m, keskmine 5,4 m
Paunküla Veehoidla Haug, särg, ahven, kiisk, roosärg, nurg, latikas, angerjas, koger, linask, luts, ojasilm, teib Suurim sügavus ca 6-7 m
   
Peipsi  järv Peipsi tint, rääbis, ahven, haug, latikas (kasvab kuni 5,5 kg raskuseks), kiisk, särg, luts, peipsi siig, koha, linask, vimb, säinas, angerjas, koger, nurg, viidikas, tõugjas, rünt, säga, turb, roosärg, harjus, ojasilm. On saadud üksikuid jõeforelle, ärne ja karpkalu. Suurimas, põhjapoolses osas suurim sügavus 12,9 m (keskmine 8,3 m), Lämmijärves suurim sügavus 15,3 m (keskmine 2,5 m), Pihkva järves suurim sügavus 5,3 m (keskmine 3,8 m). Peipsi oli omal ajal esimene järv Venemaal, kus kehtestati kalapüügi eeskirjad. Kalamajanduslikult võib teda nimetada tindi-rääbise järveks, kuna need kalad annavad põhilise saagi (1977.a) . Suure osatähtsusega on ka ahven.

Porkuni -Lemküla järvestik  

Porkuni järv Koger, ahven, haug, ka peipsi siig Suurim sügavus, 2,8 m, on Suurjärve keskel, teised järveosad on madalamad (Alumine järv kuni 1,5 m)
Piisupi järv Kalastik puudub Sügavus kuni 1,5 m
Võhmetu järv Kalastik puudub Keskmine sügavus 1,5 m
Lemküla järv Kalastik puudub Sügavus kuni 2 m
   
Puhatu järv (Ida-Virumaa) Ahven, särg, haug, koger, kiisk, mõningatel andmetel ka luts Sügavus kuni 3,6 m (keskosas). Puhatu järvele on sarnased ka Korponi ja Martiska järv.

Päidla järvestik  

Väike Nõuni järv Särg, koger Valdav osa järvest on 1-2 m sügav, suurim sügavus on u 6 m (Põhjaosas)
Nõuni järv Latikas, särg, ahven, kiisk, haug, roosärg, koha, linask, koger, luts, vingerjas. Sisse on lastud ka karpkala ja peledit Suurim sügavus 14,7 m (keskosas), keskmine 6,1 m. Hea kalajärv.
Päidla Ahvenjärv Linask, koger,haug, ahven, tõenäoliselt ka särg Suurim sügavus koos lendmudaga on 5,1 m (keskosas), sellest vett 3 m.
Päidla Suurjärv Haug, koger, linask, särg, tõenäoliselt ka ahven Suurim sügavus koos lendmudaga on 5 m (keskosas), sellest vett u 4 m.
 Päidla Mõisajärv Latikas, ahven, särg, haug, kiisk, roosärg, koger, linask, viidikas, hink Suurim sügavus 16,9 m (keskosast kirde pool), keskmine 4,2 m. Hea kalajärv.
 Kalmejärv pole teada Sügavus kuni 1,5 m
 Räbijärv Koger ja mudamaim. Oletatavasti ka haug, särg, linask, roosärg, ahven. Kunagi ka latikat. Sügavus koos lendmudaga on 5 m, sellest vett u 3 m.
 Päidla Uibujärv Koger, ahven, roosärg, linask, latikas, tõenäoliselt ka haug ja särg. Sügavus kuni 1 m, on ühenduses Kõverjärvega.
 Päidla Kõverjärv Ahven, särg, latikas, haug,koger, roosärg, linask. Sisse on lastud ka karpkala ja peledit. Sügavus ligi 7 m, sellest u 5 m. Hea kalajärv.
 Mõrtsuka järv Latikas, haug, roosärg, särg, ahven, linask, koger, kiisk, vingerjas, luts, hink. Sisse on lastud ka peledit. Hea kalajärv. Keskmine sügavus u 3,7 m, suurim sügavus 5,4 m on järve põhjaosas.
   
Päidre järv (Viljandimaa) Latikas, särg, ahven, haug, luts, nurg, roosärg, linask, koger, angerjas Sügavus u 2-3 m

Põlva järved 

Põlva järv Särg, ahven, haug, latikas, kiisk, koger, turb Valdav sügavus 1-2 m
Lutsu Palojärv Kalastik puudub
Sanksaare järv Pole täpselt teada, võib oletada ahvena esinemist Asub Põlvast 4 km idakirde pool
Viira järv Pole täpselt teada, võib oletada ahvena esinemist Asub Sanksaare järvest paarsada meetrit põhja pool

   

Rasina Arujärv (Põlvamaa) Särg, ahven, haug, nurg, linask, säinas, latikas, roosärg Sügavus u 3 m (mõningatel andmetel kuni 5 m)
Ratva järv (I-Viru) Haug, ahven, koger Suurim sügavus kuni 1,5 m
Riksu järv (Saaremaa) Ahven, haug, kiisk, linask, roosärg, angerjas, luts, ogalik, luukarits, teib jt Sügavus kuni 1,5 m, on ühenduses merega

Rooni järved (Valgamaa)

Rooni järv Haug, ahven, koger. Kunagi on suurveega tulnud sisse ka särg ja linask. Sisse on lastud ka karpkala ja hõbekokre. Sügavus kuni 17 m (sellest vett 14 m)
Nauska järv vt Rooni järv Sühavus kohalike elanike andmetel 6-10 m, on ühenduses Rooni järvega

 

Rootsiküla järv (Läänemaa) pole teada Sügavus kuni 1, 8 m
Ruhijärv / Ruhja järv (Viljandimaa) Latikas, koha, särg, ahven, haug, roosärg, kiisk, nurg, hink, luts, koger, vingerjas, rünt, angerjas Suurim sügavus 6,8 m, keskmine 2,9 m
Ruiljärv / Ruila järv (Harjumaa) Koger, haug, ahven, särg, kunagi ka linask Sügavus kuni 1 m, järv on kinni kasvamas
Rummu järv (Harjumaa) Ahven, haug, koger, kunagi ka hõbekoger, linask, latikas, särg ja roosärg Suurim sügavus ligikaudu 2,5 m
Ruskavere järv (Jõgevamaa) Haug, ahven, särg, koger, linask Sügavus kuni 3 m, jääb aeg-ajalt ummuksisse

Rõuge järvestik 

Rõuge Valgjärv Särg, ahven, haug, latikas, roosärg, luts, viidikas. Sisse on lastud angerjat, peledit ja peipsi siiga. Suurim sügavus 12,6 m (loodeosas), keskmine 4,4 m
Liinjärv Särg, ahven, haug, nurg, hink, ojasilm. Mõnedel andmetel ka roosärg, kiisk, latikas, karpkala, luts ja isegi forell. Sisse on lastud ka peledit, kes jäi esialgu püsima. Suurim sügavus 11,5 m (keskosas), keskmine 5,1 m
Rõuge Suurjärv Ahven. särg, haug, kiisk, nurg, hink, ojasil, roosärg, luts, viidikas, angerjas. Sisse on lastud ka peledit ja peipsi siiga, kes jäid esialgu püsima. Suurim sügavus u 40 m (keskosast veidi kagu pool), keskmine 11,9 m.
Kaussjärv Särg, ahven, haug, roosärg, latikas, angerjas Suurim sügavus u 27 m
Rõuge Ratasjärv Varem ahven, haug, särg, kiisk, latikas, nurg, roosärg, viidikas, karpkala, angerjas, viimased andmed puuduvad Suurim sügavus 19 m, keskmine 8,5 m. Kõige sügavam koht järve laiema kaguosa keskelt veidi loode pool.
Tõugjärv vt Ratasjärv Suurim sügavus 17 m, keskmine 7,6 m
Kahrila järv Latikas, ahven, haug, nurg, roosärg, viidikas, kiisk, luts, koger, angerjas, karpkala, peipsi siig, peled. Sisse on lastud ka koha. Suurim sügavus 16,4 m (lõunaosas), keskmine 5,3 m. Üks parimaid Rõuge kalajärvi. Koger võib Kahrilas kasvada kuni 2 kg raskuseks.
Rõuge Kõrbjärv Koger, hõbekoger
   
Saare järv (Jõgevamaa) Latikas, särg, roosärg, haug, nurg, linask, koger, kiisk, hink Suurim sügavus 5,6 m (järve keskosast kagu pool), keskmine 4,2 m
Saaremaa Karujärv Ahven, haug, säinas, roosärg, linask, siig, võldas, tõenäoliselt ka särg, kiisk, angerjas, koger ja ogalik. Sisse on lastud ka peipsi siiga ja peledit, mis jäid esialgu püsima. Suurim sügavus 6 m (kõige sügavam on kirdeosas Oinarahust edela pool), keskmine sügavus 1,55 m.
Sinialliku järv (Viljandimaa) Ahven, särg, haug, latikas, viidikas, linask, luts, angerjas, koha Suurim sügavus 10,7 m, keskmine 5,8 m
Suursilm (Saaremaa) Ogalik, luukarits, sisse on lastud särge. Kunagi oli järves ka ahvenat ja haugi. Sügavus alla 1 m

Tagamõisa järved (Saaremaa) 

Saka järv Oletatavasti koger, täpne info kalastiku kohta puudub. Sügavus kuni 1 m
Kiljatu järv Täpne info kalastiku kohta puudub. Sügavus u 1 m
Sarapiku järv Linask, haug, ahven, nähtavasti ka koger Suurim sügavus 2,5 m, valdavalt sügavus alla 1 m
Põdragu järv Ahven, kiisk, linask, roosärg, luts Sügavus kuni 1 m

   

Tammiku järv (I- Virumaa) Haug, hõbekoger, tõenäoliselt ka koger Sügavus kuni 3,5 m

Tihu Järvestik (Hiiumaa)  

Tihu Suurjärv Haug, ahven, koger, mudamaim, nähtavasti ka särg, teib ja luts. Kunagi on sisse toodud ka angerjat. Sügavus 0,5. Järv on ühenduses merega. Esineb oht ummuksisse jääda.
Tihu Keskmine järv Ahven, koger. Võimalik, et ka haug, luts ja hõbekoger. Sügavus 0,6 m
Tihu Kolmas järv Ahven, särg, haug, võimalik, et ka luts ja hõbekoger Tihu järvedest sügavaim, suurim sügavus 1,5

Tilsi järved (Põlvamaa)  

Tilsi Kõrbjärv Latikas, ahven, särg, roosärg, haug, kiisk, linask, nurg, luts ja rünt Suurim sügavus 17 m (keskosast veidi loode pool)
Tilsi Pikkjärv Latikas, särg, ahven, haug, koha, kiisk, koger, linask, mudamaim, hink jt Suurim sügavus 5 m, keskmine 2,6 m

Tsolgo-Koiola järved

 Lisainfo (kasutaja urm poolt, kalale.ee): Vana-Koiolas on latikas välja surnud. Juurde võib lisada linaski. Vahepeal oli ka angerjat. Soojärves on täielik tühjus. Suht väike tiik-seda nagu järveks nimetada pisu palju! Vanasti seal vanarahva mäletamist mööda ilusat haugi ja ahvenat oli. Lauga järvest kadus latikas 14 aastat tagasi ummuksissejäämise tagajärjel. See siis Tsolgo-Vana-Koiola järvedest.

