tagasi eelmisele lehele


 

Kalastuskaart - püük Matsalu rahvuspargis


Matsalu rahvuspargis kala püüdmiseks on vajalik soetada kalastuskaart. Kalastuskaart on ühtlasi ka Matsalu RP-s viibimis- ja ujuvvahendiga liikumisloaks kalastuskaardil nimetatud piirkonnas ja ajavahemikul.

Matsalu rahvuspargis kehtivad eri aegadel ja eri kohtades eraldi kalastuskaardid. Osades piirkondades on teatud ajavahemikele antavatele kalastuskaartidele kehtestatud piirarv, osadele aga mitte. Loe täpsemaid tingimusi siit: Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2017. aastal.

Parema ülevaate saamiseks sellest, kus mingil ajal ja millise piirkonna jaoks soetatud kalastuskaardiga püüda võib, on koostatud piirkondade kaart.

Püüda võib kalastuskaardi alusel lihtkäsiõnge, käsiõnge, spinningu, lendõnge ja sikutiga. Kalastuskaarte nakkevõrguga püügiks harrastuslikul kalapüügil Matsalu rahvuspargi territooriumile ei anta ning nendega püüda ei tohi.

Kalastuskaarte saab soetada sõltuvalt sellest, kas on kehtestatud piirarv või mitte, nii internetist, mobiiliga kui ka käsimüügist ning Keskkonnaametist.

Soeta kalastuskaart Matsalu rahvuspargis püügiks internetist 24/7 aadressil www.pilet.ee ("Piletid" > "Kalastuskaart" > "Matsalu rahvuspark")

NB! Kalastuskaardi lõppedes tuleb 5 päeva jooksul esitada püügiandmed.


Viimati muudetud: 13.01.2017


tagasi eelmisele lehele