Ablas kalake

Alternative content


Sööda oma kala endast väikseimate kalade ja vihmaussikestega.

Kala saad liigutada hiirega.

Mänguakna ülemises osas on sinu kala tervise näidik ja karma näidik. Samuti on seal 7 kala ikooni, mis näitavad, millise kala söömisest on su kala kõige rohkem huvitatud (see mõjutab kala karmat). Kui karma tase on liiga madal, mõjutab see omakorda kala tervist.

Suurte kaladega kokkupõrkamine vähendab su kala tervist.
Mida rohkem punkte, seda suuremaks su kala kasvab!

Peale mängu saad oma tulemuse salvestada.

Head mängimist!
  • Other
Added on 2015-04-14 12:40:54
Played 4783 times