Vana-Koiola järv Latikas, särg, ahven, kiisk, haug, linask   Suurim sügavus 1,3,2 m, keskmine 5,1 m
Vana-Koiola Soojärv pole teada Sügavus kuni 4 m
Lauga järv Ahven, latikas, haug, koger, mudamaim, vingerjas Suurim sügavus 6 m (puhast vett sealjuures vaid 2,5 m), keskmine 2,3 m
Karsna järv Särg, kiisk, ahven, haug, latikas, ilmselt ka koger Suurim sügavus 8,1 m (järve keskosast veidi kirde pool), keskmine 3,1 m
Pille järv Särg, ahven, haug, kiisk, koger, latikas, vingerjas Suurim sügavus 9,7 m (järve keskosast veidi põhja pool), keskmine 3,6 m
Annejärv Särg, roosärg, ahven, haug, kiisk, koger, latikas Suurim sügavus 11,2 m (järve keskosas), keskmine 3,2 m
Tsolgo Mustjärv Ahven, mudamaim, särg, latikas, haug, linask, luts Suurim sügavus 29,7 m (järve keskosast veidi loode pool), keskmine 9,1 m
Tsolgo Kõverjärv Koger, mudamaim Suurim sügavus 10,1 m (järve keskosast veidi lääne pool), keskmine 3,5 m
Tsolgo Pikkjärv Haug, ahven, latikas, särg, mudamaim, kiisk, vingerjas Suurim sügavus 19,2 m (järve keskosas), keskmine 5,3 m
Pindi Kärnjärv Ahven, särg, haug, latikas, linask, kiisk, viidikas, koger, roosärg, hink, võldas Suurim sügavus 26 m (järve keskosast veidi kagu pool), keskmine 8,7 m
Paidra järv Latikas, ahven, roosärg, särg, kiisk, koger, nurg, haug, turb, vingerjas Suurim sügavus 9,8 m (järve keskosast veidi edela pool), keskmine 3,7 m
Listaku Soojärv Ahven, haug, särg Suurim sügavus 6,2 m (sellest puhast vett ca 2,5 m), keskmine 2 m
   
Tudu järv (I-Viru) Haug Sügavus kuni 5 m

Turvaste järved   

Järveotsa järv Mudamaim, koger, ahven, karpkala, rünt, särg Suurim sügavus 6,3 m, keskmine 2,1 m. Järvel on oht jääda ummuksisse.
Turvaste Valgejärv Haug, linask, luts Sügavus koos lendmudaga 2 m, sellest vett 0,5 m
Turvaste Mustjärv Koger Sügavus kuni 2 m, sellest vett ainult 0,5 m

   

Tõlinõmme järv (Harjumaa) Pole täpselt teada, tõenäoliselt suudab järve ebasoodsates tingimustes elada vaid koger Sügavus koos lendmudaga 2 m, sellest vett kuni meeter

Tõrva järved   

Tõrva Vanamõisa järv Ahven, särg, haug, linask, latikas, turb Sügavus kuni 10,5 m
Riiska järv Särg, ahven, haug, karpkala, latikas, linask Sügavus kuni 12,2 m

Tõstamaa järved   

Ermistu järv Latikas, haug, ahven, särg, nurg, linask, koger, angerjas, säinas, kiisk. Ilmselt ka roosärg, luts ja karpkala.(allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).

 Lisainfo (kasutaja Maxtor poolt, kalale.ee): säina ja lutsu võib nimekirjast julgelt maha tõmmata. Neid kalu Ermistus päris kindlasti pole. Roosärg ja karp pole mitte "ilmselt ka" vaid on seal kindlalt olemas.

Suurim sügavus 2,9 m, keskmine 1,3 m.
Tõhela järv Linask (keskmine kaal u 1 kg), haug, ahven, kiisk, roosärg, luts, vingerjas, angerjas. Kunagi oli ka latikat. Suurim sügavus 1,5 m, keskmine 1,3 m.

 

Tündre järv Latikas, särg, ahven, kiisk, haug, koha, roosärg, koger, linask, luts, hink, angerjas. Sisse on lastud peledit. Suurim sügavus 10,6 m, keskmine 4,9 m.

   

Uljaste järv Ahven, särg, latikas, haug, koger, võldas Sügavus kuni 5,6 m

Urvaste järved (Võrumaa)

Uhtjärv Latikas, ahven, haug, särg, koha, kiisk, nurg, linask, luts, koger, roosärg Suurim sügavus 27,6 m (suurimad sügavused järve kaguosas ja loodeotsas), keskmine 7,7 m.
Lõõdla järv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, koger, linask, hink, vingerjas, angerjas Sisse on lastud karpkala, koha, peipsi siiga, säinast jt. kalu Suurim sügavus 8,8 m (loodeosas), keskmine 3,9 m.

   

Valguta Mustjärv (Tartumaa) Koger, ahven, haug, luukarits Sügavus kuni 1 meeter. Kevadel tuleb kalu sisse Võrtsjärvest.
Veisjärv (Viljandimaa) Särg, ahven, haug, angerjas, kiisk, roosärg, koger, luts, vingerjas, ojasilm. Kunagi ka koha. Keskmine sügavus ca 1 m, kõige sügavam on järv idakalda keskosa lähedal.

Viitna järved  

Viitna Pikkjärv Ahven, haug, särg, linask,koger, luts Sügavus ca 5-6 m, kõiges ügavam on järv põhja- ja lõunaosas
Viitna Linajärv Koger, hõbekoger, ahven, ilmselt ka haug Sügavus ca 5-6 m, sügavaim koht on järve keskosast edela pool
Nabudi järv pole täpselt teada

   

Viljandi järv Latikas, särg, ahven, kiisk, viidikas, roosärg, nurg, koha, linask, koger, säinas, angerjas, ilmselt ka luts. On saadud ka karpkala. Suurim sügavus 11 m, keskmine 5,6 m. Sügavaim koht on järve kitsast osast (nn. Järvekaelast) edela pool.

Vohnja järved  

Vohnja Kõverjärv pole teada Suurim sügavus 4,5 m
Udriku Suurjärv Ahven, haug, kunagi ka särg Sügavus kuni 7 m
Udriku Väikejärv vt Suurjärv Sügavus kuni 5-6 m
Ohepalu järv Haug Sügavus kuni 2,5 m, sellest vett alla 1 m

Vooremaa järved  

Laiuse Kivijärv Särg, haug, ahven, koger, linask, luts Suurim sügavus 2 m, keskmine 1,5 m.
Kuremaa järv Latikas, ahven, särg, viidikas, mudamaim, haug, kiisk, võldas, angerjas, luts, roosärg, luukarits. Sisse on lastud ka peipsi siiga, rääbist, riipust, koha, karpkala, peledit, tinti, kokre jm Suurim sügavus 13,3 m (keskosast kagu pool), keskmine 5,9 m.
Prossa järv Ahven, särg, roosärg, haug, koger, linask, mudamaim, luukartits. Kunagi ka latikas. Suurim sügavus 4,2 m (keskosas), keskmine 2,2 m.
Kaarepere Pikkjärv Särg, linask, haug, ahven, roosärg, koger, mudamaim, ojasilm, luukarits. Kunagi ka latikas, kiisk, luts, viidikas. Suurim sügavus 3,7 m (keskosas), keskmine 2,3 m.
Ilmjärv Ahven, särg, roosärg, haug, linask Suurim sügavus 6,2 m (kirdeotsa lähedal), keskmine 4,2 m.
Raigastvere järv Latikas, särg, haug, viidikas, kiisk, roosärg, luts, säinas, hink, mudamaim, angerjas. Ilmselt ka linask ja koger Suurim sügavus 4 m (keskosast kagu pool), keskmine 3,2 m.
Kaiavere järv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, linask, luukarits, roosärg, viidikas, mudamaim, angerjas, ilmselt ka luts, koger, vingerjas, turb, nurg, säinas ja peled. Suurim sügavus 6,5 m (keskosas), keskmine 2,8 m.
Elistvere järv Latikas, särg, haug, ahven, linask, viidikas, säinas, mudamaim, angerjas, kiisk, koger, roosärg, luukarits, vingerjas, hink, tõenäoliselt ka ojasilm ja turb Kunagi oli suurim sügavus 3,5 m ja keskmine 1,95 m, viimased andmed puuduvad.
Soitsjärv

Koger, haug (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).

 Lisainfo (kasutaja Sail poolt, kalale.ee): järve liikide hulka võib lisada ahvena, särje, kiisa ja linaski.

Sügavus kuni 6-7 m.
Saadjärv Särg, ahven, rääbis, latikas, haug, kiisk, viidikas, linask, mudamaim, angerjas, hink, luts, koger, vingerjas, võldas, luukarits Suurim sügavus 25 m, keskmine 8 m.Saadjärves on eesti suurimad rääbised. Leidub ka suuri (5-6 kg) latikaid
Pupastvere Umbjärv Arvatavasti koger Sügavus u 1 m
Vasula järv Haug, ahven, latikas, linask, särg, roosärg Suurim sügavus 14,5 m, keskmine 5,1 m.

 

Vooru Umbjärv (Viljandimaa) Latikas, särg, ahven, haug, koger, linask, säinas Sügavus kuni 4,6 m
Võrtsjärv Rääbis, peipsi tint, haug, säinas, särg, roosärg, latikas, nurg, koger, linask, viidikas, rünt, mudamaim, vingerjas, hink, luts, luukarits, koha, ahven, kiisk, võldas, angerjas, turb, teib, tõugjas, lepamaim, trulling, ojasilm, peipsi siig. On saadud ka hõbekokre, jõe- ja vikerforelle, säga ja vimba Keskmine sügavus 2,8 m. Sügavaimad kohad ( 6 m) on mööda pikikallast kulgevat nõgu Rannaküla põhjaosa ja Rõngu jõe suudme kohal.

