tagasi eelmisele lehele


Kalastuskaart. Allveepüük.


Allveepüük Eestis on lubatud nii siseveekogudes kui ka merel harrastuspüügiõiguse tasu maksmisel (loe lähemalt). Harpuun võib olla kuni viieharuline. Vaid Kuremaa järves ning Saadjärves annab püügiõiguse kalastuskaart, millega kaasneb ka hilisem püügiandmete esitamise kohustus (loe lähemalt). 

NB! Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud kõigis keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” nimetatud veekogudes või nende lõikudes (Lõheliste elupaikade määrus)


Allveepüük Kuremaa järvel ja Saadjärvel


Allveepüügiks Kuremaa järvel ja Saadjärvel on vaja kalastuskaarti, kuna nendesse veekogudesse on asustatud angerjat ja asustamise kulud peavad läbi kõrgema püügiõiguse tasu katma kõik seda kalaliiki nendel veekogudel kasutavad püüdjad. 

Kalapüügiõiguse tasu allveepüügil harpuunpüssi ja harpuuniga Kuremaa järvel ja Saadjärvel on:

1) kalapüügiõiguse eest 24 tunniks – 2 eurot;

Kalastuskaart allvepüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga kehtib üheaegselt nii Kuremaa järvel ja Saadjärvel. 


Osta kalastuskaart allveepüügiks Kuremaa järvele ja Saadjärvele internetist aadressil www.pilet.ee ("Piletid" > "Kalastuskaart" > "Harpuunpüügi piirkond") 

Osta kalastuskaart  harpuuni ja harpuunpüssiga püügiks Kuremaa ja Saadjärvele mobiiltelefoniga 24 tunniks:

helista: 1322*552*isikukood ja kinnitamiseks vali ID-kaardi neli viimast numbrit


Viimati muudetud: 13.01.2017


tagasi eelmisele lehele