tagasi eelmisele lehele


Kalastuskaart. Nakkevõrgu ja õngejadapüük.


Harrastuslikul kalapüügil on kalastuskaardi alusel lubatud püüda ühel isikul ühe nakkevõrguga (kuni 70 m nakkevõrk või nakkevõrgujada) merel, Peipsi ja Lämmijärvel, Võrtsjärvel, Suur-Emajõel ja veel ca 30 väikesiseveekogul Eestis (peamiselt üle 100 ha veekogud).

Harrastuslikul kalapüügil on kalastuskaardi alusel lubatud püüda ühel isikul ühe kuni 100 konksust koosneva õngejadaga merel, Peipsi ja Lämmijärvel, Võrtsjärvel, Suur-Emajõel ja veel paljudel teistel siseveekogudel. 

NB! Ühe piirarvu piires (selleks võib olla merel maakonna kohta kehtestatud püügivahendite piirmäär või siseveekogudel konkreetsele veekogule kehtestatud püügivahendite piirmäär) antakse ühele isikule kalastuskaart ühe nakkevõrguga ja ühe õngejadaga püügiks. Samas võib ühele isikule anda kalastuskaardi korraga mitmesse piirkonda, kuhu on eraldi kehtestatud püügivahendite piirarvud. Vaata millistesse piirkondadesse on Keskkonnaminister nakkevõrgu ja õngejadaga püügivõimalusi kehtestanud (2017).

Veekogude nimekirja (sh hinnad), kus nakkevõrgu ja õngejadaga harrastuslikul kalapüügil püüda lubatakse kehtestab Keskkonnaminister iga-aastaselt ajutiste pügikitsenduste määrusega. Vaata vastavate veekogude nimekirja siit (2017). 

Erandina on püsiasustusega väikesaare püsielanikul õigus püüda kuni kolme nakkevõrguga ja kuni 300 konksust koosneva õngejadaga. Vaata, millistele püsiasustusega väikesaarte alalistele elanikele on Keskkonnaminister kehtestanud limiidi nakkevõrgu ja õngejadaga püügiks siit (2017).


NB! Kalastuskaartide piirarvud nakkevõrguga püügiks on piiratud ning neid antakse välja taotlemise ajalises järjekorras.


Viimati muudetud: 13.01.2017


Allikas: Keskkonnaministeerium


tagasi eelmisele lehele