Võru järved  

Tamula järv Latikas, ahven, särg, haug, kiisk, koha, viidikas, säinas, roosärg, linask, luts, koger, angerjas, võldas, nurg, teib, rünt, turb, hink, vingerjas, luukarits Suurim sügavus 7,5 m (keskosast kirde pool), keskmine 4,2 m. Koha on võimeline Tamula järves kasvama ligi 10 kiloseks.
Vagula järv Latikas, ahven, särg, haug, koha, säinas, linask, kiisk, viidikas, nurg, roosärg, luts, koger, angerjas. Mõnedel andmetel ka rünt, hink, vingerjas, luukarits, teib, turb, jõeforell, vikerforell, ojasilm, lepamaim ja isegi peipsi siig Suurim sügavus 11,5 m (keskosast kagu pool), keskmine 5,3 m.Järvest on saadud  kuni 7 kg raskusi kohasid ja 14 kg raskusi hauge.
Võru mustjärv Haug, särg, ahven, latikas, linask, koger Suurim sügavus 11,7 m, keskmine 5,5 m.

Võõpsu järved  (Põlvamaa)

Peresi Umbjärv Mudamaim, koger, linask, ahven. Kunagi ka haug. Suurim sügavus 2,9 m, sellest vett 2 m
Lüübnitsa Umbjärv Mudamaim, koger, linask, haug, ahven, vingerjas Suurim sügavus 3,3 m, sellest vett 2 m

Väimela järved 

Väimela Mäejärv Latikas, särg, haug, kiisk, nurg, ahven, linask, koger, roosärg, viidikas, turb, luts, rünt, angerjas, koha Suurim sügavus 11,6 m, keskmine 4,9 m.
Väimela Alajärv Särg, ahven, haug, latikas, linask, kiisk, koger, koha, angerjas jt Suurim sügavus 2,5 m, keskmine 1,6 m. On ühenduses Väimela Mäejärvega. Alajärvest on saadud 2 kg raskuseid kokresid.
 Loosu järv Hõbekoger, koger, särg, haug, ahven, roosärg Suurim sügavus 4,3 m, keskmine 2,1 m.
   
Väinjärv Latikas, särg, ahven, haug, linask, luukarits, säinas, üksikud forellid Suurim sügavus 11,5 m, keskmine 5,6 m. On saadud 2-3 kg raskusi linaskeid ja 1,7 kg raskusi ahvenaid.

Värska järved

Värska Saareküla järv Mudamaim, koger, ahven, linask, arvatavasti ka ka särg ja haug Sügavus 5,2 m, sellest vett u 4 m
Kastkova Umbjärv Täpsed andmed puuduvad, ilmselt kogrejärv Sügavus kuni 1,9 m

 

Õisu järv (Viljandimaa) Latikas, särg, koha, ahven, haug, viidikas, angerjas. Ilmselt ka roosärg, linask, nurg ja luts Suurim sügavus 4,3 m, keskmine 2,8 m.

Äntu järved  

Äntu Sinijärv Ahven, särg, haug Suurim sügavus (põhjaosas olevate allikaaukude kohal) on 8 m. Järv on kõige sinisema ja selgema veega järv Eestis
Äntu Roheline järv Ahven, särg, haug Sügavus kuni 3,3 m. Vesi on kollakasrohelise värvusega.
Äntu Valgejärv Ahven, särg, haug, oletatavasti ka koger. Järve ühendavas ojas olevat ka lutsu Suurim sügavus on 8 m. Valgejärve läbib Rohelisest järvest tulev ja Linaleo järve voolav oja. Vesi on helerohelist tooni.
Äntu Linaleojärv Särg, ahven, haug, koger
Mäeotsa järv Särg, ahven, haug, koger

 

Ülemiste järv Ahven, kiisk, latikas, särg, haug, rääbis. Tõenäoliselt ka luukarist, roosärg, koger, linask, luts. Sisse on lastud peledit (allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse).

 Lisainfo (kasutaja Omel poolt, kalale.ee): Ülemiste järve liikide hulka võib lisada ka koha, angerja, viidika ja vähi.

Suurim sügavus on 6 m, keskmine 2,5 m. Järv on tugevasti soostunud ja mudastunud. Ülemiste järv varustab Tallinnat veega juba 14. sajandist alates.

 

Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977

Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.

Kalaportaal, 2013.

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

NB! Veekogud on lingitud ka kaardiga. Kaardi ja aerofoto vaatamiseks kliki veekogul.

Eesti järved L-O

 
 

Järv

Kalad

Sügavus & lisainfo

Laose Valgjärv (Viljandimaa) Ahven, haug, koger, särg, latikas, linask Sügavus kuni 4 m, keskmine sügavus 2,4 m

Lasva järved  (Võrumaa)

Lasva Kalijärv Ahven särg, haug, latikas, linask, viidikas, kiisk, roosärg, luts, mudamaim Sügavus kuni 18,5 m, keskmine sügavus 6,4 m
Lasva järv Latikas, särg, ahven, nurg, haug, roosärg, kiisk, viidikas, koger, linask, säinas Sügavus kuni 19,2 m, keskmine sügavus 5 m. Loetakse üsna heaks kalajärveks.

   

Lavassaare järv (Pärnumaa) Ahven, haug, särg, angerjas, luts Suurim sügavus 1 m, keskmine 0,7 m
Limu järv (Harjumaa) pole teada Sügavus kuni 1 m
Lohja järv Karpkala, linask, haug, ahven, särg Keskmine sügavus 2,2 m, suurim 3,7 m
Loosalu järv (Raplamaa) Ahven, haug Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 5 m
Maardu järv Koger, haug, ahven, särg, luts Suurim sügavus 3 m (järve keskosast põhja pool)

Matsimäe järved 

Matsimäe Pühajärv Ahven, haug Sügavus kuni 8 m
Matsimäe Kaanjärv Haug, roosärg, ahven, särg, koger, luts, linask Suurim sügavus 3,7 m
Selijärv Haug, särg, roosärg, ahven, koger, linask, luts Sügavus 1-1,5 m, talvel on oht jääda ummuksisse

Meelva järved (Põlvamaa)

Meelva järv Ahven, haug, mõningatel andmetel ka särg Suurim sügavus 3,2 m (üks sügavam koht on järve põhjaosas idakalda lähedal, teine järve lõunaosa keskel)
Padojärv ahven ja haug, kuid täpsed andmed puuduvad Sügavus kuni 8,5 m
Meelva Saareküla järv Ahven, haug, koger Suurim sügavus, 14,3 m (lõunaosas)
 
Mehikoorma Umbjärv (Tartumaa) Koger, ahven, haug, särg, linask Sügavus 5 m, sellest vett 2 m. Umbjärv, millel on oht talveti ummuksisse jääda

Misso-Vastseliina järved  

Hino järv Latikas, särg, ahven, haug, linask, kiisk, roosärg, viidikas, nurg, koger, angerjas, peled, tõenäoliselt ka luts Keskmine sügavus 3,1 m, suurim sügavus 10,4 m. Hea kalajärv.
Hino Mustjärv Kalad samad, mis Hino järves Sügavus kuni 6 m, Mustjärv on Hino järvega kraavi kaudu ühenduses
Pullijärv Särg, ahven, kiisk, haug, viidikas, linask, latikas, luts, vingerjas, angerjas Keskmine sügavus 3,9 m, suurim sügavus 7,1 m.
Misso Saarjärv Särg, ahven, koger, kiisk, linask, roosärg, latikas, viidikas Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 4,4 m (koos ligi 2 m paksuse lendmudaga).
Misso Palujärv Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, koger, linask, angerjas Suurim sügavus u 3 m, sellest vett 2 m
Savioja Suur-Soojärv Ahven, haug Sügavus kuni 4 m
Savioja Väike-Soojärv Eeldatavasti ahven, haug Sügavus kuni 6 m, on kraavi kaudu ühenduses Suur-Soojärvega
Mägialuse järv pole teada Sügavus kuni 3 m
Sõdaalune järv pole teada Sügavus kuni ca 2 m, umbjärv
Kisejärv Särg, ahven, haug, roosärg, kiisk, latikas, koger, võib-olla ka linask ja luts Keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 5,6 m. Sügavaim koht on kirdeosa põhjakalda juures
Luikjärv pole teada Sügavus kuni 4 m, umbjärv
Pahijärv pole teada Sügavus kuni 2 m, sellest vett u 1 m
Vuhjärv pole teada
Preeksa järv Särg, ahven, roosärg, haug, latikas, linask, luts, kiisk, koger Suurim sügavus 4,8 m, keskmine sügavus 2,4 m ( sellest vett kuni 2 m)
Uuri järv Ahven, haug, särg, koger, linask, luts Madal, kinnikasvamas järv
Märajärv Ahven, särg Järv on kinnikasvamas
Kirikumäe järv Ahven, särg, haug, kiisk, koger, vingerjas, sisse on lastud ka latikat, linaskit ja hõbekokre Keskmine sügavus 2,8 m, suurim sügavus 3,5 m
Pedeja järv Haug, ahven Madal turbakallastega järv
Punso järv Särg, ahven, koger, haug Madal järv, asub Kirikumäe järvest idapool, võsastunud kallastega
Kurekivi Mudajärv Sügavus kuni 4 m
Kellari järv Ahven, haug, särg, linask
Paloveere järv Ahven, haug Sügavus ilmselt kuni 10 m, kaldad soostunud
Engle järv Ahven, kaug, varem ka koger ja karpkala Sügavus kuni 5,5 m
Järvemäe järv Ahven, särg, haug, koger Sügavus kuni 6,8 m
Põrstejärv Koger, ahven, haug, särg, võib-olla ka linask Sügavus kuni 5 m, sellest vett ligi 4 m
Tserepi järv Haug, ahven, särg, koger Sügavus kuni 5,8 m, sellest ca 1 m lendmuda
Mikkeli järv Ahven, koger, linask Sügavus kuni 6,1 m
Pabra järv Ahven, särg, haug, koger, linask, kiisk, roosärg, luts, vingerjas, säinas Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 3,6 m

Mooste järved (Põlvamaa)  

Mooste järv Latikas, linask, särg, roosärg, ahven, haug, koger, kiisk, luukarits, arvatavasti ka luts, säinas, viidikas ja vingerjas Keskmine sügavus 1,8 m, suurim 3,6 m
Mooste Linnajärv Oletatavasti koger
Lahojärv Pole teada Umbjärv, suurim sügavus 6 m
Metsküla järv Koger, mudamaim, varem ka haug, särg, ahven Sügavus kuni 3,5 m
Kauksi Linnajärv Oletatavasti koger

Mäeküla-Muti järved (Viljandimaa)  

Mäeküla järv Latikas, särg, ahven, kiisk, haug, koger, luts, rünt, angerjas, roosärg, viidikas, vingerjas, hink, kunagi ka linask Keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 2,9 m
Muti järv pole teada Sügavus kuni 5 m, vett 3-4 m
Muti Umbjärv pole teada Sügavus kuni 6,3 m

Männiku järved   

Tammetalu järv Haug, ahven, koger. Kunagi ka särg. Sügavus kuni 1,5 m. Asukoht Männiku raba idaserval.
Rätsepa järv pole teada Sügavus kuni 2 m, kraavi kaudu ühenduses Tammetalu järvega.
Raku järv Kalale.ee foorumi andmetel ahven, särg, kiisk, haug, latikas, karp, roosärg Suurim sügavus 23 m.

