Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded

 kalade-alamõõdu-joonis

l – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.

 

L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.

 

Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.


Alammõõtude tabel


KalaliikVeeala, kus alammõõt kehtib1l, cmL, cm
Lõhe jõgedes 55 60
Meriforell     50
Jõeforell   32 36
Rääbis   10 12
Siig Peipsi, Lämmi - ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes 35 40
meres ja sinna suubuvates jõgedes 30 35
Kammeljas     30
Haug   40 45
Angerjas meres   35
Võrtsjärves, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves   55
teistes siseveekogudes   50
Säinas meres ja sinna suubuvates jõgedes 32 38
Linask   25 30
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35
Vimb   26 30
Luts     40
Koha meres ja sinna suubuvates jõgedes  40 46
Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Narva jõe ülemjooksul, Narva veehoidlas 40 46
Võrtsjärves 45 51
teistes siseveekogudes 40 46
Lest alapiirkonnas 28   21
alapiirkondades 29 ja 32   18
Jõevähk2   11  
Ahven meres 16 19

1 Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade lõikes erinev või kehtib ainult teatud veealal.

2 Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).


NB! Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt igal pool.


Viimati muudetud: 16.01.2018


Allikas: Kalapüügieeskiri