   

 Narva Veehoidla  Haug, ahven, särg, roosärg, nurg. On saadud ka linaskit, latikat, ojasilmu, harjust, tinti, rääbist, teibi, säinast, turba, mudamaimu, tõugjat, rünti, viidikat, vimba, kokre, vingerjat, hinku, trullingut, angerjat, koha, luukaritsu ja lutsu. Keskmine sügavus 1,8 m, suurim sügavus kuni 15 m (Narva jõe endise sängi kohal). Veehoidlat varustab kvaliteetse vee ja kaladega Peipsi järv.

Neeruti järvestik  

Neeruti Eesjärv Koger, ahven, linask, haug Suurim sügavus u 5 m, sügavaim osa on järve keskosast kagu pool
Neeruti Tagajärv Koger, ahven, linask, haug Valdav osa järvest on 5-6m sügavune, kõige sügavam koht on järve keskosast kirde pool
Neeruti Orajärv Särg, ahven, linask, haug, koger Valdav sügavus 4-5 m
Neeruti Sinijärv Kalastik puudub Sügavus kuni 4,8 m. Kalastik puudub ilmselt halva talvise gaasirežiimi tõttu

 

Nigula järv (Pärnumaa) Ahven (tumedat värvi), haug, luts, mõnedel andmetel ka särg Suurim sügavus 3,1 m, keskmine 2,4 m

Nohipalu järved (Põlvamaa) 

Leevati järv Särg, ahven, latikas, kiisk, mõnedel andmetel ka linask, viidikas, haug Sügavus kuni 1,9 m
Nohipalu Valgjärv Ahven, haug Suurim sügavus 11,7 m, keskmine 6,2 m
Nohipalu Mustjärv Haug Suurim sügavus 8,9 m, keskmine 3,9 m

Nõo Karujärved (Tartumaa)  

Suur Karujärv Särg, latikas, ahven, haug, linask, kiisk, roosärg, varem ka luts Suurim sügavus 4,5 m, keskmine 2,6 m
Väike Karujärv Kalad samad, mis Suur Karujärves, kuid paremate kudemistingimuste pärast on rohkem latikat

Nõva järved  

Hindaste järv Koger, linask, ahven, särg, haug, roosärg, kiisk, luukarits. Kunagi ka latikas ja angerjas Suurim sügavus u 1 m
Veskijärv Ahven, latikas, särg, roosärg, haug, kiisk, linask, luts, luukarits, koger Suurim sügavus 3 m, keskmine 1,7 m
Tänavjärv Ahven, särg, haug, kiisk, sisse on lastud ka karpkala Suurim sügavus 2,5 m, keskmine u 1,8 m
Soeotsa Mustjärv pole teada Sügavus u 2 m
Järvetaga Mustjärv Haug, särg, ahven
Peraküla Allikajärv Koger, linask, ahven, särg, haug Sügavus veidi üle 1,5 m
Suur Toatse järv Koger, mõnedel andmetel ka ahven ja haug Keskmine sügavus 0,6 m, suurim 1 m (järve põhjaotsas)
Väike Toatse järv Koger Suurim sügavus u 7 m
Pikkane järv Haug, ahven, rünt Sügavus kuni 1 m
Pumbuta järv pole teada Sügavus kuni 1,2 m

Oesaare laht (Saaremaa)

Roosärg, koger, haug, linask, nurg, viidikas, ahven, särg, säinas, teib, angerjas, kiisk, silm, rünt Suurim sügavus 1,6 m, keskmine alla 1 m. On ühenduses merega.

Orava järved (Põlvamaa)

  
Orava Mõisajärv Särg, koger, haug, ahven, sisse on toodud ka latikat Keskmine sügavus 3,6 m, suurim 12,8 m (idapoolse kolmandiku kohal lõunakalda lähedal)

Solda järv

Särg, haug, ahven, koger Suurim sügavus 9,7 m, sellest lendmuda 3 m
Orava Mustjärv Haug (tumeda värvusega), mõnedel andmetel ka koger, ahven, särg Keskmine sügavus 3,3 m, suurim 9,2 m
Orava Kõverajärv Ahven, haug, särg, koger Sügavus kuni 16m. Kõige sügavam on järve põhjaosa (ka lõunaosa on sügav - kuni 12,5 m)
Kõvera Väikejärv pole teada Sügavus kuni 13,4 m
Tahojärv väidetavalt kalastik puudub Sügavus kuni 10,4 m

Otepää järved 

Pühajärv Latikas, linask, roosärg, haug, särg, ahven, koha, luts, koger, angerjas, kiisk, nurg, säinas, rünt Keskmine sügavus 4,3 m, suurim 8,5 m.
Neitsijärv Haug, koger, särg, ahven, roosärg, latikas Sügavus kuni 2,5 m, sellest vett kuni 1 m. Neitsijärves käivad kudemas paljud Pühajärve kalad
Inni järv Latikas, särg, haug, ahven, kiisk, linask, roosärg Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 7 m
Nüpli järv Latikas, särg, ahven, kiisk, koha, roosärg, mudamaim, haug, linask, luts, hink Keskmine sügavus 4,6 m, suurim 6 m (keskkohast põhja pool)
Väik Juusa järv Laltikas, ahven, särg, haug, kiisk, koger, roosärg, linask, mudamaim Keskmine sügavus 4,5 m, suurim 5,6 m
Pilkuse järv Ahven, haug, särg, linask, koger Sügavus kuni 5,4 m, keskmine 3,9 m
Kaarna järv Särg, ahven, haug, roosärg, latikas, kiisk, mudamaim, hink Keskmine sügavus 2,9 m, suurim 4,3 m
Lüüsjärv Haug, ahven, särg, roosäg, koger, oletatavasti ka latikas Keskmine sügavus 1,8 m, suurim 2,6 m
Pikajärv Ahven, särg, haug, latikas Suurim sügavus u 23 m
Otepää Valgjärv Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, hink, linask, nurg Keskmine sügavus 3,2 m, suurim 5,5 m
Kurnakese järv Haug, ahven, särg, roosärg, latikas, linask, kiisk, koger
Jaanuse järv Latikas, koha, haug, ahven, särg, roosärg, linask Sügavus kuni 6,3 m
Mäha järv Ahven, särg, koger, hõbekoger, ilmselt ka latikas Järv on sügavaim kirdeosas: 4,1 m

Otepää Kärnjärv

Haug, ahevn, särg, koger, linask, latikas Sügavus kuni  11,5 m, kõige sügavam järve keskosas
Arula Perajärv Ahven, haug, särg, linask, koger, roosärg, angerjas Sügavus kuni 6 m
Päästjärv Ahven, haug, särg, linask, koger, roosärg Sügavus kuni 5,5 m, sellest u 2 m lendmuda
Koljaku järv Ahven, latikas, koger, karpkala
Kõllijärv Ahven, haug, linask, särg, latikas Ümbruskonna sügavaim järv - 22 m
Tornijärv Särg, ahven, latikas, haug, kiisk, roosärg, linask, mudamaim, luts, koha, koger, ojasilm Suurim sügavus 15,2 m, keskmine 4,3 m
Pülme järv Ahven, haug, särg, latikas Sügavus kuni 13,7 m
Kääriku järv Latikas, särg, haug, ahven, linask, roosärg, kiisk, koger, nurg, luts, angerjas Suurim sügavus 5,9 m (kirdenurgas), keskmine 2,6 m
Juusa järv Latikas, koha, haug, ahven, kiisk, roosärg, särg, linask, mudamaim, hink, sisse on toodud ka kokre Suurim sügavus 8,7 m, keskmine 5 m. Hea kalajärv.

 

Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977

Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.

Kalaportaal, 2013.

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

NB! Veekogud on lingitud ka kaardiga. Kaardi ja aerofoto vaatamiseks kliki veekogul.

Eesti järved I-K

 
 

Järv

Kalad

Sügavus & lisainfo

Ihamaru Palojärv (Põlvamaa) Ahven, haug, linask Sügavus kuni 10 m
Imatu järv (I-Viru) Ahven, tõenäoliselt ka haug Sügavus kuni 1,7 m

Jussi-Paukjärve järved  

 Jussi Kõverjärv

 Ahven, haug, linask, koger

 Keskmine sügavus u 3,9 m, suurim sügavus kuni 7,2 m (järve läänesopi keskel).

Jussi Linajärv Ahven, haug

Keskmine sügavus u 3,8 m, suurim sügavus kuni 9,7 m (idakalda läheduses).

Jussi Pikkjärv Ahven, koger, linask, haug

Keskmine sügavus u 3,5 m, suurim sügavus kuni 9,7 m (idakalda läheduses, järve keskosast veidi põhja pool).

Jussi Mustjärv Pole teada Keskmine sügavus u 4,2 m, suurim sügavus kuni 9,5 m (põhjaosas).
Jussi Veinjärv Särg, ahven, haug, koger, linask Keskmine sügavus u 2,6 m, suurim sügavus 4,2 m (keskosast veidi edela pool).
Jussi Suurjärv Särg, ahven, haug, koger, linask Keskmine sügavus u 2,7 m, suurim sügavus 5,7 m (järve lääneosas).
Paukjärv Ahven, särg, haug Keskmine sügavus u 5,9 m, suurim sügavus 11,1 m (loodeosas).

Jõemõisa-Kaiu järvestik

Jõemõisa, Papi- ja Kaiu järv (Jõgevamaa) Latikas, särg, haug, ahven, nurg, linask, säinas, viidikas, koger, kiisk, luts Järvede keskmine sügavus u 2,6 m, suurimad sügavused ca 3 m. Head kalajärved.
Jõemõisa Särgjärv (Jõgevamaa) Särg, koger, ahven, linask Äärmiselt madal järv, suurim sügavus 0,6 m

Jõuga (Jõuküla) järvestik (I-Virumaa) 

Pesujärv Koger Suurim sügavus 9,5 m
Jõuga Linajärv Koger Suurim sügavus kuni 7 m
Jõuga Liivjärv Koger Suurim sügavus kuni 8,3 m
Armise järv Ahven, haug

 

Jänukärv (Põlvamaa) Kiisk, särg, ahven, haug, varem ka latikas. Võib esineda ka lutsu, nurgu ja linaskit Keskmine sügavus u 3,7 m, suurim sügavus 9,3 m
Järise järv (Lääne-Saaremaa) Ahven, särg, luts, koger Keskmine sügavus u 0,7 m, suurim sügavus 1,4 m
Järlepa järv (Raplamaa) Ahven, särg, koger, haug, luts, luukarits, angerjas Keskmine sügavus u 1,5 m, suurim sügavus 4 m (idapoolse osa põhjakalda lähedal)
Järve järv (Saaremaa) Koger, haug, luukarits Sügavus kuni 2 m
Järvenpää järv (Põlvamaa) Haug, ahven, särg, latikas, säinas, koger, linask, luts Suurim sügavus 4,5 m. Hea kalajärv.

Järvi järvestik  (Harjumaa)

Järvi Pikajärv Koger Suurim sügavus 3 m
Järvi Pärnjärv Peamiselt haug Sügavus kuni 2,6 m
Järvi Särgjärv Haug, ilmselt ka koger Sügavus kuni 3,2 m
Järvi Pikklaugas Ei ole teada Sügavus kuni 0,4 m
Pühamäe Väikejärv Haug, ahven, särg Sügavus kuni 2,9 m
Pühamäe Laijärv Haug, ahven, särg

   

Kaali järv (Saaremaa) Elutingimused kaladele puuduvad Sügavus kuni 8,5 m. Tekkinud maapinnale langenud meteoriidi plahvatuse tagajärjel
Kaarmise järv (Saaremaa) Koger, haug Sügavus kuni 0,6 m
Kadajärv (Valgamaa) Ahven, särg, roosärg, latikas, nurg, linask, haug, angerjas, koger, luts, kiisk Sügavus kuni 5 m
Kahala järv (Harjumaa) Koger, haug, ahven, linask, on saadud ka lutsu Keskmine sügavus u 1 m, suurim sügavus 3 m
Kaisma järv (Pärnumaa) Särg, ahven, haug, koger, luts, angerjas Keskmine sügavus u 1,2 m, suurim sügavus 2,2 m
Kakerdaja (Kakerdi) järv Pole teada Sügavus kuni 5 m

Kanepi järved (Põlvamaa)

Jõksi järv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, roosärg, koha, viidikas, luts, hink, koger, linask, nurg, rünt Keskmine sügavus u 7,3 m, suurim sügavus 25,4 m (keskosast veidi edela pool)
Kanepi Vähkjärv Ahven, haug, latikas, särg, kiisk, nurg, linask, luts, roosärg, viidikas Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 6 m
Piigandi järv Särg, latikas, ahven, haug, kiisk, nurg, linask, roosärg, koger angerjas, varem ka luts Keskmine sügavus u 6,2 m, suurim sügavus 25,3 m (järve kõige laiemas kohas, lähemal kagukaldale)
Piigandi Ahijärv Haug, ahven (tumeda värvusega)
Piigandi Kogrejärv Koger, linask, ahven, ilmselt ka särg ja haug. Sisse on toodud ka latikat. Sügavus kuni 7,7 m
Piigandi Mustjärv Ahven, haug, latikas, linask, koger, luts, särg (kalad tumeda värvusega) Sügavus kuni 14 m
Hurmi järv Haug, ahven, särg, koger, varem ka latikas ja kiisk Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 6,5 m
Kalmetjärv Põhiliselt koger Sügavus kuni 6,2 m
Erastvere järv Ahven, latikas, särg, haug, linask, koger, luts, roosärg Sügavus kuni 6,2 m. Arvestatav kalajärv

Kantküla järved  (L-Virumaa)

Kantküla Mustjärv Koger, varem ka ahven ja haug Suurim sügavus kuni 4 m
Udujärv Koger Sügavus kuni 1 m

   

Karala Salujärv (Lääne-Saaremaa) Koger Sügavus u 1 m
Kariste järv (Suur ja Väike Kariste järv, Viljandimaa) Särg, latikas, ahven, haug, nurg, viidikas, koha, angerjas, kiisk, koger, linask, roosärg, luts, turb, on saadud isegi forelli Suurim sügavus 7,2 m (Suurjärve loodeosas). Arvestatav kalajärv. Tüübilt latika-haugijärv.

Karksi järved (Viljandimaa)

Ainja järv Ahven, haug, särg ja koger Sügavus valdavalt 1-2 m, suurim sügavus 3 m (paisu juures)
Karksi järv Ahven, särg, haug Sügavus valdavalt 4,2 m, suurim sügavus 7 m (väljavoolu juures)

Karula järved (Valgamaa/Võrumaa)

Kaagjärv Koger, haug, ahven, võib esineda ka linaskit ja särge Keskmine sügavus 3,3 m, suurim sügavus u 5 m
Jaska järv Ahven, särg, mudamaim, haug, roosärg, koger, linask Keskmine sügavus u 3,2 m, suurim sügavus  4,3 m (keskosast veidi lääne pool)
Karula Pikkjärv Latikas, särg, ahven, haug, linask, nurg, roosärg, luts, koger, kiisk, hink, angerjas Keskmine sügavus u 5 m, suurim sügavus 12,6 m
Tollari järv Ahven, särg, haug, linask, mudamaim Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 10,5 m (keskkohast veidi ida pool)
Köstrejärv Koger, särg, ahven Keskmine sügavus u 3,3 m, suurim sügavus 4 m
Karula Kogrejärv Koger, särg, luukarits. Sisse on lastud haugi. Sügavus kuni 7,8 (keskmiselt u 4,3 m)
Karula Savijärv Ahven, särg, roosärg, linask, haug Keskmine sügavus u 8,6 m, suurim sügavus 17,6 m
Kallete järv Latikas, haug, roosärg, särg, ahven, kiisk Keskmine sügavus u 4,9 m, suurim sügavus 6,2 m
Õdre järv Koger, linask, haug, mudamaim Sügavus kuni 9 m
Karula Rebasejärv Viimased andmed puuduvad. Kunagi on sees olnud särg, ahven, karpkala, haug, linask Keskmine sügavus u 5 m, suurim sügavus 13,4 m. Umbjärv.
Mähklijärv Latikas, särg, haug, ahven, linask, angerjas, luts Suurim sügavus 4,6 (enam-vähem järve keskosas)
Karula Sibulajärv Viimased andmed puuduvad. Kunagi on sees olnud särg, ahven, haug, linask, koger Suurim sügavus 5,5 (järve keskel)
Suur Saarjärv Linask, koger, haug, latikas, ahven, särg ja roosärg Sügavus kuni 5,5 m. Järvel on iga-aastane ummuksisse jäämise oht
Väike Saarjärv vt Suur Saarjärv Sügavus kuni 6,1 m. Kanali kaudu ühenduses Suur saarjärvega
Kaugjärv Ahven, särg, koger, linask, haug, kunagi ka latikas Suurim sügavus 5,7 m
Suur Pehmejärv Haug, koger, ahven, särg, linask, latikas Sügavus kuni ca 2 m
Ubajärv Haug, särg, ahven, koger, mudamaim, linask, vingerjas, võib esineda ka latikat Sügavus kuni 2,1 m (keskmiselt 1,5 m). Järvel on iga-aastane ummuksisse jäämise oht
Ähijärv Latikas, ahven, koha, haug, särg, kiisk, koger, linask, luts, hink, roosärg, angerjas Suurim sügavus 5,5 m, keskmine sügavus 3,8 m. Hea kalajärv.
Veetka järv Ahven, särg, haug, koger Suurim sügavus 5,5 m, keskmine sügavus 3,9 m
Alakonnu järv Koger, särg, ahven, haug, linask Suurim sügavus 4,5 m
Tarupedaja järv Linask, koger, ahven, haug, särg Sügavus kuni 4,7 m
Lajasaare järv Ahven, särg, haug, ilmselt ka linask Suurim sügavus 5,9 m, keskmine sügavus 3,6 m. Järvel on iga-aastane ummuksisse jäämise oht.
Koobassaare järv Koger, särg, ahven, haug, varem ka linask Suurim sügavus 4,9 m, keskmine sügavus 2 m. Sügavaim koht on järve loodenurgas.
Aheru järv Latikas, koha, haug, ahven, särg, linask, roosärg, nurg, viidikas, kiisk, mudamaim,angerjas, luts, koger Suurim sügavus 7,4 m, keskmine sügavus 3,4 m. Sügavaim koht on järve kirdeosas. Hea kalajärv, varem üks Eesti parematest kohajärvedest.
Räime järv Koger, mudamaim, ahven, särg, ilmselt ka haug ja linask Sügavus kuni 5 m
Pügeri järv Koger. Kunagi on sees olnud ka ahven, haug, särg, linask Sügavus kuni 3 m

Kasaritsa järved (Võrumaa)

Kubija järv Särg, nurg, latikas, ahven, linask, haug, koha, viidikas, kiisk, koger Sügavus kuni 5 m
Kasaritsa Vähkjärv Haug, ahven, särg, linask, roosärg Keskmine sügavus u 3 m, suurim sügavus 5,5 m
Andsu Edejärv Särg, ahven, linask, latikas, koger Keskmine sügavus u 3,3 m, suurim sügavus 6,8 m (järve keskel)
Andsu Perajärv Särg, ahven, linask, latikas, koger Keskmine sügavus u 5 m, suurim sügavus 12,4 m (järve keskel)
Pappjärv Ahven Keskmine sügavus 6,1 m, suurim sügavus 16,9 m (järve keskel)
Kasaritsa Valgjärv Haug, särg, roosärg, ahven, latikas, linask, luts Keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 9,3 m (järve keskosast veidi kagu pool)
Verijärv Särg, ahven, latikas, haug, viidikas, roosärg, kiisk, säinas, luts, koger, linask, angerjas, nurg, võldas, koha Keskmine sügavus 6,3 m, suurim sügavus 19,4 m (järve keskosast veidi loode pooll)
Kaasjärv Haug, ahven, särg, latikas, koger, linask, roosärg Keskmine sügavus 5,2 m, suurim sügavus 14,2 m (sügavaimad kohad järve otstes). Hea kalajärv.
Mäestjärv Haug, ahven, särg, latikas, linask, kiisk, luts Keskmine sügavus 4,1 m, suurim sügavus 12,5 m (kirdeosas)
Noodasjärv Särg, ahven, latikas, haug, nurg, viidikas, kiisk, linask, roosärg, koger, luts, säinas, vingerjas, rünt Keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 3,2 m
Räpo järv linask

 

Kautla järv (Harjumaa) Särg, ahven, haug, koger, linask Keskmine sügavus 1,9 m, suurim sügavus 2,8 m. Karmidel talvedel on oht ummuksisse jääda.

Keema järved (Võrumaa)  

Suur Marujärv Haug
Suur Keema järv Ahven, särg, haug, roosärg, koger, latikas, angerjas Suurim sügavus 27 m, keskmine 9,6 m
Väike Keema järv pole teada Suurim sügavus 7,7 m, keskmine 4 m
Keema Orajärv pole teada

Kiidjärve-Akste järved (Põlvamaa)  

Kiidjärv Särg, ahven, haug, roosärg, mudamaim, koger, kiisk, latikas, linask, rünt, angerjas Suurim sügavus ca 9 m (järve kaguosas)
Akste järv pole teada Suurim sügavus 4,3 m
Saesaare veehoidla Ahven, haug, särg, nurg, latikas, turb Sügavaim osa (kuni 8,5 m) on tammitaguses osas.

 

Klooga järv (Harjumaa) Särg, ahven, haug, linask, kiisk, koger, angerjas Keskmine sügavus 1,9 m, suurim 3,6 m

Koigi järvestik (Saaremaa)

Koigi järv Ahven, haug, luts, silm Sügavus kuni 1,1 m. Järvel on suur ummuksisse jäämise oht.
Koigi Pikkjärv Ahven, haug, särg Sügavus kuni 3 m, kõige sügavam on järve keskosa
Naistejärv Ahven, haug Sügavus kuni 3 m, kõige sügavam on järve keskosa

Koitjärve järved (Harjumaa) 

Pillapalu Kivijärv Koger, ahven Suurim sügavus u 2 m
Mähuste järv Ahven, haug, ilmselt ka särg Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 7,3 m

Kokora-Alatskivi järved (Tartumaa)  

Kokora Mustjärv Särg, ahven, haug, roosärg, linask, nurg, luts, kiisk Keskmine sügavus 5 m, sügavaim on järv põhjaosas
Kuningvere järv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, roosärg, koger, vingerjas. Võimalik, et ka peled. Keskmine sügavus 4,8 m, suurim sügavus 8 m
Alatskivi järv pole teada
Lahepera järv Koger, särg, haug, viidikas, nurg, ahven, koger, säinas, roosärg, rünt, linask, latikas, luts, angerjas, luukarits, vingerjas, on saadud ka siiga Keskmine sügavus u 2,4 m, suurim sügavus 4,2 m. Kalastik sõltub täielikult Peipsi järvest. Kevadeti tungivad Peipsist Laheperasse uued kalad

Kooraste järved  

Kooraste Palujärv Koger, linask, särg Sügavus kuni 6m (sellest vett vaid ca 3 m)
Mutsina järv Ahven, särg, haug, kiisk, roosärg, viidikas, linask, luts, latikas Keskmine sügavus 2,2 m, suurim sügavus 4,7 m
Kooraste Kõverjärv Ahven, särg, latikas, haug, linask, roosärg, koger, angerjas Suurim sügavus u 10 m. Sügavam on järve idapoolne osa, kõige sügavam keskkohast loodes; teine sügavam piirkond (kuni 5,2 m) on kitsast järvekaelast edelas
Kooraste Linajärv Koger Kehvad elutingimused kaladele- järv jääb talviti ummuksisse, suvel on halvad gaasiolud
Hüüdre järv Koger. Võimalik, et ka ahven ja haug. Sügavus 11,5 m, sellest vett  u 8 m (sügavaim keskosas)
Kooraste Suurjärv Latikas, haug, särg, ahven, roosärg, nurg, viidikas, linask, kiisk, luts, teib, rünt. Võimalik, et leidub ka koha, siiga, peledit ja karpkala Keskmine sügavus u 6 m, suurim sügavus 21,4 m
Uiakatsi järv Latikas, haug, ahven, särg, linask, roosärg, nurg, kiisk, viidikas, sisse on lastud ka tširri (siiglane) Keskmine sügavus 6 m, suurim sügavus 19,7 m. Sügavaim osa on järve keskosast lõuna pool kalda lähedal
Alopi järv Ahven, haug, särg, roosärg Sügavus kuni 15,8 m, sügavaim koht on järve keskosast veidi lääne pool
Hatsike järv pole teada Keskmine sügavus 3,3 m, keskkohas on sügavus 6 m
Vaaba järv pole teada Keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 11 m
Kooraste Pikkjärv Latikas, särg, ahven, haug, kiisk, koger Keskmine sügavus 5,1 m, suurim sügavus 14,8  m (järve lääneotsas)
Liinujärv Ahven, viidikas, mudamaim, kiisk, särg, latikas, haug, linask, nurg Keskmine sügavus 5,5 m, suurim sügavus 12,6 m (keskkohast lääne pool)
Lubjaahju järv pole teada

Keskmine sügavus 3 m, suurim sügavus 4,8 m

Sinikjärv pole teada Keskmine sügavus 4 m, suurim sügavus 6,1 m
Nahajärv Latikas, haug, särg, ahven, linask, angerjas Keskmine sügavus 4,6 m, suurim sügavus 12 m (keskosas)
Lambahanna järv Latikas, haug, särg, ahven, linask, angerjas Keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 10,2 m (loodesopis)
Vokijärv Latikas, särg, haug jm Keskmine sügavus 7,3 m, suurim sügavus u 22 m (idaosas)
Vidrike järv Ahven, haug, särg, koger, latikas, linask, viidikas, roosärg, luts, angerjas Keskmine sügavus 3,8 m, suurim sügavus 8,3 m (lõunapoolne sopp)
Kauru järv Koger Sügavus kuni 5 m, sellest vett 2,7 m

 

Kooru järv (Saaremaa) Ahven, haug Keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 1,2 m

Koorküla järvestik 

Koorküla Valgjärv Latikas, särg, haug, ahven, koger, linask, roosärg, kiisk, luts Keskmine sügavus 8,5 m, suurim sügavus 26,8 m. Kõige sügavam on järve lõunaots u 50m kaugusel kaldast
Udsu järv Ahven, särg, latikas, haug, koger, linask Suurim sügavus u 30 m
Jääva järv Peamiselt koger, ahven, roosärg, ahven Suurim sügavus 8 m, valdav sügavus 2-3 m
Kiisjärv Koger
Kadastiku järv Ahven, mudamaim, roosärg, särg, latikas, arvatavasti ka haug Keskmine sügavus 6,4 m, suurim sügavus 13,6 m
Nihujärv Särg, arvatavasti ka haug Suurim sügavus 4 m
Väike Nihujärv Pole teada
Laanemetsa järv Koger, ahven, särg, haug, roosärg, linask, varem esines ka latikat Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 3,8 m
Virtsjärv Ahven, latikas, särg, haug, roosärg, luts, linask, koger, angerjas Keskmine sügavus 5 m, suurim sügavus 9,5 m
Pikrejärv Särg, latikas, ahven, haug, linask, luts, angerjas, koger, roosärg Sügavus kuni 13,5 m
Roksi järv Kalastik sarnane Pikrejärvele, levinuim kala latikas Suurim sügavus ligi 7 m
Vilgjärv Koger, ahven, haug, mudamaim, võib esineda ka linaskit Sügavus kuni 7 m
Petajärv Koger, särg, linask. Kunagi kala- ja liigirikas järv, viimased andmed puuduvad. Sügavus kuni 25 m (sellest vett ca 22 m)
Linaleojärv Koger, linask, mudamaim Sügavus kuni 6,5 m
Kuulja järv Koger, särg. Kunagi liigirikas järv, viimased andmed puuduvad. Sügavus kuni 1,5 m, veesügavus 1 m

Kreo järved  

Kreo Linajärv Koger Umbjärv, talveti ummuksisse jäämise oht
Kreo Kalajärv Kunagi särg, ahven, haug, linask, viimased andmed puuduvad Sügavus kuni 2 m. Talveti ummuksisse jäämise oht
Kreo Väikejärv Kunagi koger, särg, ahven, haug, linask, viimased andmed puuduvad Sügavus 1-1,5 m

Kuimetsa järved  

Kadja järv Peamiselt ahven ja haug Sügavus alla meetri
Aela (Aeli) järv Ahven, särg, haug Põhjaosas sügavus 1-1,5 m, suurim sügavus on lõunaosas (2,5 m)

   

Kurejärv (Valgamaa) pole teada

Kuressaare järved  

Linnulaht Koger, ahven, haug, särg, kiisk, luukarits, roosärg, linask, säinas Suurim sügavus on 2 m, keskmine sügavus 0,5 m
Mullutu-Suurlaht (Suurlaht / Suur Mullutu laht / Väike Mullutu laht) Ahven, haug, särg, roosärg, linask, koger, kiisk, teib, säinas, viidikas, rünt, luts, angerjas Suurim sügavus on 2,1 m, keskmine sügavus 1 m. Sügavaim on Suurlaht. Tänu heale ühendusele merega on kala- ja liigirikas. On merekaladele ka kudemispaigaks.

Kurtna järvestik (I-Virumaa)  

Konsu järv (Ees-, Kesk- ja Peenjärv) Särg, ahven, linask, roosärg, kiisk, haug, latikas, luts Sügavus kuni 10 m, kõige sügavam on Keskjärv (keskmine sügavus u 5,8 m).
Kurtna Linajärv pole teada Suurim sügavus on 7,2 m, keskmine sügavus 3,8 m. Umbjärv.
Potrijärv pole teada Suurim sügavus 6,5 m, keskmine sügavus 4,2 m
Räätsma järv Särg, haug, roosärg, ahven, linask, kiisk, koger, luts Suurim sügavus on 10,8 m, keskmine sügavus 3,9 m
Kurtna Saarejärv pole teada Suurim sügavus u 6 m
Kurtna Nõmmejärv Särg, roosärg, haug, ahven, kiisk, linask, luts, vingerjas Suurim sügavus 7,5 m, keskmine sügavus 3,1 m
Niinsaare järv pole teada
Kurtna Mustjärv pole teada
Kurtna Haugjärv pole teada Sügavus kuni 7 m, sellest vett vaevalt 4,5 m
Kurtna Särgjärv Ahven, särg, haug, koger, ilmselt ka latikas
Kurtna Ahvenjärv vt Särgjärv
Peen-Kirjakjärv Särg, ahven, haug, linask Suurim sügavus on 3,3 m, keskmine sügavus 2,3 m
Suur Kirjakjärv  Ahven, särg, roosärg, haug, linask, latikas Suurim sügavus 3,7 m, keskmine sügavus 2,2 m
Kurtna Valgejärv Ahven, haug, särg Suurim sügavus on 10,5 m, keskmine sügavus 4,6 m
Jaala järv Särg, ahven, latikas, haug, kiisk, linask Suurim sügavus 6,4 m, keskmine sügavus 4,2 m
Kurtna Martiska järv Ahven, mõningatel andmetel ka särg ja haug Sügavus kuni 10 m, sügavaim koht järve keskosast veidi põhja pool
Kuradijärv Ahven Sügavus kuni 11,5 m (sügavaim on keskosa)
Kurtna Ahnejärv Ahven Sügavus kuni 7 m, vees on palju roikaid ja rampu. Umbjärv.
Kurtna Suurjärv (Kurtna järv) Ahven, latikas, särg, haug, roosärg, linask Suurim sügavus on 6,9 m, keskmine sügavus 3,7 m. Suhteliselt kalarikas järv.
Aknajärv Ahven, särg, haug, kiisk, luts Sügavus kuni 5 m, keskmiselt 2,8 m
Piirakajärv pole teada
Kurtna Ratasjärv Ahven, koger umbjärv
Nootjärv pole teada
Kurtna Mätasjärv Koger Sügavus kuni 9 m
Kurtna Konnajärv Ahven, haug, särg, koger Sügavus kuni 6 m
Vasavere Mustjärv Oletatavasti ahven, haug, särg, linask
Pannjärv Koger
Kulpjärv pole teada
Kurtna Liivjärv Ahven Sügavus kuni 10,7 m, sügavaim on lõunaosa
Rääkjärv Ahven, särg, haug, linask, latikas, luts Suurim sügavus 4,4 m, sügavaim koht järve kirdeosas
Kastjärv pole teada

Kõnnu järved (I-Virumaa)

Kõnnu Ümmargune järv Ahven, haug, särg Sügavus üle 7 m
Kõnnu Pikkjärv Ahven, haug, särg

Kõrgessaare järved (Hiiumaa) 

Tammelais Haug, ahven, särg, luukarits, mudamaim, olevat ka kokre ja teibi
Veskilais Haug, ahven, luukarits, mudamaim, särg, koger, teib Sügavus kuni 1 m

 

Käomardi laht (Pärnumaa) Koger, haug, särg, linask, ogalik, luukarits, viidikas, roosärg, angerjas, ahven, kiisk, võldas, on esinenud ka lõhet ja turska Muutliku sügavusega järv - madala veeseisu korral on sügavus 0,5 m, läänetormi korral sissetungiva merevee mõjul kuni 2,5 m. Kalastiku koosseis on väga muutlik ja kujuneb nähtavasti igal kevadel uuesti,sõltuvalt merest ja kraavidest sisserändavatest kaladest.
Käsmu järv (L-Virumaa) Varasemalt ahven, särg, haug, koger, linask, viimased andmed puuduvad Suurim sügavus on 3 m, keskmine sügavus u 2 m m

 

Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977

Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.

Kalaportaal, 2013.

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

NB! Veekogud on lingitud ka kaardiga. Kaardi ja aerofoto vaatamiseks kliki veekogul.

Eesti järved A-H

 
 

Järv

Kalad

Sügavus & lisainfo

Aegviidu järved 

Nikerjärv Koger, ahven, linask, hõbekoger, haug, karpkala Keskmine sügavus u 2,8 m, suurim sügavus 7 m.
Aegviidu Vahejärv Põhiliselt koger, kuid ka ahven ja haug Keskmine sügavus u 3,1 m, sügavaim kohta järve lõunaosas. Peetakse suhteliselt kalavaeseks.
Urbukse järv Ahven, latikas, linask, särg, koger, roosärg Keskmine sügavus u 5,3 m, suurim sügavus 8,7 m (keskosast veidi põhja pool)
Aegviidu sisalikujärv Koger, ahven, linask Keskmine sügavus u 4 m, suurim sügavus 8,7 m (keskosast veidi ida pool)
Ahvenajärv Ahven, koger, linask Keskmine sügavus u 5 m
Nelijärve linajärv Koger Keskmine sügavus u 5,4 m. Järves on halvad hapnikuolud.
Purgatsi järv Koger Keskmine sügavus u 5.3 m. Järves on halvad hapnikuolud.
Ännijärv Ahven, haug, särg, koger Keskmine sügavus u 3,7 m, suurim 9 m (keskosas)
Jäneda Kalijärv Ahven, särg, latikas, haug, koger, linask Keskmine sügavus u 4 m, suurim 9,1 m (kirdeosas)
Jäneda Allikajärv Haug ja luukarits, pidavat leiduma ka forelli, vikerforelli, linaskit ja ahvenat Madal järv, suurim sügavus 2,8 m

  

Ahitsõ (Ahitse) järv (Võrumaa) Koger, ahven, haug Keskmine sügavus u 2,3 m, suurim 4,5 m (lõunaosas)

 

Aidu järv (Viljandimaa) Ahven, särg, haug, latikas, linask, viidikas Suurim sügavus ca 10m, põhjaosas

 

Andresjärv (Valgamaa) Särg, ahven, haug, latikas, linask, koger Sügavus kuni 16 m. Suhteliselt kalarikas järv.

Antsla-Sangaste järved

Korijärv Latikas, särg, kiisk, ahven, haug, koha, luts, koger, linask, vingerjas, roosärg Keskmine sügavus u 3,5 m, suurim 5,1 m
Kuritse järv Ahven, särg, koha, nurg, latikas, haug, angerjas, kiisk, koger, roosärg, linask, säinas, mudamaim Keskmine sügavus u 5,7 m, suurim 9,9 m
Kungjärv Ahven, kunagi ka haug Keskmine sügavus u 2,1m, suurim 8,3 m
Boose järved (Suurjärv ja Väikejärv) Latikas, haug, hõbekoger, särg, nurg, ahven, koger, linask, angerjas, karpkala Väikejärve suurim sügavus u 6 m
Vastsekivi järv Karpkala, ahven, särg, haug, latikas Tehisjärv. Keskmine sügavus 1,5 - 2 m, suurim 4,6 m (läänekalda juures)

 

Aravuse järv (L-Viru) Ahven, haug, koger, sisse lastud ka angerjat Sügavus u 3 m

Auksi-Karula järved  

Auksi järv Latikas, ahven, haug, on saadud ka lutsu ja koha Suurim sügavus u 10 m
Võistre järv Ahven, latikas, haug, särg, linask, luts Suurim sügavus 6 m, keskkohast veidi põhja pool
Karula järv Latikas, särg, haug, ahven, koha, linask, nurg, roosärg, koger, luts Suurim sügavus 4,8 m
Kuuni järv Särg, latikas, kiisk, roosärg, ahven, haug Suurim sügavus 3,6 m, suurim sügavus 8 m (järve kõige laiema osa keskel)

 Eera järved

Mäsajärv Koger, haug, varem on esinenud ka särg ja ahven  
Pupsi järv Särg, ahven, haug, linask, koger Suurim sügavus 2,5 m

Elva orundi järved

Keeri järv Latikas, särg, ahven, haug, nurg, roosärg, kiisk, säinas, rünt, linask, viidikas, koger, luukarits, luts, turb, koha, säga, tõugjas, vingerjas Suurim sügavus 4,5 m , keskmine sügavus 3,0 m. Hea kalajärv. Kalastiku koosseis sõltub Emajõest ja Elva jõest sisserändavatest kaladest.
Karijärv Latikas, haug, ahven, särg, viidikas, nurg, kiisk, roosärg, linask, koger, luukarits, hink, luts Suurim sügavus 14,5 m , keskmine sügavus 5,7 m. Sügavaim koht järve loodeosas.
Jõnni järv Latikas, särg, roosärg Suurim sügavus 5,2 m
Asema järv Latikas, ahven, särg Suurim sügavus 7,5 m
Viisjaagu järv Latikas, särg, ahven, haug, viidikas, roosärg, linask, kiisk, luts, angerjas, koger Keskmine sügavus 7,4 m, suurim sügavus 13 m (keskosast veidi loode pool).
Vissi järv Latikas, särg, ahven, haug, nurg,, viidikas, kiisk Keskmine sügavus 2,5 m, suurim sügavus 4,5 m (idaosasl).
Vellavere Külajärv Koger, särg, ahven, haug,  latikas Keskmine sügavus 6,9 m, suurim sügavus 25 m
Vellavere Kogrejärv Koger, võib esineda ka haugi Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 5,5 m
Verevi  järv Särg, ahven, roosärg, haug, latikas, linask, koger, kiik, rünt, angerjas, nurg Keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 11 m (laiema osa keskosast veidi põhja pool).
Arbi järv Linask, ahven, roosärg, haug, latikas, särg, nurg, koger, luukarits, karpkala  
Vaikne järv Koger  
Illi järved (Suur-Umbjärv ja Väike-Umbjärv)

Särg, ahven, haug, latikas, linask (Suur-Umbjärv). Väike-Umbjärves koger.

Suur-Umbjärv u 4 m sügavune

Emajõe suudmeala järved 

Kalli järv Latikas, haug, särg, kiisk, ahven, roosärg, särg, säinas, luts, vingerjas, koger, linask, koha, säga, rünt, siig, teib, turb, angerjas, ka viidikas ja tint Järve kalastiku koosseis on muutlik ja sõltub kalade rännetest Peipsisse ja tagasi. Kevadel saadakse kõige rohkem latikat ja haugi, vähem särge, kiiska ja ahvenat. Sügisel ja talvel on rohkem säinast ja lutsu. Kalli järve suurim sügavus on 1,4 m, keskmine sügavus u 1,1 m.
Leegu järv Särg (kevadel), säinas (sügisel) ja latikas (suvel ja talvel). Lisaks ahven, haug, linask, kiisk, nurg, koger, koha, roosärg, angerjas, luts. On saadud ka siiga ja säga. Keskmine sügavus 0,6 m, suurim sügavus 1,6 m (järve keskosas). Kalarikas järv (ühendus Peipsiga), kuid võib talveti jääda ummuksisse.
 Koosa järv Ahven, särg, haug, latikas, säinas, kiisk, roosärg, koger, linask, nurg, teib, viidikas, tõugjas, vingerjas, luts, angerjas, säga, harva rääbis ja koha  Keskmine sügavus 1,2 m, suurim sügavus 1,9 m (järve edelaosas). Peipsiga ühenduse tõttu kalarikas järv, kuid võib talveti jääda ummuksisse.

Endla järvestik

 Endla järv Särg, ahven, haug, linask, säinas, koger, kiisk, luts, viidikas, varem ka latikas Suurim sügavus u 2,4 m (sügavaim koht järve põhjaosas)
 Männikjärv Koger, linask, vingerjas, haug, särg Madal järv, sügavus kuni 3 m. Võib talveti jääda ummuksisse.
 Linajärved Särg, ahven, koger, linask, haug Lõunapoolse järve suurim sügavus 11,5 m, põhjapoolsel 7,6 m. Järved on omavahel ühenduses.
Tooma Kõrtsijärv    
Väike Linajärv Koger Sügavus kuni 10 m  

Haanja järved
 

Kavadi järv Särg, latikas, ahven, haug, koha, linask, kiisk, luts, roosärg, koger  Keskmine sügavus 3,5 m, suurim sügavus 8,2 m
Saaluse Alajärv Ahven, haug, särg, latikas, linask, koger, nurg, roosärg, kiisk, luts Keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 8,8 m
Mäetilga järv Haug, särg, linask, varem ka ahven ja lepamaim Keskmine sügavus u 3,3 m, suurim sügavus 5,8 m (järve keskosas). Võib talveti jääda ummuksisse.
Puustuse järv Latikas, ahven, särg, haug Sügavus kuni 10,5 m
Saaluse kõrtsijärv Linask, ahven, haug, särg  
Vodijärv Särg, ahven, haug, kiisk, linask, varem ka latikas Keskmine sügavus u 2,1 m, suurim sügavus 5,8 m (järve kauguosas). Võib talveti jääda ummuksisse.
Üvarjärv Särg, ahven, haug Keskmine sügavus u 4,5 m, suurim sügavus 11,2 m (järve laiema osa keskel).
Vällamäe Külajärv Haug, särg, ahven, luts, linask Keskmine sügavus u 3,1 m, suurim sügavus 9,8 m (järve idakalda lähedal).
Vällamäe Keskjärv vt Külajärv Ühendab Küla- ja Perajärve.
Vällamäe Perajärv vt Külajärv Keskmine sügavus  1,7 m, suurim sügavus kun 4 m (järve keskel)
Väikjärv Ahven, haug, särg, roosärg, linask Keskmine sügavus u 4,5 m, suurim sügavus 15 m (kirdeosas)
Kurgjärv Ahven, haug, särg, roosärg, latikas Keskmine sügavus u 4 m, suurim sügavus 9,1 m (kirdeosas)
Vihtla järv Ahven, särg, haug, linask. koger, roosärg, kiisk Keskmine sügavus u 4,1 m, suurim sügavus 12,2 m
Taltjärv Haug, ahven, särg  
Vaskna järv Särg, ahven, haug, koger, linask, kiisk, latikas, luts, roosärg, viidikas Suurim sügavus ligi 10 m
Tuuljärv Särg, ahven, haug, linask, kiisk, koger, luts, roosärg Keskmine sügavus u 4,8 m, suurim sügavus 18 m (kirdeosas)
Plaani Külajärv Särg, ahven, haug, koger, linask, mudamaim Keskmine sügavus u 4 m, suurim sügavus 5 m
Alasjärv Särg, ahven. haug, koger, linask, mudamaim Keskmine sügavus u 2,8 m, suurim sügavus 7,1 m (edelaosas kalda lähedal)
Ruusmäe järv Koger, särg, haug, varem ka latikas ja ahven Sügavus kuni 11,6 m. Hea kogrejärv.
Hanija järv Särg, ahven, luts, roosärg, kiisk, koger Keskmine sügavus u 3,2 m, suurim sügavus 5,7 m (idaosas)
Palujüri järv Haug, ahven, särg, latikas, koger, kiisk, luts Keskmine sügavus u 4,2 m, suurim sügavus 15 m (suurimad sügavused keskel ja idaosas)
Sarise järv Särg, roosärg, haug, ahven, linask, koger, luts  
Tsilgutaja järv Haug, ahven, särg, linask, koger Sügavus kuni 12 m
Kuklase Kogrejärv Koger Sügavus kuni 2 m
Murati järv Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, kiisk, koger, linask, luts, vingerjas Keskmine sügavus u 3,6 m, suurim sügavus 4,3m (kirdeosa idakalda lähedal)
Majori järv Särg, ahven, haug, latikas, kiisk, roosärg, koger Sügavus kuni 11,8 m
Kikre järv Haug, särg, ahven, koger, võib esieda ka lutsu Keskmine sügavus u 4,1 m, suurim sügavus 6,1 m (järve keskel)
Tulbajärv Haug ja koger Keskmine sügavus u 5,5 m, suurim sügavus 15 m (järve keskel)
Väike Palkna järv Ahven, särg, haug, linask, koger Keskmine sügavus u 14 m, suurim sügavus 33 m (järve keskosast veidi edela pool). Eesti sügavuselt teine järv Rõuge Suurjärve järel.
Kellamäe järved (Mustjärv, Keskmine järv, Väikejärv) Kalastik puudub  
Viitina järv Haug, ahven, särg, latikas, roosärg, linask, viidikas Keskmine sügavus u 3,6 m, suurim sügavus 11,3 m (lõunaosa kitsaimas kohas)

Haaslava-Võnnu järved  

Kriimani järv Koger, linask, särg, roosärg, haug, viidikas, rünt, luukarits Keskmine sügavus u 3,4 m, suurim sügavus 7,9 m
Lavatsi järv Haug, särg, ahven, latikas, linask, angerjas Keskmine sügavus u 6,9 m, suurim sügavus 15,2 m (järve keskel)
Poka järv Kalstik ilmselt sama, mis Lavatsi järves Keskmine sügavus u 6 m, suurim sügavus 18,5 m (järve keskel)
Tamme järv Ahven, särg, latikas, haug Keskmine sügavus u 3,6 m, suurim sügavus 10 m (järve keskosast veidi lõuna pool)
Agali järv Särg, ahven, haug, latikas, linask, kiisk,koger, roosärg, luts, säinas, angerjas Keskmine sügavus u 5,8 m, suurim sügavus 19,5 m (järve põhjaosas)

 
  

 Harku järv  Latikas, särg, ahven, haug, linask, kiisk, mudamaim, angerjas jm  Keskmine sügavus u 1,6 m, suurim sügavus 2,5 m (järve kirdekalda lähedal). Kuulub latika-haugi järvede hulka.

Holdre järved  

Egeri järv Ahven, särg, haug Madal järv, kinnikasvamas
Lasa järv Ahven, haug Suurim sügavus 4,6 m
Märdi järv Ahven Sügavus kuni 1 m

Holstre-Pirmastu järved

Holstre järv Ahven, haug, särg, latikas, kiisk, koger Sügavus kuni 16,3 m
Holstre Mustjärv Koger, haug, särg Sügavus kuni 7,6 m
Holster Linajärv Koger, varem ka haug Sügavus kuni 16,7 m
Kullijärv Koger, mudamaim, võib olla ka ahvenat, särge ja haugi Sügavus kuni 5 m
Rõikajärv Haug, ahven, särg, roosärg, viidikas, latikas, luts, varem ka koger Sügavus kuni 13 m, sügavaim koht järve lõunaosas
Tillijärv Roosärg, latikas, särg, ahven, koger, haug, linask Sügavus kuni 16,3 m

Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977

Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.

Kalaportaal, 2013.

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

NB! Veekogud on lingitud ka kaardiga (ära on toodud jõe algus- ja lõpppunkt). Kaardi ja aerofoto vaatamiseks kliki veekogul.

Hiiumaa vesikonna jõed

 
 

Jõgi

Kalad

Lisainfo

Vaemla jõgi Katsepüükidel haug, ahven, särg, luukarits, ogalik  Suhteliselt kalarikas jõgi. Kalastiku koosseisu poolest on Vaemla jõe keskjooks haugi-särje jõe tüüpi ja alamjooks haugi-särje-ahvena jõe tüüpi. 
Luguse jõgi Katsepüükidel haug ja ogalik Kohalike looduskaitsetöötajate sõnul (1995) tulevad jõkke kudema ka ahven, särg ja säinas.
Jausa oja Katsepüükidel haug ja ogalik Katsepüükide ajal (1995) puudus ojal oluline kalanduslik väärtus, mis võis olla ka tingitud samal aastal läbi viidud süvendustöödest.
Vanajõgi Katsepüükidel jõeforell

Jõeforelli elupaigana väärtuslik jõgi, ilmselt käib Vanajões kudemas ka meriforell

NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Poama oja Katsepüügil haug

Oja kalanduslik väärtus on ebaselge, erinevatel andmetel käivad seal merest kudemas meriforell ja särg.

NB! Oja on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Armioja Katsepüügil haug, särg, luts, ahven Katsepüükide ajal üks Hiiumaa kala- ja liigirikkamatest vooluveekogudest, kohalike looduskaitsetöötajate sõnul tulevad kevadeti ojja kudema ka haug, särg ja säinas.
Pihla oja Katsepüükidel haug, kiisk, ahven Puudub oluline kalanduslik väärtus, seda põhiliselt suvise veevaesuse tõttu.
Kidaste oja Katsepüükidel kala ei saadud Puudub oluline kalanduslik väärtus
Nuutri jõgi Katsepüükidel jõeforell, luukarits, ogalik
Suuremõisa jõgi Katsepüükidel ahven, haug, luts Kalanduslikult on Suuremõisa jõe alamjooks ahvena-haugijõe tüüpi.

 

Originaalallikas: Eesti Jõed, A. Järvekülg, Tartu 2001

Katsepüüke tehti põhiliselt 1990ndatel aastatel (osaliselt ka 80ndatel), seetõttu on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus, arvukuses ja nende elutingimustes mõningad muudatused.

Kalaportaal, 2013.